Home

Nieuws 6 reacties

Rabo: Meer aandacht voor weersverzekering

De Rabobank gaat de brede weersverzekeringen nadrukkelijker bij akkerbouwers onder de aandacht brengen bij financieringen.

Dat zei Ruud Huirne, directeur Food & Agri bij Rabobank, bij de opening van de Aardappeldemodag deze week in Westmaas. "Als zo’n verzekering het risico voor de bank verlaagt, kan dat leiden tot een scherper aanbod voor de financiering."

In de glastuinbouw is de verplichting om een hagelverzekering af te sluiten voor de glasopstanden gangbaar. In de open teelten is verplichting niet aan de orde. Huirne sprak wel van ‘misschien verplicht'.

Asbest

Aanleiding voor de extra aandacht voor weersverzekering in de open teelten is het extreme weer afgelopen voorjaar, die in zuidoost Nederland gepaard ging met zware hagel. "Dit is een issue", aldus Huirne. Hij vervolgt: "het weer wordt grilliger. Zuidoost-Brabant staat ook niet bekend als een hagelgebied. Daarbij is het ook goed om te kijken naar asbest."

Of en in welke mate een akkerbouwer zich tegen extreem weer zou moeten verzekeren, hangt volgens Huirne af van de financiële buffer die er is.

Afwikkeling loopt nog

De afwikkeling van schades door noodweer en wateroverlast eind juni en eerder dit jaar is nog niet afgerond. Over de brede weersverzekering zijn de meningen sterk verdeeld. Het wordt door de overheid als argument aangevoerd om geen calamiteitenregeling te treffen. Tegelijkertijd hebben veel boeren geen brede weersverzekering afgesloten met het argument dat de premie, ten opzichte van de mogelijke uitkering bij schade, te hoog is. Dat komt onder meer door de hoogte van het eigen risico vanwege een drempel waaronder geen schade vergoed wordt.

Boeren in de clinch

Ook liggen nog tientallen boeren in de clinch met hun verzekeraar over de voorwaarden van hun verzekering of de hoogte van de uitkering. Een deel overweegt nog juridische stappen tegen hun verzekeraars, onder meer omdat ze vinden dat hagelschade ten onrechte wordt uitgesloten in hun verzekering.

Het ziet er in ieder geval niet naar uit dat er enige financiële compensatie komt vanuit de overheid. Wel zijn maatregelen aangekondigd, zoals voor herstelbemesting en uitzonderingen voor vergroeningseisen in het GLB.

Laatste reacties

 • Willlem

  Wellicht liggen ze ook in de clinch met de Rabobank die veel verzekeringsadviezen heeft gegeven en polissen heeft gesloten die nu niet blijken te voldoen!

 • heijde agri bv

  Willen ze de klanten ook verplichten te tekenen voor iets wat je als goede ondernemer niet moet tekenen omdat de verzekering niet deugd. Deze verzekering zal eerst zodanig moeten worden aangepast dat er een redelijke verhouding is tussen de premie en de uitbetaling in een jaar zoals dit jaar. Deze verhouding is er bij lange na niet.

 • John*

  als t weer extremer wordt en de risico's groter zijn deze grondprijzen niet langer houdbaar en zullen dalen wat natuurlijk niet goed is voor de positie van de bank...

 • veldhuize001

  Natuurlijk willen ze dat ze zijn gewoon een verlengstuk van de overheid dan hoeven die niets te betalen bij ongerechtigheid dat kun je nu zien bij van dam die wil ook geen ramp er van maken nee want dan moeten ze betalen en houden ze zelf minder over en dat kan toch niet ?

 • melkveehouder .

  @veldhuize001. Jij snapt het. Dit hele gedrocht is enkel bedoeld om aansprakelijkheid voor waterschade als gevolg van falend overheidsbeleid te ontlopen. Natuurbeleid met natte voeten voor de landbouw? De overheid probeerde al eerder met behulp van de landbouworganisaties de verzekering te promoten. Dat lukte niet echt omdat de boeren wel door hadden dat deze verzekering goed was voor de verzekeraar, maar nier voor de boer. En gaat het niet goedschiks, dan maar kwaadschiks : dan maar met behulp van de Rabobank die de van de Rabo afhankelijke boeren kan dwingen een verzekering af te sluiten. En volgend jaar kun je dan weer lezen dat " de belangstelling voor de brede weersverzekering enorm is toegenomen". En zo probeert men boeren te verleiden tot het graven van de kuil waar ze zelf invallen. Hopelijk trapt hier niemand in, want dat gun ik de waterschappen niet.

 • Peerke1

  Tot juni 2016 nog nooit gehoord van een brede weersverzekering. Bovendien zou deze ook te duur zijn.

Laad alle reacties (2)

Of registreer je om te kunnen reageren.