Home

Nieuws

Overijssel trekt handen af van Bio-energiecentrale Almelo

Gedeputeerde Staten van Overijssel wijzen het verzoek van Green Energy Twente om verlenging van projectperiode voor Bio-energiecentrale Almelo af.

Sterker nog, de provincie vordert het reeds verleende subsidievoorschot terug. Gedeputeerde Staten zijn er niet meer van overtuigd dat gesubsidieerde activiteiten alsnog gerealiseerd worden.

Het bedrijf Green Bio Power in Hengelo (Overijssel) lanceerde in 2013 plannen voor de bouw van een grote industriële combi-vergister voor reststoffen uit de agrofoodbusiness. Het project Green Energy Twente zou gerealiseerd moeten worden op het XL Businesspark Twente in Almelo.

Plan voor modernste technologie van droge én vaste vergisting

De te bouwen installatie zou met de modernste technologie van droge én vaste vergisting gaan werken. De installatie zou gaan draaien op groen afval, mest, natuurgras en bijproducten uit de voedingsindustrie. De doelstelling was om jaarlijks 165.000 ton reststoffen te verwerken tot 20 miljoen kuub biogas, 12.000 ton groene compost, 50.000 kuub schoon proceswater, 15.000 ton CO2 voor de glastuinbouw en 10.000 ton groene kunstmest.

Of registreer je om te kunnen reageren.