Home

Nieuws 14 reacties

Ministerie: rapport fosfaatproductie ingehaald door realiteit

Het onderzoek van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en Wageningen UR waaruit blijkt dat de fosfaatproductie ook zonder fosfaatrechten onder het fosfaatplafond komt, is deels ingehaald door de werkelijkheid.

Dat zegt het ministerie van Economische Zaken in een eerste reactie op het rapport. Het ministerie gaat het rapport nog verder bestuderen voor het met een uitgebreide reactie komt.

Groei fosfaatproductie in praktijk veel hoger

In het onderzoek dat deze week openbaar werd staat dat de fosfaatproductie van de veehouderij zonder fosfaatrechten in 2018 het fosfaatplafond van 172,9 miljoen kilo niet meer overschrijdt. Dit komt door dalingen van het fosfaatgehalte in het rantsoen en een afname van de jongveestapel. Het rapport is in 2015 opgesteld op basis van cijfers van 2013 met regelgeving die tot april 2015 bekend was. In de studie wordt uitgegaan van een groei van de fosfaatproductie in 2015 naar 175 miljoen kilo, maar in de praktijk was dit veel hoger: 180,1 miljoen kilo.

Veestapel groeide harder dan gedacht

PBL-onderzoeker Hans van Grinsven legt uit dat het rapport in 2015 is opgesteld als onderbouwing van de referentieraming van de uitstoot van broeikasgassen en luchtverontreinigende stoffen voor de Nationale Energieverkenning 2015. Dat het nu pas naar buiten komt is volgens hem niet handig geweest, omdat het wat betreft de raming voor 2015 feitelijk achterhaald is. "De ontwikkelingen in de melkveehouderij zijn heel anders gegaan dan gedacht. De melkveestapel is veel harder gegroeid dan oorspronkelijk gedacht. Daardoor is de fosfaatproductie in 2015 ook 5 miljoen kilo hoger uitgekomen dan wij eerder hadden geraamd.  De gevolgen voor de ramingen voor 2020 en 2030 worden momenteel onderzocht en hangen mede af van het voorliggende wetsvoorstel voor invoering van het stelsel van fosfaatrechten", aldus PBL.

De vraag of de fosfaatproductie zonder rechten toch onder het fosfaatplafond komt, is nu niet te beantwoorden

De vraag of de fosfaatproductie door de mestverwerkingsplicht en de wet grondgebondenheid ondanks de grote groei in 2015 zonder rechten toch onder het fosfaatplafond komt is nu niet te beantwoorden. "Je ziet dat het effect van het voerspoor ook anders uitpakt dan we aanvankelijk dachten. Uit de CBS-cijfers is te zien dat de melkveestapel ook in 2016 is gestegen. De stijging van de fosfaatproductie in de melkveehouderij lijkt in 2016 dus nog niet te stoppen. Het ligt wel in de rede dat door de combinatie van de lage melkprijs, maatregelen ter stimulering van vermindering van de melkproductie en andere maatregelen zoals de grondgebondenheid de fosfaatproductie wel wat zal afvlakken, maar dat wil niet zeggen dat de productie daarmee onder het plafond van 2002 zal komen", legt Van Grinsven uit.

SGP: wet intrekken als blijkt dat fosfaatrechten niet nodig zijn

SGP-Kamerlid Elbert Dijkgraaf reageert positief op het rapport. “Al eerder heb ik aangegeven dat volstrekt onvoldoende rekening werd gehouden met al aangenomen beleid, zoals grondgebondenheidseisen en mestwetgeving. Maar tot nu stond de SGP alleen in de afwijzing van fosfaatrechten. Het PBL is een bureau dat onafhankelijk onderzoek doet. Als dan blijkt dat je fosfaatrechten niet nodig hebt, kun je onmogelijk een wet doorzetten die zo hard ingrijpt op eigendomsrechten van boeren. Ik hoop dat Van Dam verstandig is en heel snel de wet intrekt. Als hij dat nu nog niet doet, dan weten we in ieder geval wat we aan deze staatssecretaris hebben”, zegt Dijkgraaf in een eerste reactie. Hij kondigt Kamervragen aan over het rapport.

LTO: ambitie van melkveehouders niet nogmaals onderschatten

Kees Romijn, voorzitter van LTO Melkveehouderij, reageert heel terughoudend op het Pbl rapport waarin een fors lagere fosfaatproductie wordt voorspeld. "We hebben het rapport nog niet uitgebreid bestudeerd, maar een daling zoals genoemd lijkt me niet aannemelijk. We moeten de ambitie van Nederlandse melkveehouders niet nog een keer onderschatten." Volgens Romijn is er op basis van het rapport dan ook geen reden om nu geen fosfaatrechten in te voeren. Volgens Romijn is het niet aannemelijk dat alleen op basis van betere efficiency de fosfaatproductie genoeg gaat dalen. "En uiteindelijk is het de bedoeling dat bedrijven een betere efficiency kunnen benutten voor het houden van meer koeien binnen hun fosfaatrechten met de Kringloopwijzer", aldus Romijn.

Grafieken uit het rapport van het PBL (pdf, 5,72 MB)

Laatste reacties

 • Zuperboer

  Nu wordt het pas echt interessant; We gaan zien waar Elbert Dijkgraaf voor staat. Zet m op!

 • John*

  3 jaar stand stil en geen fosfaatrechten. eerst rust in de tent.. mest export is harder gegroeid dan de extra fosfaat productie, ff een paar jaar rust. Investeer in duurzaam zoals grond en niet in een duur plafond. Net zoals bij de varkens zijn er bij lage prijzen ook stoppers in de rundveehouderij. De wet grondgebonden groei is meer dan voldoende om verdere excessen te voorkomen.

 • jeannettedekker1

  De realiteit is dat boeren zijn overvallen door de melkveewet en een groot deel nog niet beseft dat er koeien wegmoeten. Veel konden de liters ook niet missen om aan snelgeld te komen. Nu ze geld kunnen krijgen door minder te leveren doen ze de teveel gehouden koeien van de hand. Veel jongvee zal ook nog wegmoeten de gemiddelde boer heeft er veel teveel ,is nog steeds bezig met uitbreiden. De realiteit is pas over een jaar zichtbaar. Er word veel paniek gezaaid.

 • wmeulemanjr1

  Zullen straks wel met nieuw rapport komen, ze willen ze 'gewoon' de fosfaat---LTO/RABO?---rechten!!

 • v w

  Lto voorstander van fosfaat rechten ...dat noemen ze dan je belangenbehartiger!! Ze hebben er weer een mooie melkkoe bij voor hun adviestak!!

 • teunisenwilly1

  Het moet niet om fosfaat gaan maar om koeien en dan melkkoeien en niet het geknoei voer conversie om uit te breiden Gebied de ondernemers zelf hun jongvee op fokken kunnen die grote groeiers toch niet een kalf opfokken ze huren al Polen in om te melken en zelf heereboertje spelen over de rug van ander melkveehouders die met hart en ziel zich in zetten voor de koeien en kalfjes opfok.
  Aankoop van koeien verbieden dat gesleep met vee is toch uit den bozen.
  Zie wat ze er van bakken die grote groeiers als ze zelf hun vee op moeten fokken. Jongvee geeft geen melk dus productie beperking daar moeten we toch voor gaan.
  Als er toch fosfaat rechten komen niet in handen van handelaren daar hebben er alzo veel aan verrijkt zie de melkrechten, boeren werden uitgenepen.
  Het moet niet mogelijk zijn dat iets wat er niet was gebruikt wordt als handel.
  Ik erg mee er aan als ik advertentie ziet fosfaatrechten te koop gevraagd of aan geboden. Het lijk wel dat voor hen de fosfaat rechten in het leven zijn geroepen.

 • info519

  onvoorstelbaar die reactie van Romijn....laat m terughoudend zijn en vasthouden aan de SGP lijn....dus eerst AMVB maatregelen evalueren en overstorten van riool sluiten ipv linkse politiek steunen...

 • Marco22

  Export en verwerking Fosfaat (mest) wordt niet eens meegenomen in de berekening. Het doel was en is nitraat in grondwater te verminderen.
  En dan kijk je alleen wat er geproduceerd wordt??? Je moet kijken wat er op het land komt. Dat is toch veel realistischer. Als men alle mest exporteert dan nog voldoet Nederland niet aan P-plafond. Ben ik nou gek of hunnie. Snap niet dat Lto op dit kronkelpad mee gaat en voor de overheid is het gewoon een politiek verhaal. Nl die niet meer koeien. Nou dan hadden ook gewoon grondgebondenheid kunnen handhaven.
  Het tegenwoordig steeds meer van wetten en regels maken die niets meer met de praktijk hebben uit te staan. Maar meer met politiek en dubbele agenda's.
  Bah....en daar moet je als boer dagelijks mee werken.

 • 200113528

  beste VW,

  LTO advies is al lang niet meer vanLTO. Maar van Flynth. LTO is er maar voor 1 ding problemen in stand houden . Of te wel een landbouw tackelende organisatie.

 • massan

  Waarom achterhaald?
  Dit komt door de aankondiging in het verleden van fosfaatrechten door Dijksma. Vanaf dat moment durft geen enkele melkveehouder minder koeien te houden of te stoppen; je bent wel gek om het lot uit de loterij (opbrengst fosfaatrechten) op het spel te zetten. Hierdoor zijn de afgelopen jaren veel meer koeien gehouden dan in Pbl-rapport is vermeld. Kortom, door de uitspraken van de overheid in het verleden is de markt flink ontwricht.

 • parnas

  Ben het helemaal met Theunissen eens.
  Gewoon de bedrijven 3 jaar op slot zetten. Zelf het jongvee aanfokken en geen vee meer aankopen. Dan kunnen de grote groeiers mooi zelf aan de slag en de gewone boer die part nog deel heeft aan deze ellende kan mooi op zijn eigen wijze weer plezier in het werk krijgen. Dat plezier is iets wat terug moet komen.

 • alco1

  @parnas. Waarom zo omslachtig??
  Gewoon geen fosfaatrechten doorvoeren.
  De grote groeiers zitten dan vanwege de AMVB al in de knel!

 • MarkvIngen

  fosfaatrechten zijn en komen er alleen om ambtenaren aan het werk te houden
  bijna iedereen is er van overtuigd dat de AMVB alle problemen oplost maar dat komt volgend jaar pas in de cijfers moet even de tijd krijgen en daar kunnen de bobo's in den haag onder het mom van derogatie niet op wachten en wie gaat het gelag betalen?? de "normale boer"

 • A1967

  Zo doen we da tegenwoordig, investeren een pasr ton om een onderzoek te doen,als de uitslag je niet bevalt leg je het in de la, zo doet de VVD dat ook in Groningen met alle NAM onderzoeken, is dus wel duidelijk wie dit bedacht heeft.

Laad alle reacties (10)

Of registreer je om te kunnen reageren.