Home

Nieuws 4 reacties

Kooprechten 2 keer zo duur

Nu de zomer op zijn einde loopt, is er weer wat meer reuring in de handel in varkens- en pluimveerechten.

De fosfaatrechten houden de gemoederen ook wat meer bezig, maar het blijft vooralsnog bij informatie opvragen. Kopers weten veelal nog niet wat ze precies nodig hebben aan rechten. Bovendien speelt de lage melkprijs mee. Potentiële verkopers hebben eveneens te maken met de grote onzekerheid rondom de uitgifte van de fosfaatrechten. Daarom is er weinig concreet aanbod van fosfaatrechten.

Eerst duidelijkheid over fosfaatrechten

Een enkele bemiddelaar geeft aan dat er wat handel in fosfaatrechten is, waarbij prijzen variëren van €95 tot €100 per kilo fosfaat. Verwacht wordt dat de handel pas losbarst als er duidelijkheid is over het specifieke aantal rechten dat wordt toegewezen en of leasen en verleasen mogelijk is.

Gering aanbod kooprechten, prijs leaserechten stabiel

Bij de handel in varkens- en pluimveerechten is er wat opmerkelijks aan de hand. De prijzen van kooprechten rijzen daar de pan uit en zijn verdubbeld ten opzichte van vorig jaar, terwijl de prijs van de leaserechten gelijk liggen aan die van vorig jaar. Dit wordt veroorzaakt door een klein aanbod van kooprechten terwijl er in de leasemarkt voldoende rechten te verkrijgen zijn. Varkenshouders in regio Oost vragen voor kooprechten meer dan €90, terwijl de prijs vorig jaar nog op €55 lag. Lease doet €5,50 tot €6,00 per recht. In regio Overig is de prijs €85 à €90 en voor lease rond €7. In regio Zuid ligt de prijs rond €90 voor koop en €9 voor lease.

Handel pluimveerechten rustiger dan handel varkensrechten

De handel in pluimveerechten is wel rustiger dan die in varkensrechten. Voor pluimveerechten wordt in regio Oost €19 voor benutbare rechten en €15,50 voor niet-benutbare rechten gevraagd. Voor lease wordt rond €2,40 gevraagd. In Overig ligt de prijs rond €17 voor benutbaar en €14,50 voor niet-benutbaar. Voor lease wordt €2,50 gevraagd, maar dat lijkt aan de hoge kant. De prijs in regio Zuid is redelijk gelijk aan die in regio Oost.

Laatste reacties

 • yongone

  al dus de handel

 • gerrit.lammertink1

  en boerderij is wel bereid om de handel aan te wakkeren

 • eenvoudige boer

  Hebben de koeienboeren die vorig jaar varkensrechten kochten voor 50 euro toch nog goede zaken gedaan, ongeacht of er uitwisseling komt.

 • boer met klompen

  Is is geeneen koeienboer die rechten heeft gekocht voor 50 euro,beste is fosfaatrechten voor alles wel met teldatum

Of registreer je om te kunnen reageren.