Home

Nieuws

Hogan stelt vereenvoudigingen GLB voor

Eurocommissaris van landbouw Phil Hogan heeft zijn voorstellen voor het vereenvoudigen van het Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) openbaargemaakt.

Het gaat vooral om technische vereenvoudigingen die uitvoering van het beleid voor zowel de boer als de uitvoerende organisaties (zoals RVO.nl in Nederland) eenvoudiger moeten maken.

Verzekeringen en beleggingsfondsen

In het plattelandsbeleid (tweede pijler) komt een mogelijkheid voor lidstaten om sectorspecifieke ondersteuning te geven door instrumenten te creëren die boeren helpen bij het risicomanagement, zoals verzekeringen en beleggingsfondsen. Ook wordt de toegang tot financiële ondersteuning, bijvoorbeeld garantiefondsen, eenvoudiger voor met name jonge boeren. Doel is dat deze middelen meer voor de landbouw ingezet zullen gaan worden. Hogan wil hiermee het concurrentievermogen van de agrarische sector verbeteren.

Definitie 'actieve landbouwer'

In de eerste pijler van directe betalingen krijgen lidstaten meer vrijheid bij het interpreteren van de definitie ‘actieve landbouwer’, die nodig is voor het verkrijgen van inkomenssteun. In het verleden was veel kritiek op het toelaten van niet-landbouwers, zoals bijvoorbeeld vliegvelden, tot GLB-steun. Die regels zijn nu zo streng dat ze moeilijk uitvoerbaar zijn.

Invoering op zijn vroegst per 2018

De Europese Raad van landbouwministers en het Europees Parlement moet nog beslissen over de voorstellen van Hogan, waardoor ze op zijn vroegst per 2018 worden doorgevoerd.

Of registreer je om te kunnen reageren.