Home

Nieuws 1 reactie

Hogan bedankt Twente voor ontwikkeling maisteelt

Dankzij vasthoudende Twentse boeren in de jaren vijftig is de snijmaisteelt tot ontwikkeling gekomen; die lof komt van Eurocommissaris Hogan.

De Europese landbouw blijft achter in de digitale revolutie. Agrarische innovatie met slimme en digitale technieken kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan verduurzaming, diergezondheid, verkleinen van de koolstof-voetafdruk en de positie van de boer en de voedselketen, vindt Europees landbouwcommissaris Phil Hogan.

Hogan wees op de €3,6 miljard die de Europese Commissie beschikbaar heeft voor digitalisering en technologische ontwikkeling in de landbouw.

Twenten hielden vol met snijmais

Hogan liet ter gelegenheid van een symposium over de maisteelt in het Overijsselse Beckum een persoonlijke boodschap bezorgen door Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik. De snijmaisteelt is in de jaren vijftig van de vorige eeuw tot ontwikkeling gekomen door vasthoudendheid van een groep Twentse boeren, die jaar-in-jaar-uit doorgingen met de teelt, terwijl andere groepen boeren elders in het land het na een paar jaar opgaven.

Hogan bewondert vasthoudendheid Twentse boeren

Hogan toonde zijn bewondering voor de vasthoudendheid van de boeren die met de beperkte middelen van de tijd een innovatieve ontwikkeling bewerkstelligden. Zonder de Twentse inspanningen zou de productie van snijmais in Europa wellicht minder florissant geweest zijn. "Mais is een belangrijk onderdeel van de Europese agro-economie", aldus Hogan. Mais heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan 'ons voedsel en diervoeder, en aan de Europese landbouw in het algemeen. Zonder de bijdrage van de Twentse boeren zouden we afhankelijker zijn van de import van mais en zouden we minder voedselzekerheid hebben', aldus Hogan, die de inwoners bedankte voor hun innovatie.

Deze PZ MH80-maishakselaar werd aan het begin van de maisopkomst veelvuldig gebruikt.<br /><em>Foto: Bert Jansen </em>
Deze PZ MH80-maishakselaar werd aan het begin van de maisopkomst veelvuldig gebruikt.
Foto: Bert Jansen

Eén reactie

Of registreer je om te kunnen reageren.