Home

Nieuws 7 reacties

'CBS kreeg te weinig data om aan verplichting te voldoen'

CBS moest overgaan tot het verplichten van het aanleveren van gegevens, omdat uit de vrijwillige enquêtes onvoldoende data kwam om nog betrouwbare gegevens aan het Europees statistisch bureau Eurostat te leveren.

Dat schrijven staatssecretaris Martijn van Dam en minister Henk Kamp van Economische Zaken in reactie op Kamervragen van SGP en CDA over de extra data die CBS aan boeren vraagt, op straffe van een boete.

Vrijwillige enquête wordt verplicht

"De responspercentages op de betreffende enquêtes zijn zover teruggelopen, dat het niet langer mogelijk was om betrouwbare informatie over de landbouwsector te produceren. Dat was de aanleiding voor het besluit om over te gaan tot verplichtstelling van de voorheen vrijwillige enquêtes", aldus de bewindspersonen. Ze schrijven dat CBS zoveel mogelijk gebruik maakt van data die via de landbouwtelling of via andere wegen al beschikbaar zijn.

'Landbouwtelling levert onvoldoende informatie op'

Echter, voor bijvoorbeeld het aantal varkens per 1 december zijn er geen goede gegevens beschikbaar. De data via het I&R-systeem geeft voor de varkenshouderij geen volledige informatie, omdat hier geen cijfers over geboortes in staan. Ook bevat de landbouwtelling geen informatie over de oogstraming of gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Het aanleveren van deze data aan Eurostat is verplicht.

CBS mag zelf boetes opleggen

Van Dam en Kamp willen geen maatregelen nemen om de lastenverzwaring van deze verplichte enquête te verminderen. Ze schrijven dat de lastendruk met betrekking tot statistische gegevens afgelopen jaren al fors is afgenomen. CBS is als onafhankelijk bestuursorgaan zelf bevoegd om boetes wel of niet op te leggen.

Laatste reacties

 • WJHDKremer

  Greenpeace eist natuurlijk nauwkeurigere gegevens. Wij moeten meewerken aan onze eigen ondergang op straffe van absurde boetes.

 • m.en.mh.miedema

  Het gratis geven van data is niet meer van deze tijd, als CBS/overheid/Eurostat data wil hebben dan moeten ze er maar voor betalen! Als je als landbouwer ergens data van wilt dan moet je er ook voor betalen, zelfs voor die van jezelf.
  Waarom is er eigenlijk de gecombineerde opgaaf, hiermee verkrijgt men al meer data dan mij lief is.
  Bovendien: alle info over teelten/opbrengsten/teeltwijzes/dieraantallen etc. kan /wordt tegen je gebruikt, zeker als dat in handen komt van ons meest onbetrouwbare element vd samenleving, vadertje staat/Big Brother.

 • haverboer1

  Zolang je de opgave van het CBS niet aangetekend krijgt opgestuurd, mooi in de oud papier bak gooien.
  Anders hebben we gewoon allemaal 7 ton tarwe, 35 ton uien en 35 ton aardappelen per hectare.
  Weten ze ook niets.

 • agratax(1)

  Welke fabrikant / producent is bereid zijn bedrijfsgegevens vrijwillig af te geven? Geen enkele en dus doen deze bedrijven het niet, maar helaas Boeren worden verplicht hun gevoelige bedrijfsinformatie af te geven op straffe van een boete of erger (gevangenis straf). Dit alles met een wet in de hand uit de crisistijd (voor WOII). Met al deze openbare productie gegevens kan iedere handelaar zijn voordeel doen.

 • A1967

  Tussen de regels door kun je lezen dat de overheid alle gegevens tot achter de komma al heeft, het eigenlijke probleem is dat de EU eist dat die gegevens ook kloppen. Omdat onze overheid haar eigen dataverwerking en filtering en communicatie hiervan niet op orde heeft schuiven ze dit af op de sector met een zoveelste verplichting.

 • g.g

  hoe zeg je dat ook al weer? .. ze kunnen de boom in

 • Broederijbrok

  Altijd invullen, naar beste weten en kunnen.

Laad alle reacties (3)

Of registreer je om te kunnen reageren.