Home

Nieuws 28 reacties

Btw-landbouwregeling afgeschaft

De btw-landbouwregeling wordt per 1 januari 2018 afgeschaft. Het kabinet maakt dat bekend in de miljoenennota.

Vorig jaar werd in een interdepartementaal beleidsonderzoek al gesuggereerd de regeling aan te passen. Toen meende het kabinet nog, dat er onvoldoende draagvlak was voor een aanpassing.

Nu is daar toch toe besloten. De verandering betekent dat ondernemers in de agrarische sector, net als ondernemers in andere sectoren btw-plichtig worden. De fiscale maatregel staat voor €17 miljoen op de begroting.

Geen keus meer om buiten btw-heffing te blijven

Nu hebben boeren nog de keus buiten de btw-heffing te blijven. Dat scheelt aan administratie, maar dat betekent ook dat betaalde btw niet kan worden teruggevorderd.

Al lange tijd heerst het idee dat de regeling niet meer bij de tijd past. Het kabinet zegt nu dat de regeling "in mindere mate bijdraagt aan de beleidsdoelen voor concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens."

Laatste reacties

 • djschoonman1

  De VVD was toch van ondernemersvrijheid en minder regeldruk?
  Jullie worden bedankt...
  Kan de landbouw de boekhouder nog meer gaan spekken.

 • ........

  was de landbouwvrijstelling niet europees?

 • pinkeltje

  BTW bepaalt de lidstaat zelf en daarom zijn de tarieven ook niet overal dezelfde. In Engeland bijvoorbeeld wordt geen BTW gerekend over boeken. En in België kennen ze nog steeds het forfaitaire belastingstelsel over eenvoud van regelgeving en administratieve plichten gesproken. Hoewel dat ook daar steeds verder uitsterft. En zo kunnen we nog wel een A-4tje vol schrijven met exotische belastingregels in de diverse lidstaten.

 • Bennie Stevelink

  De gemiddelde melkveehouder is met een BTW-boekhouding financieel beter af dan met de landbouwregeling.

 • B.T. Henstra

  De volgende stap is naar 1 belastingtarief.

 • Hindrik66

  Bennie, lang niet elke agrarische ondernemer is een gemiddelde melkveehouder, veel extra administratie en boekhoudkosten voor heel kleinere ondernemers.

 • info196

  Boekhouders hebben blijkbaar een stevige vinger in de pap in den haag. Levert hun weer veel extra werk op

 • iptho1

  info196
  daar lijkt het wel op .
  weg onze voor delen.
  jammer.

 • abjongeneel

  Dat de VVD en Pv/dA geen vrienden van de boeren zijn is weer eens duidelijk.
  In de troonrede zijn boeren en de landbouw voor ze niet het noemen waard.
  Maar wel goed voor een extra belastingopbrengst die ze mogen ophoesten, het staat dus ingeboekt voor 17 miljoen met bovendien flink wat extra administratie
  Bedankt maar weer.

 • bronwater

  ik ben administrateur ik ben helemaal niet blij met deze afschaffing.

  Dus dat dit van boekhouders komt is onzin.

 • wimscheerders

  als de Partij Van De Antielandbouw daar dan ook gelijk 21 % van maakt zijn ze over 5 jaar van de hele landbouw af want dan valt de export weg en de supermarkten verlagen de inkoopprijs met 15 % omdat de consument dat verschil niet gaat betalen

 • vandenbrandcv1

  weer een maatregel die kostenverhogend werkt, weinig bijdraagt voor de NL BV en een werkgelegenheidsproject voor pereferie is

 • henk.de.haan

  Wordt ook de veehandelsregeling voor de BTW afgeschaft?

 • nuka

  De B.T.W. veehandelsregeling valt onder die van de landbouw.

 • g.g

  weer banen erbij

 • Schaapje

  Waarom weer een maatregel invoeren, die voor vele agrariërs alleen maar lasten verzwaring met zich mee brengt en veel meer administratieve handelingen. Bovendien werkt het weer kostenverhogend op de producten en zal ook nog eens extra terecht komen op het bord van de agrariër. Het uitmoorden wordt een tandje bijgezet. Dank aan het kabinet... oooohhh wat doen we het goed!

 • Kaiser

  Export van landbouwproductie gaat zonder BTW de grens over, terwijl de boer wel BTW betaalt krijgt. Door wie wordt dat BTW gat gedicht?

 • GerardTooten

  is het dan straks 28 cent melk geld incl BTW of excl BTW? Of gaat de ondernemer zelfde melkgeld ontvangen maar moet en nog BTW afgedragen worden?

 • hylkema.l

  Voor heel veel boeren en tuinders is de BTW regeling nu al voordelig. Ga er maar eens goed over rekenen.

 • Bennie Stevelink

  @Gerard Tooten, je ontvangt hetzelfde melkgeld waar je straks 6% van moet afdragen. Daar staat tegenover dat je van alles wat je inkoopt BTW kunt terugvragen. Omdat er nogal wat inkopen zijn die onder 21% BTW vallen is het bedrag wat je terugvraagt vaak groter dan het bedrag wat je afdraagt. De meeste boeren houden er geld aan over. @hylkema wijst daar ook al op.

 • .gast

  Voor bedrijven met een lage marge en veel investeringen/inkoop is het interesant maar voor extensieve bedrijven niet. Maar let op, melk en vlees gaat staks netjes naar 21% ivm belasting milleu en omgeving.

 • Bennie Stevelink

  @gast, voor extensieve bedrijven is het juist voordelig omdat die in verhouding meer kunstmest en bestrijdingsmiddelen kopen wat onder 21% BTW zit. Ook kopen die in verhouding meer dieselolie en hebben meer machinekosten wat ook onder 21% zit. Verder beuren extensieve bedrijven in verhouding meer toeslagrechten die vrij zijn van BTW.
  Intensieve bedrijven kopen meer veevoer wat onder 6% zit en geen voordeel geeft tov melk waar je 6% van moet afdragen.

 • landboer

  Onzin Bennie ik ben extensief en dit gaat me flink geld kosten! De kosten van kunstmest en gasolie vallen in het niet bij de afdracht van de btw op melkgeld ,en wat ik totaal aan (kracht)voerkosten heb, is lager/gelijk aan veeverkoop, waar ik straks dus ook de btw van moet afdragen.Alleen bij een melkprijs als we nu hebben zou het weinig uitmaken ,maar hoop toch op betere tijden!

 • Bennie Stevelink

  @landboer, je zult het zien als je eenmaal een BTW boekhouding hebt. Het voordeel is bij extensieve bedrijven groter dan bij intensieve. Zou je nadeel hebben dan is het nadeel bij extensieve boeren kleiner dan bij intensieve boeren.

  Het gaat niet alleen om kunstmest en dieselolie die onder 21% vallen maar ook kuilplastic, bestrijdingsmiddelen, zaagsel, boxstrooikalk, tijd van dierenarts (medicijnen wel 6%), aanschaf machines, reparatie machines, elektriciteit en gas, onderhoud melkmachine/robot, reinigingsmiddelen, werkkleding, enz.

  Als je extensief bent en dus in verhouding tot je omzet veel grond hebt beur je in verhouding tot je omzet dus ook veel toeslagrechten. De toeslagrechten zijn geheel BTW-vrij.

 • Attie

  Bennie Stevelink.Die 17 miljoen komt toch ergens vandaan ? Het is interessant bij stalbouw. (heb er zelf ook 10 jaar ingezeten toen blij dat we er weer uit waren.) Nu zitten we er sinds 3 jaar weer in.

 • landboer

  Alleen interessant voor boeren die op papier weinig waarde toevoegen, en niet voor een lage kosten boer als ik Bennie! Vaak genoeg uit laten rekenen en inderdaad alleen interessant bij stalbouw.

 • Attie

  landboer; Lage kostenbedrijf en stalbouw kunnen prima samen!

 • xw

  Stevelink zit ons rijk te rekenen. Binnen de BTW regeling houdt je eveneens jaarrond verrekte weinig over hoor. Die maandelijkse 6% BTW over je melkgeld telt knap aan. Je moet nogal investeren, ja dan hou je eens wat over wat de moeite is. Verder is het allemaal om het even. Behalve je administratie dan.

Laad alle reacties (24)

Of registreer je om te kunnen reageren.