Home

Nieuws 4 reacties

BLHB wil snel oplossing pachtdiscussie

De Bond van Landpachters (BLHB) wil dat staatssecretaris Martijn van Dam hun eerdere plan over herziening pachtstelsel direct gaat invoeren.

Een brief met deze strekking ligt op de deurmat van de bewindspersoon.

Van Dam heeft eerder al aangegeven een bemiddelaar aan te wijzen die de pachtdiscussie weer vlot moet trekken. Wie het wordt, is nog niet bekend. Gezien de complexiteit van het dossier en de ontstane impasse tussen belanghebbende partijen is te verwachten dat er gezocht wordt naar iemand met ervaring en gezag in de landbouw.

'Geen tijd voor lang overleg'

De zoektocht en hervatting van het overleg tussen belanghebbenden neemt volgens de BLHB ‘ongetwijfeld opnieuw zeer geruime tijd in beslag’. En die tijd is er niet volgens de bond, want het areaal langdurige pacht daalt vlot, terwijl kortdurende pacht met vrije prijsafspraken populairder wordt.

'De kortdurende pacht zal op termijn de grondgebonden bedrijven uithollen en verzwakken'.

Noodgedwongen is bedrijfsuitbreiding op basis van kortlopende pacht een vast onderdeel van het bedrijfsareaal geworden, waarop investeringen en de bedrijfsvoering zijn afgestemd, schrijft BLHB-voorzitter Piet van der Eijk in de brief aan de staatssecretaris. Voor de bedrijfsontwikkeling is men dan gedwongen om te kiezen voor de geliberaliseerde vorm, volgens Van Eijk. “De kortdurende pacht zal op termijn de grondgebonden bedrijven uithollen en verzwakken”, schrijft de voorzitter.

Zelf pachtprijs vaststellen

Nu kunnen verpachters en pachters zelf afspraken maken over duur en hoogte van de pachtprijs bij geliberaliseerde pachtcontracten van 6 jaar of korter. Deze pachtvorm wordt steeds vaker gebruikt ten koste van langjarige pacht, waaronder reguliere pacht. Bij laatstgenoemde pachtvorm wordt de pachter beschermd door onder andere toetsing van de pachtprijs. De BLHB wil geen vrije prijsafspraken meer tussen pachter en verpachter bij een geliberaliseerde pachtovereenkomst, maar prijsregulering.

Uitgaan van grondwaarde in pachtvrije staat

De BLHB wil tegemoet komen aan de belangen van de verpachter in het kader van het vereiste rendement van de verpachter en aan de belangen van de pachter in relatie tot de grondbeloning. Voorstel van de pachtersbond is dat bij de berekening van de regionorm - die als basis dient voor de prijstoets - wordt uitgegaan van de waarde van de grond in pachtvrije staat. Nu worden in het huidige pachtnormenbesluit voor geliberaliseerde overeenkomsten langer dan 6 jaar de pachtnormen berekend op basis van de verpachte waarde, hetgeen een lagere pachtprijs oplevert.

Toename grijze pacht verwacht

De BLHB had in zijn eigen voorstel de nieuwe pachtnormen berekend. Deze berekening is onlangs door Wageningen Economic Research, voorheen LEI Wageningen UR, bekeken. Het onderzoeksinstituut komt tot dezelfde regionormen. In een eerder rapport waren de onderzoekers echter kritisch op het voorstel van de BLHB. Het voorstel van de bond zou kortlopende liberale pacht wel minder aantrekkelijk maken, maar de beoogde langeretermijnovereenkomsten zouden er niet komen. Ook verwachten de onderzoekers een toename van grijze pacht (mondeling).

Foto

 • Piet van der Eijk, voorzitter van de Bond van Landpachters (BLHB)<br /><em>Foto: Roel Dijkstra</em>

  Piet van der Eijk, voorzitter van de Bond van Landpachters (BLHB)
  Foto: Roel Dijkstra

Alle onroerendgoedtransacties in het buitengebied staan in één database op boerderij.nl. Boerderij publiceert ook elke maand nieuwe gemiddelde grondprijzen per regio. Bekijk het hier.

Laatste reacties

 • landboer

  Trekken aan een dood paard...

 • info36

  De grondwaarde heeft niets met landbouw te maken maar met de druk op landbouwgrond buiten de landbouw de laatste 25 jaar. Kijk maar naar natuurcompensatie, uitgekochte boeren die het 5 voudige terugkopen enz.
  Hoe kun je een nog hogere pachtnorm rechtvaardigen? Dan blijft er uiteindelijk geen pachter meer over. Kijk eens naar de opbrengstprijzen van alle landbouwgewassen, dan weet je dat het absoluut onverantwoordelijk is.
  Het argument van grond is altijd te duur geweest staat niet in verhouding tot de grondprijzen van nu die nogmaals weinig met landbouw te maken hebben.

 • sienis

  Zonder continuatie van reguliere pacht verliezen een belangrijk aantal land-en tuinbouwbedrijven hun economische grond van bestaan.

 • John*

  pachten met als basis share farming lijkt mij aan alle kanten gezonder dan wat er nu gebeurd.

Of registreer je om te kunnen reageren.