Home

Nieuws 26 reacties

Uitstel mest uitrijden bij teelt groenbemester of winterkoolzaad

Boeren die groenbemesters of winterkoolzaad inzaaien krijgen 2 weken extra de tijd om op die percelen bouwland drijfmest uit te rijden. Voor het bemesten op grasland blijft het uitrijdverbod van drijfmest per 1 september van kracht.

Dat heeft staatssecretaris Martijn van Dam (Economische Zaken) besloten na een verzoek van loonwerkersorganisatie Cumela.

Het besluit is hiermee vergelijkbaar met de uitstel die vorig jaar werd geboden. De periode waarin het uitrijden van drijfmest is toegestaan op bouwland wordt daarom in 2016 met twee weken verlengd: tot en met 15 september. Voorwaarde is dan wel dat de groenbemester of het winterkoolzaad op deze akkers uiterlijk op 16 september wordt ingezaaid.

TCB: structurele oplossing nodig

Van Dam baseert zijn besluit mede op het advies van de Technische Commissie Bodem (TCB). De TCB constateert dat een verzoek om uitstel van het uitrijdverbod frequent terugkomt en vaak voort komt uit een gebrek aan opslagruimte voor dierlijke mest. TCB adviseert daarom naar een meer structurele oplossing te komen.

De commissie vindt dat deze oplossing primair worden gezocht in vergroting van de capaciteit van mestopslag op vee- en akkerbouwbedrijven, zodat opslag- en transportcapaciteit minder beperkend zijn. "Deze oplossingen worden niet gestimuleerd door steeds weer verzoeken tot vrijstelling en ontheffing van het uitrijverbod te honoreren", schrijft TCB in het advies aan Van Dam. De staatssecretaris wil een struturele oplossing zoeken bij het zesde Actieprogramma Nitraatrichtlijn.

Geen mest op gras na half augustus

De commissie adviseert om na half augustus op grasland geen dierlijke mest meer toe te passen omdat de groeisnelheid van gras aan het eind van de zomer nihil is. "Organische meststoffen zoals dierlijke mest dragen maar beperkt bij aan de grasgroei, waardoor de werkingscoëfficiënt laag is bij toediening in het najaar. Bij aanwending van dierlijke mest in het najaar is de kans dus groot dat niet alle toegediende stikstof kan worden opgenomen en uitspoelt", aldus TCB.

Laatste reacties

 • farmer135

  Groei zit er nog ruim voldoende in het gras hier, is zeker een commissie die vanachter het bureau adviseert.

 • kleine boer

  Groei is eruit als je niet bemest dat klopt....

 • delgersma1

  het gras groeit immers nog als kool. wie zitten er eigenlijk in zo'n commissie? , wat een onzin..

 • boerindorp

  Derogatiebedrijven voldoen praktisch allemaal aan de nitraatnorm, er is dus geen enkele reden om geen mest op gras na half augustus meer uit te rijden.

 • farmer135

  Boerindorp ze verzinnen anders wel een reden. Zijn ze erg goed in.

 • gjh

  dat TCB wat zijn dat voor onnozele gasten !!!! hebben zelf geen grond zeker.

 • vragenantwoord

  @ delgersma1 : <>

 • wullum

  Vorig jaar is het gras ook blijven doorgroeien tot de jaarwisseling

 • gvanlaar

  Drijfmest werkt ongeveer 2- 3 maanden. Hierdoor is het niet zinvol om in september nog mest uit te rijden. Want vervolgens moet je eind oktober begin november nog snede gras inkuilen. .. Bij ons is de vuistregel 1e snede 25 m3 p/ha 2e snede15 m3 p/ha 3e snede 10 m3 p/ha. Vervolgens vanaf half augustus nog alleen beetje kunstmest. Dit is natuurlijk volgens het boekje en de praktijk is wel eens weerbarstig door weersomstandigheden. Maar grofweg is dit wel het ideale plaatje voor drijfmest benutting!!!!

 • haam

  Cumela had juist gevraagd ook voor gras omdat er dan een juiste verdeling kon plaatsvinden en niet dat er putten werden leeg gereden op beschikbare gronden en laat dit nou juist in de publicatie van deze TCB van 26 -2-16 over het dalende organische stof gehalte staan dat er een zo goed mogelijke verdeling van meststoffen moet plaatsvinden om de vorming van lachgas te voorkomen . ( zie website tcb ) en wat je kwijt bent aan organische stof kan lang weer duren voordat je dat terug hebt . Dus 2 tegengestelde meningen van 1 en de zelfde club . Tja je moet wel zelf je werk blijven regelen natuurlijk .

 • 344412

  Er is ook nog zoiets als praktische uitvoerbaarheid. Een snede gras staat 5 of 6 weken. Als je na half augustus maait heb je dus begin juli bemest. Mag je dan niet meer bemesten dan groeit er zeker niks meer in het najaar. Nitraat is trouwens onder grasland nooit een probleem omdat het het hele jaar groen blijft en tot de kerst stikstof opneemt. Half september sluit veel beter aan bij praktijk en natuur.

 • aitink

  Wij doen aan zomerstalvoedering. De mest op het land zijn we in september
  hard nodig op het land. We maaien tot in december vers gras voor de koeien,
  tot die tijd hoeven we geen extra eiwit in de vorm van soja aan te kopen.

 • DJ-D

  @gvanlaar als ik in november nog wil maaien of beweiden dan is dat toch mijn verantwoordelijkheid. Hebben we geen regels voor nodig. Blad dat van de boom valt in de sloot of op het land na 1 september ruim je zeker ook allemaal op?

 • landboer

  Cumela heeft meer te vertellen dan LTO.

 • aardappelboer

  Gaat mij erom dat ik voor de inzaai van de verplichte groenbemester nog mest kan aanwenden voor een goed gewas, echter is eind augustus te vroeg doordat er nog veel gewassen op het land staan en past half of eind september veel beter. Vorig jaar ook gedaan en je kon op de streep af zien waar mest op lag en waar niet dus het werkt wel.

 • gjsteenwijk1

  Wie van de TCB commissie leden heeft een agrarische achter grond ?

 • gvanlaar

  Dj-D over het algemeen spoelt de mest sneller uit in de herfst door neerslag. Daarom is ook de wc van drijfmest in de herfst lager dan in het voorjaar/zomer. En de grasgroei is toch wat trager door koude nachten. Dus......

 • mouw

  Hoe grote mest opslagruimte moeten we onderhand niet hebben .als die commissie zulke onzin verzind

 • mouw

  Als het in de zomer erg nat weer is hebben we toch ook niet over uitspoeling .dan ben je toch ook blij. Dat je je mest kwijt kan

 • Ella7009

  Ze hebben wel intelligente voorbeeld items op de website staan klinkt lekker intelligent. Als je het voorbeeld bericht leest dan zouden ze eerst moeten adviseren de mest optimaal toe te dienen, en om daarna gebruik te mogen maken van kunstmest, wat als gevolg heeft dat de stikstof en organische stof in mest de beter word benut. en beter aansluit bij de kringlooop.

  Sorry dat ik het moet vermelden maar de hele regering en staatssecretaris zijn volgens mij idioten als je zo regeert en adviezen van zo.n club gebruikt en de mest wet niet aanpast.

  <>
  Nutriënten niet in balans
  In Nederland worden meer nutriënten (stikstof en fosfaat) ingevoerd via veevoer en kunstmest dan er via plantaardige producten, zuivel, vlees, andere eiwitrijke producten en bewerkte mest worden uitgevoerd.

 • DJ-D

  @gvanlaar normaal gesproken i.v.m. bemestingsnormen is er nog een klein beetje mest over al dan niet verdund (drap uit de onderste put) dus zon 10 kuub wordt er bemest om roestvorming te voorkomen en als je moet maaien in november of maart al, zit de stikstof dus in het gras en is het dus niet uitgespoeld. Eigen verantwoordelijkheid kan prima. Het is ook duurzamer zoals aitink al verwoorde. Najaarsgras tenminste bij ons op de blijvend grasland kleigrond is heel eiwitrijk.

 • kleine boer

  Najaars gras is juist die snede die bij een latere grove 1-2 e snede past maar met geen late bemesting is het een snede van niks. Maar het lijkt me sterk dat er van bouwland waar nog een heel klein kort gewas staat er minder uitspoeling is dan op een groeiend grasgewas wat na een bui regen en van de warmte nog in de grond een enorme groei kan maken in 10 dg ...

 • gvanschack

  Gras brult de grond uit hier. Tcb heeft er nihiel verstand van

 • DJ-D

  Juist Ella7009 idioten daarzo maar dat wisten we al. Meer stikstof en fosfaat ingevoerd dan geexporteerd. Logisch dat moet toch omdat de kringloop niet sluit want de fecalien van de mensen in NL zitten niet in de kringloop en kippemest wordt verbrand in moerdijk.

 • Bennie Stevelink

  We mogen maar een beperkte hoeveelheid fosfaat en stikstof gebruiken uit dierlijke mest en kunstmest. Daarom is het juist voor de boer van belang dit zodanig te gebruiken dat het zo optimaal mogelijk wordt benut. Dierlijke mest die eind augustus, laat staan in september, nog wordt uitgereden heeft een veel lagere benutting. Het beste is de laatste mest in de eerste helf van juli uit te rijden. Als je vanaf die tijd de mest opslaat heb je in het voorjaar meer mest beschikbaar om uit te rijden waardoor je minder kunstmest hoeft te strooien. De kunstmest die je in het voorjaar uitspaart kun je aan het eind van het groeiseisoen gebruiken. Kunstmest werkt zeer snel en wordt volledig benut.

 • Peet1212

  Deze commissie geeft advies op basis van milieu en heeft geen kennis van landbouw. Zakkenvullers dus!!!

Laad alle reacties (22)

Of registreer je om te kunnen reageren.