Home

Nieuws 1 reactie

TenneT maakt bestemmingsplan ‘agrarisch vriendelijker’

Netwerkbeheerder TenneT gaat binnenkort met de gemeente Koggenland om tafel om het bestemmingsplan ‘Ondergronds Hoogspanningsverbinding Landelijk Gebied Koggenland’ aan te passen.

Die aanpassing is noodzaakzakelijk na een uitspraak van de Raad van State. Het Haagse rechtscollege constateerde afgelopen week dat het nieuwe bestemmingsplan ‘normaal agrarisch gebruik’ van landbouwgrond te veel inperkt. De zaak was aangespannen door een aantal boeren.

Nauwkeuriger omschrijven

Volgens een woordvoerder van TenneT gaat de netwerkbeheerder samen met Koggenland het bestemmingsplan ‘nauwkeuriger’ omschrijven. In ieder geval zullen zaken als diepploegen, aanleg van drainagesystemen en het plaatsen van afrasteringen niet meer vergunningplichtig zijn, aldus de TenneT-woordvoerder. Ook in toekomstige gevallen waarbij in verband met de aanleg van ondergrondse hoogspanningsleidingen bestemmingsplannen moeten worden gewijzigd, zal ervoor worden gezorgd dat het aanlegvergunningenstelsel niet strenger wordt geformuleerd dan nodig is, volgens de netwerkbeheerder.

Gevolgen voor ZRO's niet duidelijk

Of deze ‘versoepeling’ van de regels ook gaat doorwerken in de Zakelijk Recht Overeenkomst (ZRO) die TenneT nu met individuele boeren sluit, kan de woordvoerder niet zeggen. Het ligt echter voor de hand te veronderstellen dat de uitspraak van de Raad van State ook gevolgen zal hebben voor de ZRO’s. Bij het aangaan van een overeenkomst zullen boeren ongetwijfeld gebruik willen maken van de 'soepeler regels' in het bestemmingsplan.

Eén reactie

  • agri2

    Agrarisch vriendelijker? Gaan de vergoedingen voor masten omhoog naar het niveau van windmolens?

Of registreer je om te kunnen reageren.