Home

Nieuws 3 reacties

Steeds meer bomen op landbouwgrond

Het aantal bomen op landbouwareaal stijgt wereldwijd. Dat blijkt uit onderzoek van een team van Afrikaanse, Aziatische en Europese wetenschappers.

Ze onderzochten de rol van bomen in de opslag van CO2 en publiceerden hun bevindingen in het wetenschappelijke tijdschrift Scientific Reports.

Omdat de landbouw wereldwijd bijna een kwart van de globale uitstoot van broeikasgassen veroorzaakt, zijn nieuwe, klimaatvriendelijke landbouwmethoden essentieel, vindt het klimaatpanel van de Verenigde Naties IPCC.

Agrobosbouw verzacht gevolgen klimaatverandering

Het gebruik van bomen op grond waar gewassen geteeld worden of vee wordt gehouden, is daarbij een veelbelovende praktijk. De 'agrobosbouw' verzacht de gevolgen van de klimaatverandering voor de landbouw en voorziet tegelijk belangrijke ecosysteemdiensten. Volgens de Wereldbank zijn wereldwijd 1,2 miljard mensen afhankelijk van agrobosbouwsystemen, met name in ontwikkelingslanden.

Uit satellietgegevens blijkt dat in 2010 43% van het totale landbouwareaal voor minstens 10% beplant was met bomen. "Het decennium daarvoor was dat nog maar 8%", zegt Robert Zomer, hoofdonderzoeker van het World Agroforestry Centre en hoofdauteur van de studie. "Gezien de enorme omvang van het landbouwareaal is het daardoor mogelijk dat agrobosbouw al een belangrijke rol speelt in de wereldwijde CO2-opslag."

Grote regionale en landelijke verschillen

Uit het onderzoek komen wel grote regionale verschillen naar voren. Streken met een hoge luchtvochtigheid, zoals Zuidoost-Azië, Centraal-Amerika en West-Afrika, zijn dichter bebost. Zuid-Azië en West-Europa doen het iets minder goed. Streken als Oost-China, Noordwest-India en West-Azië kennen erg weinig bebossing in landbouwgebied.

De trends blijken ook tussen landen onderling sterk te verschillen. De biomassa steeg het snelste in Brazilië, Indonesië, China en India. Argentinië, Myanmar en Sierra Leone hebben te maken met de grootste daling.

Laatste reacties

  • koeboertje

    Landbouwgewassen leggen zeker geen co 2 vast ?????

  • pinkeltje

    Een landbouwgewas legt geen CO2 vast maar brengt per saldo extra CO2 in de lucht omdat er fossiele brandstof aan te pas komt. Net als bij bomen trouwens, die leggen per saldo ook niks vast. Tenzij je de bomen na het kappen eindeloos lang droog bewaard zodat ze niet verrotten.

  • agro1

    prachtontwikkeling. draagt tenminste niet bij aan de wereldwijde grote voedseloverschotten.

Of registreer je om te kunnen reageren.