Home

Nieuws

‘Overexploitatie en landbouw groter probleem dan klimaat’

Overexploitatie zoals ontbossing, jacht en visserij vormt met landbouw wereldwijd het grootste probleem voor bedreigde dier- en plantensoorten.

Van de bijna 8.700 bedreigde en bijna bedreigde soorten volgens de zogenoemde rode lijst, worden 6.241 soorten bedreigd door overexploitatie van natuurlijke hulpbronnen. Agrarische activiteiten bedreigen wereldwijd ruim 5.400 soorten. Deze bedreigingen zijn op korte termijn een grotere bedreiging voor biodiversiteit dan klimaatverandering, stellen vier wetenschappers in het toonaangevende wetenschappelijke tijdschrift Nature.

In de categorie overexploitatie is bosbouw en ontbossing de grootste bedreiging: ruim 4.000 soorten worden hierdoor in het voortbestaan bedreigd. Jacht en visserij bedreigen respectievelijk 1.700 en 1.100 soorten. Volgens de onderzoekers is meer dan 80% van de bedreigde soorten overigens door meer dan een oorzaak bedreigd.

Gewassenteelt grootste bedreiging voor soorten

Binnen de groep agrarische activiteiten is het verbouwen van gewassen voor bijna 4.700 soorten een bedreiging, veehouderij voor 2.267 soorten en houtplantages en aquacultuur voor respectievelijk 730 en 112 soorten. Verstedelijking en verdringing en ziektes bedreigen respectievelijk 3.000 en 2.300 soorten.

Klimaatverandering is volgens de onderzoekers nu verantwoordelijk voor de bedreiging van bijna 1.700 soorten. Op een groot internationaal congres van de Internationale Unie voor natuurbescherming (IUCN), begin september in Hawaï, staat klimaatverandering en de vertaling van de klimaatakkoorden van Parijs hoog op de agenda. De onderzoekers willen ervoor waarschuwen dat de aandacht voor dat onderwerp niet de meer urgente problemen verdringt die ze in hun onderzoek hebben benoemd.

De rode lijst is een jaarlijkse publicatie van de IUCN. Op die lijst staan bedreigde planten- en diersoorten die in aanmerking komen voor bescherming.

Of registreer je om te kunnen reageren.