Home

Nieuws

Onafhankelijke bemonstering dikke fractie vanaf 2017

Vaste mestmonsters bestaande uit dikke fractie mogen vanaf 2017 alleen worden genomen door onafhankelijke monsternemers van een geaccrediteerde en erkende organisatie. Vervoerders mogen dan zelf geen monsters meer nemen.

Dit staat in het concept Wijzigingsregeling van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet (Urm), meldt RVO.nl. De staatssecretaris wil de regeling per 1 januari 2017 in werking laten treden.

“Met de nieuwe regeling willen de overheid en het bedrijfsleven de fraude met vaste mest verminderen en de handhaving hiervan versterken”, aldus RVO.nl.

Onafhankelijke monstername

Onder de nieuwe regeling is onafhankelijke monstername bij dikke fractie verplicht. Het gaat om vaste mest bestaande uit koek na mestscheiding met mestcode 13 en 43, of een mengsel waarin mestcode 13 en/of 43 zit. Naast vrachtbemonstering wordt het onder strikte voorwaarden waarschijnlijk ook mogelijk om een partij te bemonsteren. Dit mestmonster geldt dan voor meerdere vrachten van vaste dierlijke meststoffen uit de betreffende partij.

<em>Foto: Ronald Hissink</em>
Foto: Ronald Hissink

Erkende organisaties

Op het moment dat de nieuwe regeling in werking treedt, moet een onafhankelijke monsternemende organisatie zijn erkend door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). Dit geldt ook voor laboratoria die dierlijke mest willen analyseren. Aanvragen kan waarschijnlijk vanaf begin november.

De concept wijzigingsregeling is tot 10 september nog in te zien op www.internetconsultatie.nl.

Of registreer je om te kunnen reageren.