Home

Nieuws

MER-onderzoek mestverwerker Mace in Oss dichterbij

Het lijkt er steeds meer op dat er een milieueffectrapport (MER) moet komen voordat de eventuele vestiging van een mestverwerkingsinstallatie in de haven van Oss mogelijk wordt. De Mineralenaanvoercoöperatie Elsendorp e.o. (Mace) heeft plannen om op jaarbasis 500.000 ton mest te gaan verwerken in Oss.

Hiermee zou een aanzienlijke vertraging kunnen optreden in de plannen van Mace. Het opstellen van een MER en de bijbehorende inspraakprocedures kunnen variëren tussen enkele maanden en enkele jaren. Voor initiatiefnemer Frans Meulenmeester van Mace - die het MER-onderzoek zou moeten laten uitvoeren - is het onbegrijpelijk als een MER voor de mestverwerkingsinstallatie verplicht zou worden.

Op verzoek van de gemeente Oss heeft ingenieursbureau Witteveen+Bos twee onderzoeken uitgevoerd naar de komst van de mestverwerkingsinstallatie. De uitkomsten daarvan sterken het gemeentebestuur in zijn opvatting dat er een MER moet komen voordat de vergunningprocedure kan starten. De onderzoekers van Witteveen+Bos achten een milieueffectrapport noodzakelijk vanuit het oogpunt van milieubescherming. Deze zienswijze sluit helemaal aan bij die van de gemeenteraad van Oss, die ook voor een MER is.

Provincie Noord-Brabant moet beslissen over MER

Provincie Noord-Brabant is vergunningverlener en moet dus definitief beslissen over de noodzaak van een MER. 
Meulenmeester voelt zich overvallen door de handelwijze van Oss. "Het zou me verbazen als de provincie ons zou verplichten tot een MER, we zitten daar op een locatie aan de haven die juist bedoeld is voor dergelijke bedrijven als het onze. Ik vind het dan ook heel vreemd dat Oss dat onderzoek door Witteveen+Bos heeft laten uitvoeren. Maar ik wacht de beslissing van de provincie met vertrouwen af."

Behalve naar het al dan niet uitvoeren van een MER heeft Witteveen+Bos ook de noodzaak onderzocht van een aanvullend onderzoek naar mogelijke stankoverlast en het verslechteren van de luchtkwaliteit als gevolg van de vestiging van de mestverwerkingsinstallatie. De onderzoeken die tot nu zijn gedaan naar de stankoverlast en luchtkwaliteit. schieten volgens de onderzoekers tekort. De reden is dat geen rekening is houden met een optelsom van bestaande en toekomstige uitstoot.

Of registreer je om te kunnen reageren.