Home

Nieuws

Londen garandeert EU-bijdragen tot 2020

De Britse minister van Financiën heeft toegezegd dat hij de nu vanuit de EU betaalde toeslagrechten, regionale bijdragen en andere subsidies en onderzoeksbijdragen ook na Brexit zal garanderen.

Die garantie geldt echter slechts tot 2020. Tegelijk melden Britse media dat de daadwerkelijke uittreding van Groot-Brittannie uit de EU vermoedelijk pas in 2019 zal plaatsvinden.

Garantie financiering structurele projecten

"Het huidige niveau aan uitgaven onder het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid zal gehandhaafd blijven tot 2020 als onderdeel van de overgang naar eigen, binnenlandse regelingen,’’ aldus Hammond, officieel Chancellor of the Exchequer in de Britse regering. De bewindsman garandeert ook de financiering van structurele en investeringsprojecten, inclusief die voor agro-milieu doeleinden, die voor de komende begroting van dit najaar worden getekend, 'zelfs als die doorlopen nadat Groot-Brittannië uit de EU is getreden’. De regering in Londen is bereid daarvoor rond de €5,2 miljard per jaar uit te trekken. "Ik realiseer me dat veel bedrijven en organisaties die momenteel EU-gelden ontvangen gerustgesteld willen worden over de geldstroom. De regering zal zich aan het huidige niveau houden, waarmee we zekerheid bieden aan de agrarische gemeenschap die een vitale rol speelt in ons land.’’

Foto: ANP
Foto: ANP

Goed platform

Hammonds collega Andrea Leadsom, die over landbouw gaat, is tevreden met de toezegging maar benadrukt wel 'dat dat past in de overgang naar een nieuwe benadering van hoe we boeren gaan steunen en ons kostbare platteland beschermen.' De National Farmers Union is op haar beurt blij met de toezegging, waar de bond zelf al sinds het Brexit-referendum voor heeft gepleit. "Dit is precies wat de boeren nodig hebben. Boeren kunnen nu rekenen op hun basisrechten tot en met 2020 en er ook zeker van zijn dat milieukundige projecten gegarandeerd worden tot ze zijn afgerond. Dit biedt zekerheid, in ieder geval op de korte termijn,’’ aldus voorzitter Meurig Raymond. De National Farmers Union of Scotland is eveneens tevreden 'omdat dit boeren het vertrouwen geeft dat de komende vier ronden aan toeslagrechten die ze kunnen verwachten van het GLB daadwerkelijk afgeleverd zullen worden'. "Dit biedt een anker van stabiliteit in onzekere tijden en zorgt voor een goed platform voor de onderhandelingen over de toekomstige Britse stelsels,’’ voegt directeur Scott Walker er aan toe.

Brexit niet in 2018

Dit weekend is ook bekend geworden dat de feitelijke Brexit mogelijk een jaar verschoven moet worden. Oorspronkelijk werd er vanuit gegaan dat de Britten eind 2018 zullen vertrekken. Dat stuit echter op praktische problemen in Londen, waar het moeilijk blijkt om geschikte ambtenaren te vinden om de onderhandelingen te voeren. Bovendien ontbreekt het aan deskundige mensen om met andere landen te praten over nieuwe handelsovereenkomsten omdat dat werk al vele jaren lang door Brussel wordt gedaan. Om die redenen is het onzeker of premier Theresa May begin volgend jaar al een verzoek zal doen om Artikel 50 van het EU-verdrag, het artikel dat de uittreding van lidstaten regelt, in werking te doen treden.

Of registreer je om te kunnen reageren.