Home

Nieuws 27 reacties

LTO gaat op de schop

De LTO organisaties gaan drastisch reorganiseren.

Onder de paraplu van een groter landelijk apparaat krijgen de landelijke vakgroepen meer bevoegdheden en speelruimte. De regionale LTO’s (LTO Noord, ZLTO en LLTB) worden kleiner en gaan zich richten op zaken die in de regio en direct rond het boerenerf spelen.

Forse investering

Landelijk voorzitter Albert Jan Maat spreekt van een ‘forse investering’ waaraan de 3 LTO’s zich voor 3 jaar hebben gecommitteerd. De bezetting van het landelijk bureau wordt verdubbeld van 12 naar 20 à 25 gespecialiseerde medewerkers die rechtstreeks in dienst zijn van LTO Nederland. Voor nieuwjaar moet de operatie zijn afgerond.

LTO werkt nu volgens een tweedeling plant-dier. Dat wordt een driedeling. Multifunctionele landbouw komt er nog bij, al moet daar nog een prettiger benaming voor gevonden worden, zegt Maat. De bestaande vakgroepen blijven bestaan. Deze sectorale organisaties krijgen veel ruimte om hun eigen zaken te regelen en eigen standpunten in te nemen. Maat: ‘Waar mogelijk beslissen ze zelf. Daarna komt afstemming met andere sectoren.’

Positie varkenshouderij nog onduidelijk

Maat kan nog niet zeggen welke plek het samenwerkingsverband van LTO Varkenshouderij en NVV zal krijgen, binnen óf buiten het nieuwe LTO. Hij wijst op ervaringen met andere sectororganisaties zoals die voor pluimveehouderij en boomkwekerij. ‘Die zijn teruggekomen.’ Maar hij stelt ook vast dat het sentiment in de varkenshouderij veel gevoeliger is. ‘Er zit meer lading op. Maar met goede wil komen we daar uit. Grootste zegen is dat we met één mond spreken.’

De modernisering is volgens Maat nodig om een krachtig boerengeluid te kunnen laten klinken, ook internationaal en binnen de keten. Tegelijk wil hij korte lijnen met de leden. Als voorbeeld van hoe dat kan werken noemt hij de uitzonderingspositie in de wet-Asscher in verband met flexwerk die LTO voor de landbouw wist te regelen.

Albert Jan Maat, voorzitter LTO Nederland vanaf 2007.<br /><em>Foto: Jan Willem Schouten</em>
Albert Jan Maat, voorzitter LTO Nederland vanaf 2007.
Foto: Jan Willem Schouten

Fosfaatrechten: ‘zo niet weer’

Als voorbeeld van hoe het niet moet, noemt Maat de discussie over de fosfaatrechten. ‘Zo moet het niet weer.’ Hij doelt op de tegenstelling extensief-intensief, die leek samen te vallen met de scheiding Noord-Zuid. Dat was een schijntegenstelling. Maat: ‘Voortaan gaan we niet meer volgens regionale, maar volgens inhoudelijke lijnen discussiëren. Dus binnen sectoren, niet binnen regio’s. Dat is de les uit de fosfaatrechten.’

Meer samenwerken met agribusiness

Bedoeling is dat na deze eerste veranderingen de samenwerking met agribusinessbedrijven wordt versterkt. Maat verwijst naar Denemarken, waar de belangenbehartiging voor boeren en business vergaand is geïntegreerd.

De leden blijven lid van hun regionale organisatie. In hoeverre er een contributieverhoging nodig is om deze investering te bekostigen, kan Maat nog niet zeggen. De huidige sectorbestuurders stellen hun portefeuille ter discussie. De opvolging van de landelijk voorzitter zelf is zo goed als rond, Maat kondigt aan dat ‘de komende weken’ bekend wordt wie dat wordt.

Reacties regionale voorzitters

Op Nieuwe Oogst.nl, de nieuwssite van LTO, spreken de regionale voorzitters hun steun uit voor het plan. LLTB-voorzitter Léon Faassen: Onze positie als boegbeeld van de agrarische sector in Nederland zullen we hiermee versterken.’ LTO Noord-voorzitter Jakob Bartelds stelt dat regionale belangenbehartiging richting provincies, gemeenten en waterschappen blijft bestaan. ZLTO-voorzitter Hans Huijbers is blij dat LTO Noord, LLTB en ZLTO eensgezind bereid zijn om te investeren in LTO Nederland, 'want dit gaat wel geld kosten.’

LTO gaat op de schop
• Landelijke sectororganisaties
• Kleinere rol voor de regio
• Forse uitbreiding landelijk apparaat
• Sectorbestuurders stellen portefeuille ter discussie

Laatste reacties

 • John*

  samenwerken waar t zin heeft.. en daar de neus voor uit steken.. lto moet geen politiek orgaan worden om te bepalen wat er gezegd wordt dat is allemaal veel te traag. dan moet er eerst in de balangen organisatie uitgevochten worden welk standpunt er genomen wordt en daarna nog eens in de politiek. Ik zie het allemaal nog niet effectiever worden...

 • alja

  'In hoeverre er een contributieverhoging nodig is om deze investering te bekostigen, kan Maat nog niet zeggen.'

  De contributie nóg hoger??? Dat is einde lidmaatschap voor ons.

 • 344412

  Samenwerking betekend ook financiële inbreng van de rest van de keten lijkt mij.

 • johan.vandegraaf

  L T O op de schop ? een aantal bestuurders verdienen een schop !!!

 • gjh

  gewoon opdoeken die bende, totaal niets bereikt alleen maar meelopen en aanzich zelf denken.

 • jordens

  LTO wat is de meerwaarde van het lidmaatschap .

 • jordens

  LTO wat is de meerwaarde van het lidmaatschap .

 • eg wel

  Lidmaatschap van L.T.O. is betalen voor meer onzinnige regelgeving.
  L.T.O. overlegt met alles en iedereen, het is de beste manier om overeenstemming te bereiken, echter aan een ieder waar mee je overlegt, zul je wat toe moeten geven, zo niet dan is het snel gedaan met het poldersmodel. Daarbij ontbreekt het L.T.O. aan daadkracht, vaste standpunten en een bodem.
  L.T.O. regelt daardoor ongewild zaken die door de periferie worden gewenst, de belangen van de leden worden nogal eens over het hoofd gezien.

 • Bennie Stevelink

  @eg wel, je denkt dus dat de overheid zonder LTO geen regels kan vaststellen? De dier- en milieuactivisten blijven wél nauw met de overheid samenwerken en krijgen zonder LTO alleen nog maar meer invloed.

  Daarnaast zijn de NVV en de NMV opgericht om eens even te regelen wat LTO niet doet. Je moet dan ook vooral dáár jouw beklag doen.

 • gjh

  eg wel helemaal mee eens jammer dat sommige op dit forum het nog steeds niet begrijpen. maar ja die kunnen we niet als vol aanzien.

 • eg wel

  @Bennie,
  Ik heb het niet over de overheid, maar over aanverwante bedrijven.
  Bijv. N.Z.O. de vriendjes van L.T.O, ze krijgen er met een beetje praten elk zinnig en onzinnige maatregel doorgedrukt.
  Zelfs als je geld zoekt voor een bungalow park kun je bij de L.T.O. terecht,een beetje praten en ze verkopen een product waar ze totaal geen kennis en waar ze niets mee te maken hebben.
  k.k.m. (qlip) is geworden tot een waar kapstok, waar in menig vergadering voor is gewaarschuwd. N.M.V. doet wat in hun vermogen ligt maar wordt zoveel mogelijk gedwarsboomd omdat ze niet genoeg mee slijmen. Ze doen wat ook L.T.O zou moeten doen:
  De belangen van de boer voorop.
  Als L.T.O. dat onder de knie krijgt kunnen we N.M.V. en L.T.O. samen voegen

 • Bennie Stevelink

  @eg wel, de NMV heeft jarenlang strijd gevoerd tegen de KKM. Ook waren ze tegen investeringen in Azië. Het beleid van DOC zagen ze als het goede voorbeeld.
  Wat mogen we bij FC blij zijn dat in de zuivel niemand naar hun heeft geluisterd.

  Je zegt: "de NMV doet wat in hun vermogen ligt". Dat vermogen is blijkbaar klein want ze krijgen niets voor elkaar. Het vermogen van de NMV is zo klein omdat het ledental klein is. Je moet dus goed in de gaten hebben dat het een minderheidsgroep is. Het is een minderheidsgroep omdat de grote meerderheid van de boeren geen vertrouwen in hun heeft en blijkbaar geen lid wil zijn.
  Hoe hard er ook geschopt wordt naar LTO, het vertrouwen in de NMV is blijkbaar nog veel kleiner.

 • eg wel

  Ondernemende boeren zijn lid van N.M.V.
  Feit blijft dat de L.T.O te veel meepraat en de N.M.V. in de eerste plaats voor de boer opkomt, L.T.O. heeft meer leden omdat die lid zijn van oudsher. De leden van N.M.V. zijn afkomstig van L.T.O. uit onvrede. Daarvoor moet een stap worden ondernomen waar het veelal niet van komt. Alleen al het feit dat N.M.V. bestaat betekend een tekortkoming van L.T.O.
  Als de boeren vanuit een nul positie kunnen kiezen is het maar de vraag of L.T.O. de grootste blijft.

 • ........

  er wordt hier wel ruim over de lto gepubliceerd,ze hebben toch dr eigen blad?

 • eppenzolder

  GJH, dus wij moeten u voor vol aanzien ? Het enige dat ik hier van u lees is het afkraken/in de grond trappen van LTO.

 • teunisenwilly1

  In Denemarken zijn de financieel gezondste bedrijven tussen de 100 en 150 melkkoeien en die geen robot hebben ik ken daar bedrijven die robot snel weg gedaan hebben omdat het de kost prijs verhoogd en weer melken in een melk stal en zich niet gek laten maken door de landbouworganisatie en banken van als maar meer investeren. Die zich wel over de kop hebben laten praten zitten nu in een financieel probleem. en daar is geen pardon. Dat neemt de heer Maat als voorbeeld of heeft hij het hier al in gevoerd
  .

 • afm

  niet op de schop maar in de puin breker die puin hoop

 • landboer

  Inderdaad Bennie heeft de LTO veel voor elkaar gekregen oa dat iemand die sinds de melkquotering niet heeft uitgebreid ,straks 8 % gekort wordt ,en dus nog minder mag melken dan tijdens de quotering!

 • alco1

  Ook dat het debat over bv. "het kalf bij de koe" uit de onderste lagen van het LTO moest komen.
  Dit zou toch door de top aangepakt moesten zijn.

 • Bennie Stevelink

  Juist niet @alco, dat de actie tegen kalf bij de koe door gewone boerinnen werd gevoerd heeft de juiste snaar geraakt bij politiek en burger. De bestuurders hadden dit nooit bereikt.
  Jos Verstraten wees mij in een ander artikel erop dat het niet alleen gaat om argumenten maar ook om gevoelens raken. De succesvolle actie van deze boerinnen is hier het bewijs van.

 • alco1

  Dus als deze boerinnen niets ondernomen hadden, was ons dit oogluikend door de strot geduwd.
  Moeten deze boerinnen dus ook de fosfaat perikelen maar gaan regelen.
  Mooi makkelijk voor de BETAALDE functies.

 • debora

  LTO zal de komende tijd weer meer met zichzelf bezig zijn, dan met het belang van de leden.

 • Marco22

  Lto-vastgoed , Lto-voordeel, Lto-projecten, Lto is een bedrijf met eigen belang

 • teunisenwilly1

  LTO moet zich schamen net in het Algemeen Dagblad gelezen het verhaal van Jose en Herman Bongen dat zo'n liefde en hard werkende boer en boerin voor hun koeien nu stoppen daar behoorde wat onder steunning van de gelden uit Brussel naar toe te gaan zei hebben hard voor de zaak. Zei hebben niet mee gewerkt aan fosfaat over schot. En zo zijn er meer gevallen. LTO slaat de plank glad mis om de geld in mestverwerking te steken daar zitten de boeven die mesthandel stink aan alle kanten kan je goed saboteren dat is toch door de jaren heen al gebeurd. Grote boeven die maar gespekt worden. Denk eens aan de kleine en midde grote bedrijven dat die levens vat baar blijven. en stuur de grote staats bedrijven maar naar Rusland die horen daar thuis. Een uit spraak van toenmalig minsteren van landbouw Veerman heb ik niet vergeten er is hier in Nederland geen plaats voor grote bedrijven dan moet je naar het Buitenland
  het ljkt mij ook een goed advies geen mest plaatsing krimpen of vertrekken

 • Bennie Stevelink

  Een belangrijk punt wordt aangekaart door @alja 27-8 17:46.
  ZLTO wordt grotendeels gefinancierd door Vion terwijl LTO Noord door de leden zelf financieel moet worden gedragen. De contributie is bij LTO Noord dan ook hoog terwijl de leden van ZLTO maar weinig betalen. In het ZLTO-gebied is vrijwel iedereen lid, in het LTO Noord gebied velen niet. Het grote verschil in ledental kan alleen verklaart worden uit het grote verschil in contributie.

  Albert Jan Maat wil meer samenwerking met de agribusiness. Ik neem aan dat hij hier de coöperaties mee bedoelt. Op zich is dit niet nieuw: de laatste jaren heeft men ook al regelmatig samenwerking gezocht met FrieslandCampina. Is het mogelijk om via deze samenwerking ook de financiele tegenstelling op te lossen?

 • piethermus1

  Lidmaatschap opzeggen kan en mag, als men ontevreden is. Maar als men opgestapt is, heeft men geen invloed meer. Mensen die geen lid zijn van LTO, LLTB of ZLTO hebben hun plek afgestaan en neem ik derhalve vanaf dat moment minder serieus m.b.t. hun oordeel over de LTO's. Als men met de voeten gestemd heeft, dan heeft men dat gedaan. Buiten is buiten. Klagen is dan makkelijk. (Succes ermee!)

  Enne... Bennie.... VION heeft de laatste jaren geen centen meer bijgedragen aan het relatief lagere ZLTO-lidmaatschap. Wel zijn er nog potjes en teert ZLTO in op het historische vermogen. Daar is het ook voor in mijn ogen, om in tussentijd iets anders te verzinnen.

 • Denken en doen

  Ik mag toch hopen dat de gemiddelde zure reactie op dit bericht niet representatief is voor de gemiddelde agrariër. Helaas zie je dat hier al te vaak. Terwijl ik toch weet dat er heel veel agrariërs wél constructief in het leven staan.

  Ik zeg: Mooi bericht, LTO beweegt mee met de ontwikkelingen en toont leiderschap met de nieuwe aanpak. Succes !

Laad alle reacties (23)

Of registreer je om te kunnen reageren.