Home

Nieuws

Greenferm heeft vergunning mestverwerker rond

Greenferm heeft de vergunning voor en de bouw van een mestverwerkingsinstallatie in Apeldoorn rond. De bouw gaat van start, zodra voldoende boeren hun mest hebben ingeschreven voor levering.

De verleende vergunning lag nog ter inzage bij de gemeente Apeldoorn. Omdat er geen beroep is ingediend tegen de verleende vergunning, is het nu rond. Greenferm wil jaarlijks 350.000 kuub mest verwerken. De mestverwerkingsinstallatie wordt gebouwd in Apeldoorn op het bedrijventerrein Ecofactorij.

Leveringscontract van 10 jaar

Met de bouw is een investering gemoeid van €9 miljoen. Greenferm moet nu zelf de financiering van de installatie rond krijgen en op zoek naar boeren die zich een leveringscontract van 10 jaar willen aangaan. De bouw kan van start bij een minimale intekening van 250.000 kuub. Inmiddels is 150.000 kuub mest ingetekend. Inschrijving kost €1 per kuub. Dit bedrag wordt in het eerste jaar weer verrekend met de boer. De verwerking kost €11 per kuub, exclusief transport-, weeg- en bemonsterkosten. Drogestofgehalte mag tussen de 4% tot 12% zijn. Naar verwachting is in het tweede kwartaal in 2017 de installatie in bedrijf.

Hopen op inschrijvingen varkenshouders

Het bedrijf wil drijfmest van rundvee, rosékalveren, zeugen en vleesvarkens verwerken. Greenferm hoopt dat vooral varkensboeren zich zullen inschrijven omdat daarmee de meeste fosfaat uit de markt kan worden genomen. Varkenshouders zijn echter nog terughoudend.

Greenferm wil door middel van scheiden, zeefbandpers, membraaminfiltratie een dikke fractie overhouden met een drogestofgehalte van 50%. Voor de afzet van het mestproduct is een contract getekend voor tien jaar met een exporteur.

Greenferm is een samenwerkingsverband van de firma's Boers en Byma. Nieuwe aandeelhouders worden nog gezocht. De vergunningverlening heeft drie jaar geduurd.

Of registreer je om te kunnen reageren.