Home

Nieuws

Gemeente beperkt boeren te veel vanwege stroomnet

Een gemeente die boeren te veel beperkt vanwege hoogspanningsleidingen: de Raad van State tikt op dit punt een Noord-Hollandse gemeente op de vingers.

Boeren worden in hun normale bedrijfsvoering te veel beperkt door de gemeente Koggenland; tot die conclusie komt de Raad van State deze week. De Noord-Hollandse gemeente is ‘doorgeschoten’ in de voorschriften die ze heeft opgenomen in het bestemmingsplan ‘Ondergronds Hoogspanningsverbinding Landelijk Gebied Koggenland’.

'Te veel beperkingen in normale bedrijfsvoering'

Een boer in het dorp Berkhout had een zaak aangespannen tegen het nieuwe bestemmingsplan omdat het te veel beperkingen zou opleveren in de bedrijfsvoering en normaal agrarisch grondgebruik voor een deel onmogelijk wordt.

De gemeente Koggenland had namelijk een nieuw bestemmingsplan opgesteld omdat netwerkbeheerder Tennet in verband met toenemende energiebehoefte het hoogspanningsnetwerk ter plaatse wil uitbreiden met een ondergrondse hoogspanningsverbinding.

Gemeente ziet in tegenstelling tot Raad van State geen beperkingen voor boer

Volgens de gemeente is er geen sprake van beperkingen van het agrarisch gebruik. Het grondgebruik volgens de agrarische bestemming is gewoon toegestaan, aldus Koggenland. De Raad van State denkt daar echter anders over. In de planregels bij het bestemmingsplan worden namelijk veel reguliere agrarische activiteiten opeens vergunningplichtig, hetgeen de gebruiksmogelijkheden van de grond beperkt.

In de planregels bij het bestemmingsplan worden veel reguliere agrarische activiteiten opeens vergunningplichtig en dat beperkt de gebruiksmogelijkheden van de grond.

Koggenland en Tennet erkennen: onnodig strenge bepalingen

De gemeente en Tennet erkenden tijdens de zitting dat het aanlegvergunningstelsel gedeeltelijk strenger is geformuleerd dan nodig is. Volgens de raad zou het diepploegen, het egaliseren van gronden, het omzetten van gronden bij wisselteelt en het gebruik van verplaatsbare paaltjes voor afrastering voor vee niet onder het aanlegvergunningstelsel moeten vallen. Tennet voegt daar nog aan toe dat ook het indrijven van voorwerpen tot een bepaalde diepte vergunningvrij moet kunnen.

RvS: onevenredige afbreuk aan agrarische gebruiksmogelijkheden gronden

Op basis hiervan oordeelt de Raad van State dat het zonder omgevingsvergunning wijzigen van het maaiveld, aanbrengen van diepwortelende beplanting en indrijven van voorwerpen ten onrechte ongeclausuleerd zijn verboden. Het bestemmingsplan doet daarmee onevenredig afbreuk aan de agrarische gebruiksmogelijkheden van de gronden.

Gemeente moet bepalingen aanpassen zodat boer normaal kan werken

De gemeente Koggenland wordt opgedragen bij het bestemmingsplan binnen 20 weken nauwkeuriger het vergunningstelsel te omschrijven, zodat normaal agrarisch gebruik van de gronden mogelijk blijft.

Of registreer je om te kunnen reageren.