Home

Nieuws

Geen effect digestaat op bodemkwaliteit De Marke

Gebruik van digestaat, het restproduct na vergisten van mest, heeft op basis proefbedrijf De Marke in Hengelo (Gld.) geen negatieve invloed op het organischestofgehalte in de bodem. Volgens bedrijfsleider Zwier van der Vegte is in 15 jaar tijd het organische stofgehalte in de bodem zelfs licht gestegen van 4,3 naar 4,5%.

Monovergisting staat flink in de belangstelling. Zeker omdat FrieslandCampina er ook al zwaar op inzet. De grote vraag is echter wat digestaat voor effect heeft in de bodem. Want zeker is dat het aandeel organische stof in digestaat lager is dan dat van het uitgangsmateriaal.

Minerale stikstof

Dit is het gevolg van het vergistingsproces waarbij via de vorming van methaan koolstof wordt afgevoerd. Dit betekent dat deze koolstof niet met de mest in de bodem komt. Daarnaast bevat vergiste mest meer minerale stikstof dan onvergiste mest, wat automatisch leidt tot minder organisch gebonden stikstof.

Gevoelige droge zandgronden

Op De Marke worden alle percelen al 15 jaar bemest met digestaat. "Zelfs op deze gevoelige droge zandgronden is het bodem-organischestofgehalte in 15 jaar niet gedaald’’, vertelt Van der Vegte. Hij zegt dat van de pure mest ongeveer 30% van de organische stof wordt afgebroken.

De resterende 70% organische stof komt via de bemesting in de bodem. Dat 30% tijdens de vergisting wordt afgebroken, is volgens Van der Vegte geen probleem. Dit deel zou in de bodem ook worden afgebroken en draagt dus toch al niet bij in de aanvoer van effectieve organische stof. Dat blijkt nu ook in de praktijk.

Of registreer je om te kunnen reageren.