Home

Nieuws 10 reacties

GLB niet meer richten op ‘geïndustrialiseerde landbouw’

Het Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) moet zich meer richten op ontwikkeling van het platteland en minder op het ondersteunen van de landbouw via directe inkomenssteun op basis van bedrijfsomvang.

Dat staat in een strategisch advies van de denktank van de Europese Commissie.

Het beleid moet niet langer gericht zijn op de ‘geïndustrialiseerde landbouw’, maar meer op het sluiten van kringlopen en op leefbaarheid van het platteland. Bij het beleid moeten mens, milieu en winstgevendheid op gelijke voet staan, staat in het advies van adviseur Karl Falkenberg aan Commissie-voorzitter Jean-Claude Juncker. Falkenberg is voormalig directeur-generaal van het Europese milieucommissie en nu een van de belangrijkste adviseurs van Juncker.

Enorme productiegroei EU kent keerzijde

Het huidige EU-landbouwbeleid heeft geleid tot een enorme productiegroei, waarbij Europa een belangrijke exporteur van landbouwproducten is geworden. Dit succes heeft ook een keerzijde: het aantal boeren en de werkgelegenheid in de landbouw neemt af, en er is steeds meer sprake van monocultuur met nadelige gevolgen voor de omgeving en milieu. Ondanks hervormingen van het GLB wordt het overgrote deel van het landbouwbudget nog steeds uitgegeven aan grootschalige intensieve landbouw, staat in de notitie. Hiermee worden sociale ongelijkheid vergroot en het leidt tot milieuproblemen, constateert Falkenberg. Voor de lange termijn zijn de vooruitzichten voor werkgelegenheid op het platteland, inkomens voor boeren en milieu-effecten voor bodem en biodiversiteit problematisch.

Karl Falkenberg. <em>Foto: AFP</em>
Karl Falkenberg. Foto: AFP

Meer arbeidsintensievere landbouw kent voordelen

Falkenberg adviseert daarom het landbouwbeleid minder te richten op de geïndustrialiseerde landbouw. Hij pleit voor een meer arbeidsintensieve landbouw, dat volgens hem niet automatisch hoeft te betekenen dat de opbrengsten zullen dalen. Uit Frans onderzoek blijkt dat het resultaat voor graan €200 per hectare hoger uit kan komen wanneer het stikstof- en gewasbeschermingsmiddelengebruik wordt gehalveerd en meer gebruikt wordt gemaakt van natuurlijke bestuivers in een gevarieerder landschap. Het heeft ook een positief effect op de waterkwaliteit en de biodiversiteit.

Boer onderschat belang schoon water en vruchtbare bodem

De denktank is bezorgd over de effecten van de landbouw op het milieu. De hoge veedichtheid leidt tot ongezond hoge nitraatgehaltes in het oppervlaktewater. Ook het grondwater dreigt vervuild te worden met nitraat. “Dit pleit voor een lagere veebezetting per hectare”, schrijft Falkenberg. Gebrek aan biodiversiteit vormt een serieuze bedreiging voor insecten. Ook het belang van natuurlijk kapitaal, zoals schoon water, vruchtbare bodem, natuurlijke waterberging en bestuiving wordt volgens Falkenberg nog sterk onderschat door de landbouw. De waarde van natuurlijke bestuiving door insecten wordt voor de Europese landbouw berekend op €14 miljard per jaar.

Lokale product biedt kans op hoger inkomen boer

De voorkeur van veel consumenten voor lokale producten is volgens de denktank een kans om de inkomens voor de boer te verbeteren en meer voedsel van hoogwaardige kwaliteit met oog voor de omgeving te kunnen bieden.In september overleggen de Europese landbouwministers en de Europese Commissie weer over het nieuwe GLB.

Laatste reacties

 • Jan-Zonderland

  Terug naar een meer arbeidsintensieve landbouw........ Hoe bedenkt zo'n onnozele hals het. Paard maar weer van stal en achter de wagen dan maar ?

 • Bennie Stevelink

  Ik mis economische onderbouwing in relatie tot de vrije wereldmarkt. Terwijl dit soort adviezen worden gegeven wordt er tegelijk gewerkt aan de totstandkoming van TTIP. Je krijgt als boer steeds meer het gevoel dat je in twee richtingen uit elkaar getrokken wordt.

 • info36

  De gekte regeert, vooral in Brussel.

 • pinkeltje

  Aan politiek correcte praat geen gebrek. Ben benieuwd van welke natuurlijke bestuivers in het gevarieerdere landschap de Franse onderzoekers het denken te hebben om die 200 Euro meeropbrengst in graan te realiseren?

  Pol Pot wist er ook wel raad mee om de mensen op het platteland aan het werk te houden. En zo houden de commissies zichzelf in stand. Af en toe een mooi rapport er tegenaan gooien en de presentielijsten van de diverse bijeenkomsten netjes tekenen en je kostje is gekocht.

 • info85

  Dit is weer het typische politieke korte termijn denken. De wereldbevolking groeit de komende decennia nog gestaag. De behoefte aan hoogwaardig voedsel neemt navenant toe. Een geïndustrialiseerde landbouw is geen optie, maar een verantwoordelijkheid jegens al die monden die wereldwijd gevoed moeten worden. Wij in het waterrijke noord-Europa kunnen ons niet onttrekken aan deze verantwoordelijkheid. EU doe uw ogen open en kijk verder dan de actuele situatie. Maak serieus beleid voor een schone geïndustrialiseerde landbouw in noord-Europa. Dat hebben wij nodig: boer, burger en onze naaste in de rest van de wereld.

 • oorspronkelijk

  grote denkers
  schaf eens een atlas aan.
  met legenda's voor veedichtheid en bevolkingsdichtheid verstedelijking
  verkeersintensiteit het perspectief op de wereld kaart
  een stip moet de wereld voeden?? of zoeken naar werkgelegenheid dat minder belastend is voor het individu
  niet voedt de wereld maar leer ze voedsel telen

 • theorikyreintjes1

  Aje dit stuk leest dan denk je, waar zijn ze toch mee bezig! Waar zijn ze op deze wereld mee bezig? Er zijn nog veel mensen op de wereld die van honger sterven. Zo lang dat niet opgelost is ga je toch geen geld voor onzinnige dingen over de balk smijten. Het huidige niveau van de landbouw ligt al zeer hoog. Men zal altijd open moeten blijven staan voor verbeteringen en veranderingen! Maar wel met de goede onderbouwing! Er wordt nog steeds veel geld uitgegeven aan verslechtering en verloedering. Als we in het buitengebied rond fietsen, schrik je hoeveel goede landbouwgrond verwaarloost wordt door natuuraanleg. Het is schijnbaar nooit genoeg, maar onderhoudt om enorme schades die hier door ontstaan worden nooit vergoed! En de schaduwwerking is voor de landbouw dodelijk! Ook de waterhuishouding wordt enorm verwaarloosd . Dit gaat gepaard met enorme overstromingen. Men kan de klimaatsveranderingen de schuld geven, maar zolang je het het van boven niet kan regelen moet je zorgen dat je het van onder goed in orde hebt! Zodat je droogte en natschade zoveel mogelijk kan voor komen! Dit is voor de voedselvoorziening van het aller grootste belang. Met alle technischevoorzieningen kan men veel regelen en de kostprijs van de produkten het laagste houden, dit met goed kwaliteit! Laat men als overheid maar is bezig houden met het betalen van een eerlijke prijs voor de boer en tuinder! Daar zit het enigste probleem!!! Men kan alles goed doen als het ook betaald wordt!

 • Het zoveelste voorbeeld van vet betaalde "warmwateruitvinders". Ben eens benieuwd naar hun 'echte' kennis van de problematiek binnen de landbouwsector.
  De prijsvorming bijvoorbeeld... dat is natuurlijk een moeilijker hoofdstukje dan deze kort door de bocht theorie over geïndustrialiseerde landbouw. Trouwens, het GLB dat eertijds met onwaarschijnlijk veel bombarie werd uitgerold.... heeft tot op vandaag weinig zoden aan de dijk gebracht... misschien moeten de heren zich daar eens over buigen en nederig toegeven dat ze er een zootje van gemaakt hebben. Patrick Vaernewyck PlattelandsTV België.

 • oorspronkelijk

  twee stromenland
  welke media moet ik lezen.
  meer mensen te dik dan honger
  zonder verspilling voedsel genoeg inclusief bevolkingstoename tot 2030/2050
  opslag data vergt een aantal kerncentrales
  auto de zwartepiet maar de landbouw met wereldwijde productenstromen heeft een flink aandeel
  met afstandsbediening begonnen:we bewegen te weinig
  AUTOMATISERING LIJKT NIET DE OPLOSSING ALS ER DAARDOOR GEGROEID MOET WORDEN IN EEN VOLLE MARKT EN TE VEEL DIEREN VOOR OPPERVLKTE GROND.
  deze constatering komt bij mij hard binnen

 • g.g

  dat belooft niet veel goeds.......

Laad alle reacties (6)

Of registreer je om te kunnen reageren.