Home

Nieuws

FAO pleit voor wereldwijde richtlijnen probiotica

De werking van probiotica in veevoer verschilt sterk per type probiotica en per diersoort. Dat blijkt uit een studie van de wereldvoedselorganisatie FAO naar de werking van probiotica. FAO pleit voor wereldwijde richtlijnen voor de productie en het gebruik van probiotica. De regels verschillen nu sterk tussen landen.

Aanleiding voor het onderzoek is de toename van de beschikbaarheid van levende micro-organismen als alternatief voor antimicrobiële groeibevorderaars, maar ook al preventief middel tegen infecties. Door de problemen met antibiotica-resistentie wordt wereldwijd gewerkt aan het terugdringen van antibioticagebruik in de veehouderij.

Veelbelovende effecten probiotica

Uit de studie van de FAO blijkt dat er geen standaard stramien is voor de werking van de goede bacteriën, omdat dit sterk verschilt per diersoort, leeftijd van de dieren, type probiotica maar ook voor het veehouderijsysteem dat wordt toegepast. De FAO spreekt wel van veelbelovende effecten van probiotica. Zo blijken probiotica bij vleeskuikens de groei stimuleren en infecties met bijvoorbeeld salmonella en coccidiose te verminderen. Bij varkens kunnen probiotica met B.subtilius en B. licheniformis een alternatief zijn voor bepaalde typen antibiotica, waaronder oxytetracycline. Bij onderzoek met deze probiotica bleken geen negatieve effecten op het aantal gespeende biggen.

Gezondheidsclaims probiotica moeilijk te controleren

FAO oordeelt dat de gezondheidsclaims die producenten van probiotica doen moeilijk te controleren zijn, vanwege gebrek aan onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek. Ook is verder onderzoek nodig om te kijken of de probiotica die in diervoer zitten ook in de dierlijke producten en in de voedselketen terecht komen en welke effect dit heeft.

Of registreer je om te kunnen reageren.