Home

Nieuws

Drie innovaties beloond met prestigeprijs

Een akkerbouwer en twee melkveehouders zien hun innovaties beloond met de prestigeprijs en €2.500 van het Boerderij Innovatiefonds Farmers for Farmers.

Boeren zijn veelal technisch vaardig en creatief. Die vaardigheden komen vooral tot uiting als ze tegen terugkerende problemen aanlopen of situaties met veel eentonige of zware arbeid. Ze benutten dan meestal bestaande technieken en passen die gecombineerd op een geheel nieuwe wijze toe.

Praktijkrijp

Het Boerderij Innovatiefonds Farmers voor Farmers van diervoerbedrijf ForFarmers en weekblad Boerderij beloont zulke innovaties die iedereen kan aanmelden. Twee keer per jaar beoordeelt een vakjury de inzendingen. Aanmoedigingsprijzen van €1.000 zijn er voor ideeën die vernieuwend zijn maar nog een verdere uitwerking behoeven om volledig praktijkrijp te worden. Een prestigeprijs van €2.500 is voor inzendingen die volledig praktijkrijp en breed toepasbaar zijn. Voor echt revolutionaire vernieuwingen is er de innovatieprijs van €5.000. De prijs voor baanbrekende innovaties is sinds 2008 acht keer toegekend, de prestigeprijs 12 en de aanmoedigingsprijs 25 keer.

Publiek kiest de innovator van het jaar

In november start een publieksbeoordeling van de door de jury bekroonde inzendingen. Via internet kan iedereen zijn stem uitbrengen op prijswinnaars van het afgelopen jaar:

  • de geurwerende kleding van Anne Groot Zevert, 
  • de semi-automatische robot voor het reinigen van krachtvoersilo's van Joost Kruiger, 
  • de rekentool optimale mestaanwending van Geert Stevens, 
  • de dijkjesdrukker van Jan Brands, 
  • de paaltjesprikker van Jans Kamphuis, 
  • de automatische koeienoversteekplaats van Gerald Scholten Linde. 

De winnaar krijgt de titel agrarisch innovator van het jaar. De prijs wordt uitgereikt op 15 december tijdens de Agri Innovak in Den Bosch.

Paaltjesprikker

De jury kende half augustus 3 keer de prestigeprijs van €2.500 toe. De eerste ging naar de hydraulische paaltjesprikker van melkveehouder Jans Kamphuis in Vroomshoop. De 71-jarige is nog steeds volop betrokken bij het bedrijf met 280 melkkoeien op 130 hectare. Daar wordt volop geweid. Het is qua verkaveling een echt veenkoloniaal bedrijf met percelen tot 1.500 meter lang. Het maailand aan de overzijde van de weg is na de zomer ook in gebruik als weidegrond. Daar willen ze snel kunnen werken, zonder permanente afrastering. “Ik heb de paaltjes jaren handmatig geplaatst”, licht Kamphuis toe. “Dan neem je er 20 op de schouder, kun je 200 meter doen en dan moet je weer terug. Dat vreet tijd. Je loopt zo anderhalf uur.”

De paaltjesprikker van Jans Kamphuis verlicht de arbeid benodigd voor het plaatsen van flexibele afrastering aanzienlijk. Een echte innovatie.</p>
<p><em>Foto: Theo Galama</em>
De paaltjesprikker van Jans Kamphuis verlicht de arbeid benodigd voor het plaatsen van flexibele afrastering aanzienlijk. Een echte innovatie.

Foto: Theo Galama

Uit ‘wat losse onderdelen en overtollige hydrauliek’ is de machine gebouwd. De tuinbouwtrekker sleept een wagentje met palen mee, er gaan zo’n 50 palen in een bak voorop het trekkertje. De veehouder pakt een paaltje uit de bak en stopt die in de installatie. Stoppen, hydrauliek inschakelen, de paal gaat in de grond, en dan verder naar de volgende paal. Direct wordt ook de draad gespannen. "Het is nu een half uur werk voor een perceel van 1.200 bij 160 meter."

Het oprollen van de draad gaat automatisch bij het verwijderen van de paaltjes. Volgens de jury past deze innovatie prima bij de belangstelling die er op dit moment is om meer te gaan beweiden. Het maakt afwisselend beweiden en maaien op flexibele percelen makkelijk toepasbaar.

Bekijk ook de video van de paaltjesprikker van Jans Kamphuis

Dijkjesdrukker

De natte perioden deze zomer hebben maar weer eens duidelijk aangetoond dat een goede afwatering van het land noodzakelijk is. Vooral in aardappelland dat op ruggen ligt, is het zijwaarts afvoeren van overtollig water zwaar lichamelijk werk. Jan Brands in Den Andel bedacht een constructie waarbij dit volledig geautomatiseerd wordt uitgevoerd.

Zijn constructie maakt het mogelijk dwars op de ruggen te greppelfrezen waarbij de gootjes ook open blijven. Zijn kantjesdrukker verbetert daarmee de afvoer van overtollig water van een perceel aanzienlijk op een eenvoudige wijze, preventief, tegen lage kosten en zonder zware handarbeid. De jury beloonde zijn dijkjesdrukker met een prestigeprijs van €2.500.

Jan Brands won €2.500 voor zijn dijkjesdrukker.</p>
<p><em>Foto: Jan Willem van Vliet</em>
Jan Brands won €2.500 voor zijn dijkjesdrukker.

Foto: Jan Willem van Vliet

Automatische oversteekplaats

Gerald Scholten Linde in Rossum (Overijssel) wilde weidegang voor zijn koeien in combinatie met de melkrobot mogelijk maken. Enkele percelen waren echter niet continu voor de koeien bereikbaar omdat deze aan de andere zijde van de weg liggen. Door het plaatsen van hekken die automatisch openen en sluiten kunnen zijn koeien percelen nu 24 uur per dag beweiden. Fietsers en automobilisten die de weg gebruiken, kunnen door middel van een duidelijk zichtbare knop de hekken sluiten, waardoor de weg voor hen vrijkomt. Na 30 seconden openen de hekken weer automatisch.

Aan de veiligheid is aandacht besteed. Zo waarschuwt een bord de weggebruikers voor de mogelijke versperring en geeft het ook duidelijke instructies over de werking. Breed toepasbaar, helemaal uitgewerkt en veilig. Goed voor een prestigeprijs van €2.500.

Gerald Scholten Linde zag zijn automatische koeienoversteekplaats beloond met de prestatieprijs.</p>
<p><em>Foto: Peter Roek</em>
Gerald Scholten Linde zag zijn automatische koeienoversteekplaats beloond met de prestatieprijs.

Foto: Peter Roek

Of registreer je om te kunnen reageren.