Home

Nieuws 21 reactieslaatste update:18 aug 2016

Cumela vraagt uitstel uitrijverbod dierlijke mest

De sectie meststoffendistributie van Cumela Nederland wil uitstel van het uitrijverbod voor dierlijke mest van 1 september tot ten minste 16 september, maar liever tot 1 oktober.

Cumela heeft hiervoor een schriftelijk verzoek ingediend bij Martijn van Dam, staatssecretaris van Economische Zaken (EZ). Cumela wil snel een reactie van Van Dam. “Als pas na 24 augustus een besluit wordt genomen, verzoeken wij om geen uitstel te verlenen. Dan is goede en conform de eisen uitgevoerde bemesting bemestingstechnisch, logistiek en organisatorisch niet meer mogelijk”, aldus Hans Verkerk, secretaris van Cumela.

Extreem jaar

De organisatie voor meststoffendistributie zegt dat er vanuit bemestingstechnisch oogpunt sprake is van een extreem jaar. “Dit voorjaar was het lang koud en nat, waardoor op veel percelen niet met dierlijke mest is bemest”, zegt Verkerk.
Door het wisselvallige weer en de moeizame bemesting in het voorjaar is de oogst nu laat. Op dit moment is in Zuid-Nederland 50% van de tarwe geoogst en in het Noorden nog maar een derde. Cumela vreest dat het hierdoor lastig wordt om de laatste bemestingsbehoeftes voor het uitrijverbod op 1 september in te vullen. “Als het uitrijverbod op 1 september ingaat, leidt dit tot chaotische bemestingen eind augustus. Dan wordt ondanks ongunstige omstandigheden en ondanks grote risico’s op structuurschade van de bodem toch nog mest uitgereden”, verwacht Verkerk.

Uitrijperiode laten afhangen van weersomstandigheden

De organisatie pleit net als voorgaande jaren voor uitstel van het uitrijverbod. Cumela vindt dat een uitrijperiode gekoppeld aan de kalender zich slecht verhoudt met de grillige natuur. De organisatie pleit ervoor om in het volgende actieprogramma de uitrijperiode afhankelijk te maken van de weersomstandigheden of als dat niet kan te verschuiven naar later in het seizoen. Vorig jaar gaf toenmalig EZ-staatssecretaris Dijksma half september uitstel voor bemesting tot 1 oktober.

Ook NVV vraagt om uitstel

Ook de Nederlandse Vakbond Varkenshouders (NVV) wil uitstel van het uitrijverbod voor dierlijke mest, tot minimaal 16 september. Volgens de NVV hebben zich varkenshouders gemeld die lange tijd geen mest hebben kunnen afvoeren vanwege ongunstige weersomstandigheden in het voorjaar en de zomer. Een verlenging van de uitrijperiode is noodzakelijk om alle mest af te kunnen voeren, stelt de NVV.

De NVV pleit net als Cumela bij staatssecretaris Van Dam om een permanente voorziening waarbij het uitrijden van mest afhankelijk wordt van de weersomstandigheden. Mocht dit niet mogelijk zijn dan stelt de bond een verschuiving van de uitrijperiode voor zodat in september ook dierlijke mest en zuiveringsslib gebruikt kan worden. De NVV heeft van Dam gevraagd uiterlijk 24 augustus uitsluitsel te geven.

Laatste reacties

 • mariapeel

 • wmeulemanjr1

  Neem aan dat uitstel voor zowel grasland als bouwland is aangevraagd en niet alleen voor de akkerbouw-elite

 • pinkeltje

  Wat is er zo elitair aan de akkerbouw dan?

 • johanvanbeek1

  Is er wel eens een jaar geweest dat er geen uitstel is aangevraagd? Een beetje raar, Volgens mij moet dan de datum standaard later.
  @wmeulemanjr1: Akkerbouw elite? We helpen de veehouders met hun mestprobleem, want wat is er mis met kunstmest? Uitstel is wat mij betreft niet nodig.

 • wmeulemanjr1

  Als je alleen voor de akkerbouw uitstel aanvraagt op bouwgrond, wat meer uitspoelingsgevoelig is dan grasland bij melkveehouders die dan geen uitstel krijgen bij langer uitrijden, maak je van de akkerbouwer wel een aparte (niet logische) uitzonderlijke groep

 • alco1

  Feit is dat er weer elite zonder enige kennis van zaken moet beslissen of het verzoek gegund wordt.
  Hoe lang laten we ons dat nog gedogen.
  Net als een scheurverbod.

 • JKAG

  Kan ook best de datum standaard wat later, want dat er elk jaar uitstel aangevraagd is geeft wel aan dat augustus wel vaker een lastige tijd is.
  Met wat meer tijd in september komt het vaker wat beter uit met gras bemesten.

 • lepercheron 46

  het is zowiezo bizar dat september is geschrapt, het is een groeizame maand en in februari kan het vaak vriezen en kan je nog niet uitrijden.

 • veldzicht

  v. Dam zal wel weer zijn oor te luisteren leggen bij de milieu beweging die de pest hebben aan die boeren en dan vooral veehouders..

 • melkkoeienboer

  Logisch het groeiseizoen wordt ook langer

 • Bennie Stevelink

  Het duurt drie maanden voor de laatste stikstof uit de mest vrij komt. Als je in september nog rijdt kom je met de beschikbare stikstof terecht in december.

  Vanaf april tot begin september is er meer verdamping dan neerslag. In die periode wordt er geen regenwater definitief aan het grondwater toegevoegd. Definitieve toevoeging van regenwater aan grondwater vindt plaats vanaf eind september tot begin februari. In de tweede helft van februari en maart is er ook nog meer neerslag dan verdamping maar dat regenwater blijft hangen in het bovenste grondwater wat tijdens het groeiseisoen weer naar boven komt.
  Het is dus van belang om de grond vanaf eind september tot half februari qua stikstof "leeg" te hebben.
  Vooral op grasland is de grondwaterkwaliteit dus veel meer afhankelijk van een goede manier van bemesten dan van minder bemesten.

 • Marco22

  Anders hebben de wetenschappers de mond vol van "De klimaatverandering" maar het bemestingsbeleid daar op aanpassen, ho maar!
  Tis meer regel dat ik in nov/dec nog gras gemaaid heb. Duuuuuus
  En ook als we dan de wetenschappers en Bennie hierboven moeten geloven zou al het vee ook op 1 september uit de weide moeten halen en opstallen.
  En waar ging het om? om de nitraat int grondwater. Welnu dames en heren schokkend nieuws die is nl allang onder de norm gezakt. Behalve in het dun veebevolkte maar gebieden het westen van ons land. Rara hoe kan dat?

 • Bennie Stevelink

  Inderdaad @Marco, is het beter om koeien op tijd op te stallen. Het gras wat daarna nog groeit kun je beter maaien. Het is beter voor de koeien en voor het grondwater. Vooral biologisch melkveehouders doen er goed aan de koeien zeer vroeg in de nazomer op te stallen omdat zij afhankelijk zijn van stikstof uit klaver. De stikstof uit klaver komt vooral in de tweede helft van het groeiseizoen beschikbaar. Dan moeten ze er zoveel mogelijk vanaf halen en niet opbrengen. Om marketingtechnische reden wordt echter geëist dat ze de koeien zo laat mogelijk in de wei laten met meer nitraat in het grondwater tot gevolg.
  Het laat zien dat het bij biologisch niet alleen om duurzaamheid gaat maar dat het ook vooral een marketingconcept is.

 • alco1

  Goeie Marco.
  Koeien na 1 sept. opstallen, want anders geschied er een milieu ramp.
  En die koeien plumpen het nog wel in hopen en met uitrijden wordt het netjes verdeeld.
  Bennie heeft gelijk wat betreft het optimaliseren van het tekort aan mest wat we MOGEN uitrijden.

 • wmeulemanjr1

  Die op termijn stoppen vinden het erg leuk dat je steeds korter mag bemesten, en hopen dat dit nog jaren steeds strenger gaat worden.

 • oorspronkelijk

  het lijkt dat de vorm waarin de mest wordt toegediend bepalend is.
  stikstof arme gronden zie je in het voorjaar donkergroene kleur in de mat van de mest flatten.
  van mijn vader uit de tijd van alleen maar stalmest kon je in het voorjaar zien waar in augustus mest op het toen net gemaaide land was gereden
  nu missen we bodemleven en organische stof om het vast te houden.
  merkbaar is het rijverbod op de opbrengst ik weet nog dat er inde winter veel werd uitgereden en in de zomer een x maal meer kunstmest gezaaid met een minimale meer opbrengst

 • mtseshuis

  @meuleman, kunstmest stikstof mag je na 15 september ook niet meer strooien, dus dat maakt ook al niet veel uit (15 dagen), deze stikstof wordt tenminste wel in z'n geheel opgenomen.. Wij bemesten al meer dan 10 jaar niet meer na augustus, exact om de reden die Bennie geeft: Je hebt er niks aan dat eiwitrijke gras in november, zorg maar voor 1000/2000 kuub extra opslag en rij het maar volop uit in het voorjaar en na 1e snede. Op de kale graanstoppel uitrijden in augustus(laat staan september!!) is natuurlijk helemaal van de zotte als er geen normaal gewas (dus geen groenbemester) meer na geteeld wordt de rest van het jaar....
  Hier ligt trouwens nog wel een taak van de overheid: Maak maar extra geld beschikbaar voor subsidie op mestopslag, dáár heb je als boer écht wat aan!

 • wmeulemanjr1

  @modehuis, wat is dan het verschil tussen grasland en groenbemester qua opname?

 • piggy

  oke johan misschien helpen jullie wat, maar waarom vragen jullie dan zoveel euro's voor de mest want daar helpen jullie niet erg mee

 • ...............

  Dat blijft weer bij de handel hangen, waar anders.

 • kleine boer

  Ach als je te vroeg stopt met bemesten weet je zeker dat een late snede niks meer is hier liefst zo laat mogelijk nog 15 -20m3 heb je in okt nog een hele mooie snee voor stalvoeren of in te kuilen past prima bij een net iets te oude snee beetje grondsoort afhankelijk op gronden waar het niet te nat is kan het prima laat in het seizoen

Laad alle reacties (17)

Of registreer je om te kunnen reageren.