Home

Nieuws

Boeren weten bouw ‘aso-woningen’ te voorkomen

De bouw van zes 'aso-woningen' in het buitengebied van Urmond, gemeente Stein (Limburg) gaat niet door.

Boeren uit de omgeving hadden via LLTB bezwaar aangetekend tegen de komst van de woningen. De Raad van State is het met ze eens, het raadsbesluit van de gemeente Stein is vernietigd.

Hervestiging probleemgezinnen op geïsoleerde locatie

De woningen waren bedoeld voor gezinnen die reeds jaren in onmin met hun omgeving leven en veel overlast veroorzaken. Omdat hervestiging van de betreffende gezinnen binnen de gemeente Stein gevoelig lag, werd gekozen voor een ‘geïsoleerde locatie’ in het buitengebied. De boeren in dat gebied vreesden echter voor beperkingen die dit met zich mee zou brengen voor hun bedrijfsvoering.

Volgens de gemeente hadden de boeren geen recht van spreken omdat de bestemming van de gronden al gewijzigd was in de bestemming 'wonen-uit te werken' (bestemmingsplan Bramert-Noord, een potentiële uitbreidingslocatie van Stein) in plaats van agrarisch. Echter, de grond is nog steeds uitsluitend als landbouwgrond in gebruik.

Bestemmingsplan actualiseren

Volgens de RvS heeft de gemeente Stein meer aandacht moeten besteden aan de reële kans dat na 2020, als het bestemmingsplan Bramert-Noord - waar nog geen woning is gerealiseerd - moet worden geactualiseerd, het gebied weer een agrarische bestemming zou kunnen krijgen. Bovendien is de RvS van mening dat het realiseren van zes woningen in het buitengebied iets anders is dan de ontwikkeling van de uitbreidingslocatie Bramert-Noord zoals deze wordt beschreven in de gemeentelijke visie Ruimtelijke Structuurvisie Stein 2015-2025. Dat het in overeenstemming is met het gemeentelijk beleid om de uitbreidingslocatie Bramert-Noord te ontwikkelen, betekent niet dat ook het solitair ontwikkelen van zes woningen in het buitengebied daarmee in overeenstemming is, aldus de RvS.

Of registreer je om te kunnen reageren.