Home

Nieuws

Asscher: sleutel ligt bij gemeente bij uitbetaling werknemers Hilckmann

Het gestopte slachterijbedrijf Hilckmann in Nijmegen is niet onwillig werknemers de wettelijke vergoedingen te geven, die hun toekomen bij ontslag. Dat antwoordde minister Lodewijk Asscher op vragen van PvdA-Kamerlid John Kerstens.

Volgens de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid kan de gemeente de impasse doorbreken. Asscher zegt dat de positie van de werknemers van het slachterijbedrijf beter gewaarborgd is bij een sluiting dan bij een faillissement.

Financiële claim van Gemeente Nijmegen

Dat Hilckmann zijn wettelijke verplichtingen niet nakomt, heeft ook te maken met een financiële claim van Gemeente Nijmegen. De gemeente heeft het bedrijf geld gegeven voor de voorgenomen verplaatsing, maar dat is aangewend om het bedrijf af te bouwen. Daarover lopen juridische procedures.
Er is twijfel over of de uitspraak van de rechter in het kort geding ruimte biedt aan het bedrijf om zijn wettelijke verplichtingen jegens de werknemers na te komen. "Mijns inziens kan het naleven van wettelijke verplichtingen een werkgever niet worden tegengeworpen, maar ook hier is het oordeel uiteraard aan de rechter", zegt de minister. Als de gemeente aan het bedrijf toestemming geeft om de wettelijke verplichtingen tegenover de werknemers na te komen, hoeft daarover in elk geval niet te worden geprocedeerd, aldus Asscher.

Of registreer je om te kunnen reageren.