Home

Nieuws

Aantal biologische bedrijven licht gegroeid

Het aantal biologische landbouwbedrijven is het eerste halfjaar met 35 gestegen ten opzichte van eind 2015. In totaal zijn nu 1.543 landbouwbedrijven biologisch gecertificeerd. Certificeringsorganisatie Skal geeft toe dat de groei bescheiden is, maar benadrukt dat wel 259 nieuwe landbouwbedrijven zich hebben gemeld voor omschakeling.

De omschakelaars zullen er volgens Skal waarschijnlijk voor zorgen dat in 2017 en 2018 meer groei kan worden genoteerd. Bedrijven met één of tweejarige gewassen of grasland schakelen volgens de regels in twee jaar om, bedrijven met overblijvende gewassen als fruit en asperges in drie jaar. Voor teelt in kassen geldt soms een verkorte termijn.

Areaal groeit beperkt

Het biologisch areaal is met 575 hectare gegroeid tot 57.304 hectare. De omschakelaars zijn goed voor 376 hectare. Het biologische areaal is de laatste 2 jaar met circa 7.000 hectare gegroeid. Inclusief gecertificeerde handels- en overslagbedrijven is het aantal biologische bedrijven het eerste halfjaar met 3,6% gestegen tot 3.919.

De biologische sector blijft relatief klein ten opzichte van het totale aantal bedrijven en areaal in Nederland. Volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek telde Nederland in 2015 bijna 64.000 bedrijven en 1,8 miljoen hectare cultuurgrond.

Skal heeft de eerste zes maanden van dit jaar 2.799 inspecties uitgevoerd, waarvan 433 toelatingsonderzoeken bij nieuwe bedrijven. Het aantal geconstateerde afwijkingen tijdens de inspecties is in lijn met 2015. Bij de niet-landbouwbedrijven is het aantal afwijkingen iets lager, terwijl er meer inspecties zijn uitgevoerd.

In dit dossier vindt u alles over biologische melkveehouderij en het omschakelen van gangbaar naar biologisch.

Of registreer je om te kunnen reageren.