Home

Nieuws

SecureFeed: 1 calamiteit in 2015

In 2015 is bij SecureFeed één calamiteit gemeld. Het betrof de vondst van Chloropropham in Franse voertarwe in begin april. Het betreft een kiemremmer die wordt gebruikt bij de opslag van aardappelen. Na de melding zijn herkomst en leverancier vastgesteld en na monstername bleek de contaminatie zich te beperken tot één vracht.

Dit blijkt uit het jaarverslag van SecureFeed, een borgingsorganisatie voor veevoerbedrijven. Een melding wordt een calamiteit als het in potentie gevaarlijke product inderdaad is uitgeleverd bij de boer. Het betekent nog niet dat de diervoeder- of voedselveiligheid in het geding is. Gelet op de inmengingspercentages in rantsoenen en beperkte overdracht van de stof op het dier, was dit in 2015 niet het geval. De Franse voertarwe is wel geblokkeerd en teruggenomen.

939 meldingen

In totaal zijn in 2015 bij SecureFeed 939 meldingen van mogelijke veiligheidsproblemen met veevoeringrediënten gedaan. Er is geen vergelijkingsmateriaal omdat 2015 voor SecureFeed het eerste volledige jaar was, maar het cijfer valt directeur Frank Jorna niet tegen.

Verreweg de meeste meldingen kregen de kwalificatie 'signaal', wat betekent dat het individuele bedrijf met eigen extra maatregelen gevolgen van het probleem kan oplossen. Een beperkt aantal meldingen werd als 'alert' verspreid. Onder de 'alerts' was een melding van citruspulp met residu van een pesticide waarvan niet direct duidelijk was of het wel of niet toegelaten was. Uiteindelijk bleek de citruspulp wel te voldoen aan de norm.

Veevoer monitoren

Alle deelnemers laten hun veevoer via SecureFeed monitoren. In totaal zijn 4.700 analyses gedaan. In ruim 11% van de gevallen werd een stof waarop gemonitord, zoals een dioxine, inderdaad aangetroffen. In 0,004% van deze gevallen betrof het een overschrijding van de norm.

SecureFeed zelf groeide in 2015 hard. De organisatie telde eind 2015 245 volwaardige deelnemers en 52 aspirant-deelnemers. Voorganger Trustfeed telde 57 deelnemers. Inmiddels is het aantal opgelopen tot 347 en volgens Jorna zal de organisatie eind 2016 bijna 400 deelnemers tellen. De controle betreft meer dan 1.200 handelsbedrijven die de veevoerbedrijven toeleveren.

In 2015 weigerden deelnemers in totaal 88 vrachten om kwaliteitsredenen, dus niet vanwege mogelijke veiligheid. In 11 gevallen betrof het verontreinigd materiaal en in 22 gevallen oogde of rook het product ongezond. In 11 gevallen was sprake van ongedierte.

Of registreer je om te kunnen reageren.