Home

Nieuws 2 reacties

Raad van State buigt zich niet voor einde 2016 over PAS-zaken

De Afdeling bestuursrechtspraak clustert negen zaken waar het Programma Aanpak Stikstof (PAS) ter discussie staat. Een uitspraak komt er dit jaar niet meer.

Niet voor november of december van dit jaar komt de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (RvS) eraan toe zaken te behandelen waar het PAS aan de orde komt. Het gevolg is dat er dit jaar geen inhoudelijke uitspraak van de RvS te verwachten is.

Nieuwe beoordeling bij PAS

Door de invoering van een nieuw beoordelingskader in het PAS, voor activiteiten die stikstofneerslag veroorzaken op nabijgelegen Natura 2000-gebieden, zijn meerdere zaken aangespannen bij de RvS. Sinds 1 juli 2015 is binnen het PAS niet langer een natuurvergunning nodig voor activiteiten die minder dan 1 mol per hectare per jaar aan stikstofneerslag veroorzaken. Als meer stikstofneerslag wordt veroorzaakt, kan alleen nog een natuurvergunning worden verleend als daarvoor voldoende 'ontwikkelingsruimte' beschikbaar is en het bevoegde bestuursorgaan de noodzakelijke ontwikkelingsruimte bereid is toe te kennen.

Clustering van rechtszaken

De Afdeling bestuursrechtspraak heeft meerdere zaken in behandeling waarin is aangevoerd dat het PAS in strijd is met de Europese Habitatrichtlijn. Daarnaast staan er zaken op de rol waar enkele technische aspecten van het PAS en het daarbij behorende rekeninstrument Aerius aan de orde komen.

Negen zaken geclusterd in 'pilot'

De Afdeling bestuursrechtspraak heeft besloten negen zaken te clusteren en als 'pilot' te behandelen. Het gaat om zaken over het weiden van vee en het bemesten van gronden waarvoor geen natuurvergunning meer nodig is. Daarnaast komen zaken voor de rechter waarbij natuurvergunningen met ontwikkelingsruimte zijn verleend voor agrarische bedrijven.

Ter voorbereiding heeft de Afdeling bestuursrechtspraak de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak voor Milieu en Ruimtelijke Ordening gevraagd in de zaken een deskundigenadvies uit te brengen over technische aspecten van het PAS. De Afdeling bestuursrechtspraak verwacht deze pilotzaken in november of december 2016 op een rechtszitting behandelen. Een datum voor de zitting is nog niet bekend.

Het gevolg hiervan is dat de RvS dit jaar geen inhoudelijke uitspraken zal doen over de PAS. Zaken die geen deel uitmaken van de pilot, en waar een inhoudelijke beoordeling over de PAS nodig is, worden aangehouden totdat na de uitspraak in de proefzaken.

Laatste reacties

  • WGeverink

  • koestal

    Meer vliegtuigen en minder koeien,dat wil de RvS .

Of registreer je om te kunnen reageren.