Home

Nieuws 7 reacties

PvdA wil uitleg over €30 miljoen EU-crisissteun

De PvdA-fractie in de Tweede Kamer wil uitleg van partijgenoot en staatssecretaris Martijn van Dam (EZ) over de verdeling van het Europese steunpakket voor de crisis voor met name de zuivel- en varkensmarkt.

Uit een overzicht van de Europese Commissie blijkt dat 40% van het budget hiervoor van in totaal €420 miljoen nog niet is uitgegeven. Nederland kreeg bijna €30 miljoen, waarvan de helft beschikbaar is voor de melkveehouderij en de andere helft voor de varkenshouderij. Ook dat geld is nog niet uitgegeven.

Van Dam heeft niet gekozen voor directe inkomenssteun

EZ-staatssecretaris Van Dam heeft ervoor gekozen om het beschikbare geld niet uit te geven als directe inkomenssteun, maar om het in te zetten voor structurele verbeteringen in de sector. Hij wil bovendien proberen in de komende maanden extra geld te krijgen voor structuurverbeteringen.

PvdA: situatie in varkenshouderij niet langer houdbaar

De uitvoering van het Actieplan Vitalisering Varkenshouderij wordt mede met EU-geld gefinancierd. De PvdA zegt daarover dat het plan moet worden aangepakt om het aantal varkens in Nederland te verminderen. Daarbij wordt ook verwezen naar de vorige week uitgekomen RIVM-studie 'Onderzoek veehouderij en gezondheid omwonenden' (VGO). Volgens de PvdA is de situatie in de varkenshouderij niet langer houdbaar. De PvdA heeft liever een omschakeling naar minder en kleinere familiebedrijven dan meer varkens op steeds grotere bedrijven.

De PvdA heeft liever een omschakeling naar minder en kleinere familiebedrijven dan meer varkens op steeds grotere bedrijven.

Partij voor de Dieren

Ook de Partij voor de Dieren zet kanttekeningen bij het actieplan. Als het mogelijk blijft de varkensstapel uit te breiden, wordt niet voldaan aan de groeiende maatschappelijke wens om kleinschalige veehouderij, aldus de PvdD.

Buitenloop

De VVD vreest dat gemeenten nu al vérgaande maatregelen nemen om de ontwikkeling van de veehouderij te dwarsbomen. De VVD wijst op een voorontwerpbestemmingsplan buitengebied Oss, waarin onder meer een verbod op onoverdekte uitloop voor pluimvee is verboden. De staatssecretaris moet er volgens de VVD in Brussel op aandringen om, met name tijdens de vogeltrekperiode, de kans op vogelgriep zo veel mogelijk te verkleinen.

De VVD vreest dat gemeenten nu al vérgaande maatregelen nemen om de ontwikkeling van de veehouderij te dwarsbomen.

Laatste reacties

 • John*

  wat een onzinverhaal.. de varkensmarkt is volwassen niet zozeer onhoudbaar. we produceren op een verzadigde markt met de bijbehorende concurrentiestrijd. De verschillen in technische en economische prestataties tussen bedrijven zijn groot, dat betekent dat de sector altijd toekomst heeft. En daarbij de maatschappij boeit het niet hoe de dieren gehouden worden. Als een supermarkt adverteert met het goedkoopste vlees rennen ze daar allemaal naar toe. Dat zegt toch genoeg?

 • Marco22

  Misschien een idee voor de politiek om vaste prijzen in te voeren voor agrarische produkten. Jaarlijks verhoging net als dat gebeurd met lonen en andere produkten. Tis toch te gek dat we nog het zelfde geld beuren voor melk vlees eieren als in de jaren '60. Dan is er ook geen schaalvergroting nodig en ook kunnen er dan nieuwe bedrijven starten.
  Maarja politiek , liever meer betalen voor een nieuwe iphone en vakantie,auto dan voor eerste levensbehoefte.

 • wienbemelmans

  hoe kan die man geld vast houden dat voor steun was voor melk boeren en varkens boeren ,hij bepaald dan om het niet te verdelen maar uit te geven voor
  onderzoek,hoe lang pikken we dit nog te gek voor woorden.

 • glaasje

  De regering verspilt alleen maar bakken met geld aan onderzoek onderzoek en nog eens onderzoek en het geld komt nooit bij de mensen waar het voor bedoeld is. Miljoenen worden over de balk gegooit in Nederland met die flut onderzoeken en controle op controle. En verduurzaming, ik mag het niet meer horen

 • tonny60

  Van Dam heeft de besteding van het geld afgesproken met Lto en NZO

 • koestal

  krijgt de boer toch niet

 • bart1983

  Als achteraf blijkt dat het geld niet is besteed aan waar het voor bedoeld was en terugbetaald moet worden, weet de politiek dan de boeren wel te vinden?
  Moeten de boeren dan "terugbetalen" wat ze nooit gekregen hebben?

Laad alle reacties (3)

Of registreer je om te kunnen reageren.