Home

Nieuws

Mesdagfonds: Kamer moet helderheid verschaffen

Als het ministerie van Infrastructuur en Milieu en de waterschappen beleid willen voeren op de uitstoot van fosfaat en stikstof vanuit de landbouw naar het oppervlaktewater, moet duidelijk zijn wat de bijdrage daaraan is en wat uit andere bronnen komt. Dat stelt het Mesdagfonds.

De Tweede Kamer moet minister Melanie Schultz van Haegen vragen om meer duidelijkheid en afstemming, vindt het Mesdagfonds. Het fonds wil dat een onafhankelijk bureau gaat onderzoeken welke bronnen er zijn voor de gehalten fosfaat en stikstof in het oppervlakte- en grondwater. Dat is voor de landbouw van belang, omdat deze voor de derogatie (aanwending van stikstof op grasland) mede afhankelijk is van de gemeten waarden. Daarnaast zouden waterschappen een betere wetenschappelijke onderbouwing moeten geven voor de zogenoemde natuurlijke achtergrondwaarden - de gehalten aan fosfaat en stikstof die van nature al in grond- of oppervlaktewater aanwezig zijn.

Rapportage vormt basis voor eventuele derogatie

De rapportage over het Nederlandse water wordt eind dit jaar of begin volgend jaar naar Brussel gestuurd. Deze vormt de basis voor de besprekingen over een eventuele derogatie voor het mestbeleid. Daarom is het van belang dat daarin de juiste gegevens worden verstrekt, waarbij de bijdrage van de landbouw in de juiste proporties komt te staan, vindt het Mesdagfonds.

De Tweede Kamer debatteert deze week kort met de minister over het waterbeleid.

Of registreer je om te kunnen reageren.