Home

Nieuws 4 reacties

Mengsels blijven verplicht bij vanggewas als vergroening

De Europese Commissie wil het gebruik van mengsels bij het verbouwen van vanggewassen behouden, in het kader van de vergroening van het Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB).

Dat schrijft staatssecretaris Martijn van Dam in een brief aan de Tweede Kamer. Nederland heeft in het kader van vereenvoudiging van de vergroeningseisen van het GLB voorgesteld om de mengselplicht te laten vervallen, maar hiervoor was onvoldoende steun.

Eurocommissaris Phil Hogan (landbouw) heeft aan de hand van een Europese consultatie over mogelijkheden om de vergroeningseisen te vereenvoudigen, vijftien voorstellen gedaan. Hogan verwacht op korte termijn het meeste resultaat te boeken, door de regels waaraan boeren moeten voldoen te verduidelijken en beter te specificeren. Ook wil hij meer flexibiliteit bieden en op Europees niveau meer harmonisatie van het beleid.

Het voorstel van Hogan om het gebruik van pesticiden in stikstofhoudende gewassen te verbieden en om de verplichte braak te verlengen van zes naar negen maanden, kreeg weinig steun van lidstaten.

Ambitieuzere vergroening

Nederland wil een ambitieuzere vergroening. Van Dam heeft daarom het voorstel gesteund om vanggewassen en stikstofbindende gewassen alleen in aanmerking te laten komen voor de vergroening, als er geen gewasbeschermingsmiddelen op worden gebruikt.

Nederland is ook blij met het laten vallen van 30 september als uiterste inzaaidatum voor vanggewassen, en met het feit dat akkerranden die breder zijn dan het maximum van 20 meter voortaan niet worden uitgesloten, maar voor het maximum van 20 meter meetellen. Nederland wil dit laatste met terugwerkende kracht ook voor 2016 laten gelden.

Laatste reacties

 • francois xavier

  wat is het nut van mengsels bij vergroening?

 • mali

  duurder zaad en meer onkruidontwikkeling.......

 • agro1

  regels, die gemaakt worden om regels te hebben. wat een zegen.

 • farmerbn

  Europa wil onder druk van de ecolo's meer stikstofbindende gewassen. Maar als dat een onkruidbende wordt ,gaan boeren dat niet meer inzaaien. Hoe dom kun je zijn. En dat noemt die pipo ambitieuzere vergroening. Heeft die Van Dam echt niet door dat hij door vakbekwame landbouwministers in Europa uitgelachen wordt?

Of registreer je om te kunnen reageren.