Home

Nieuws

Luchtwasser blijft maatlat duurzame veehouderij

Luchtwassers blijven onderdeel van de maatlat duurzame veehouderij. De staatssecretarissen Sharon Dijksma (Infrastructuur en Milieu) en Martijn van Dam (Economische Zaken) zijn niet van plan de luchtwasser uit de maatlat te schrappen.

"Luchtwassers zijn belangrijk en effectief om in mechanisch geventileerde stallen ongewenste emissies vergaand terug te dringen", aldus Van Dam in antwoord op Kamervragen van Frank Wassenberg (Partij voor de Dieren).

Als een stal voldoet aan de eisen van de maatlat duurzame veehouderij kunnen ondernemers fiscale aftrek krijgen, in het kader van de milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Vervroegde afschrijving milieu-investeringen (Vamil). Van Dam schat dat in de afgelopen vijf jaar voor ongeveer €3.500.000 tot €4.000.000 aan fiscale regelingen is toegekend aan ongeveer 650 bedrijven.

Geen subsidie verleend voor luchtwassers in melkveehouderij

Daarnaast is voor subsidieregelingen gecombineerde luchtwassystemen, fijnstofmaatregelen en integraal duurzame stallen in totaal ruim €24 miljoen uitbetaald aan ongeveer 300 bedrijven. Bij ongeveer 70 bedrijven zijn ter plekke controles uitgevoerd, waarbij op 4 bedrijven onvolkomenheden zijn geconstateerd die hebben geleid tot een verlaging of intrekking van de subsidie.

Van Dam meldt dat er geen subsidie is verleend voor luchtwassers in de melkveehouderij. Van Dam zegt geen aanwijzingen te hebben dat het gebruik van luchtwassers de toepassing van weidegang in de melkveehouderij vermindert.

Of registreer je om te kunnen reageren.