Home

Nieuws

LTO: onderzoek volksgezondheid legt opgave bij veehouderij

De veehouderij zal minder fijn stof moeten uitstoten. Dat concludeert LTO in reactie op het onderzoek naar de gezondheidseffecten van de veehouderij van RIVM en Iras.

"We zullen maximaal moeten inzetten op innovatie en nieuwe technieken om fijn stof terug te dringen. We hebben er vertrouwen in dat dit lukt", aldus voorzitter Eric Hubers van LTO Pluimveehouderij. Uit het onderzoek blijkt dat in een straal van 1 kilometer rondom pluimveebedrijven meer kans is op longklachten, als gevolg van fijn stof. De longfunctie van mensen in dit gebied is 2% tot 4% lager.

'Keerzijde van maatregelen dierenwelzijn'

LTO noemt de uitstoot van fijn stof een keerzijde van de dierwelzijnsmaatregelen die pluimveehouders nemen. "Want als kippen meer loslopen en fladderen in de stal, komt er ook meer stof vrij uit de stallen", aldus Hubers. Hij wil samen met ketenpartijen, kennisinstellingen en overheid een programmatische aanpak luchtkwaliteit en veehouderij. LTO voegt eraan toe dat het fijn stof niet alleen afkomstig is uit de veehouderij, maar dat het gaat om een optelling van fijn stof uit veehouderij, verkeer en industrie.

Mensen die in de buurt van pluimveebedrijven wonen, hebben meer kans op longklachten.</p>
<p><em>Foto: ANP</em>
Mensen die in de buurt van pluimveebedrijven wonen, hebben meer kans op longklachten.

Foto: ANP

'Gezondheid omwonenden nooit ter discussie stellen'

LTO vindt dat de gezondheid van omwonenden van veehouderijen nooit ter discussie mag staan. "We hebben de komende jaren nog een serieuze opdracht liggen om de uitstoot van fijn stof te verminderen. En dat kan", zegt LTO-bestuurder Diergezondheid Toon van Hoof. "Op andere terreinen zijn goede stappen gezet, onder meer in vermindering van antibioticagebruik."

Ammoniak en verminderde longfunctie

Naast fijn stof kan ook de verhoogde concentratie ammoniak leiden tot verminderde longfunctie, als gevolg van de fijn stofdeeltjes die ontstaan als ammoniak reageert met andere stoffen in de lucht. "Dit ammoniakprobleem kunnen we niet regionaal oplossen, maar moeten we op Europees niveau aanpakken", zegt Van Hoof. Hij wijst erop dat de ammoniakuitstoot uit de veehouderij de afgelopen jaren al fors is gedaald door de wijze van uitrijden van mest en luchtwassers op stallen.

Op het gebied van bacteriën en virussen blijkt dat omwonenden van veehouderijen geen verhoogd risico hebben op infecties met MRSA, ESBL’s, Hepatitis E en influenza. LTO is hier blij mee. Wel worden er bij mensen in de omgeving van geitenbedrijven vaker antistoffen tegen Q-koorts gevonden.

Voor het VGO-onderzoek zijn bijna 15.000 mensen geënquêteerd en 2.500 mensen werden onderzocht.

Of registreer je om te kunnen reageren.