Home

Nieuws

Kippenmest veroorzaakt botulisme bij Iers vee

Een groot aantal gevallen van botulisme bij rundvee in Noord-Ierland wordt zo goed als zeker veroorzaakt door afval van kippenfokkerijen.

In de eerste negen maanden van vorig jaar werden weer 60 gevallen vastgesteld, terwijl over heel 2014 sprake was van 46 besmettingen. In de jaren 2009 tot en met 2012 schommelde het aantal gevallen steeds rond de 15.

Oorzaak is gif in kippenmist

De ziekte wordt veroorzaakt door een gif, Clostridium botulinum bacteria, dat voorkomt in de mest en andere afval van de vele kippenbedrijven in Noord-Ierland. Volgens het Agri-Food and Biosciences Institute (AFBI) ontwikkelt de bacterie zich sterk in rottend organisch materiaal, zoals karkassen. Vervuiling met karkassen van kippen kan ertoe leiden dat de mest na uitstrooiing op het land een gevaar vormt voor rundvee en schapen. Als dieren veel van dat gif naar binnen krijgen, overlijden ze vaak zonder dat daarvoor een oorzaak is vast te stellen, aldus AFBI.

Kippenindustrie is groot in Noord-Ierland

Het plattelandsministerie DAERA tekent daarbij aan dat de mestconcentratie vaak hoog is omdat het relatief kleine Noord-Ierland een grote kippenindustrie kent. Die is vooral geconcentreerd rond Moy Park, één van de grootste kippenverwerkende bedrijven van Europa. Het ministerie beveelt kippenbedrijven aan om karkassen snel en op de voorgeschreven wijze te verwijderen.

Of registreer je om te kunnen reageren.