Home

Nieuws

Grondgebonden landbouw Zuid-Holland krimpt

De grondgebonden landbouw in Zuid-Holland gaat de komende 10 jaar licht krimpen. Dat blijkt uit ramingen van LEI Wageningen UR. De onderzoekers zien blijvend perspectief voor de akkerbouw en melkveehouderij.

Daar is wel schaalvergroting voor nodig en dus moet worden geïnvesteerd in kavelruil, meer precisielandbouw en de uitgebreide inzet van ICT-oplossingen.

De Zuid-Hollandse akkerbouw en melkveehouderij staat er niet eenduidig positief voor. Zo daalt het aantal boeren al sinds 2003. De sector vergrijst en uit een peiling in 2012 blijkt dat slechts een op de vier bedrijven zeker een opvolger denkt te hebben. Daar staat tegenover dat bedrijven gemiddeld wat groter zijn en meer verdienen dan het Nederlandse gemiddelde.

Krimpend areaal

De rapporteurs verwachten dat het graanareaal de komende 10 jaar stijgt van 15.720 hectare naar 15.920 hectare. De productie van aardappelen daalt van 10.090 naar 8.870 hectare, terwijl de suikerbietenteelt ruim 2.000 hectare verliest en uitkomt op 1.340 hectare. Het areaal grasland blijft vrijwel gelijk op 66.700 hectare.

Om verdere krimp en het verlies van kritische massa te voorkomen, moet volgens de onderzoekers van het landbouweconomisch instituut wel worden geïnvesteerd in schaalvergroting, bijvoorbeeld door kavelruil, meer precisielandbouw en de uitgebreide inzet van ICT-oplossingen.

Korte ketens en stadslandbouw

De provincie kan de sector volgens de onderzoekers ondersteunen door het ontwikkelen van nieuwe verdienmodellen, zoals stadslandbouw en korte ketens, waarbij de tussenhandel of zelfs de supermarkt wordt overgeslagen. Met name de regio Rotterdam leent zich volgens de onderzoekers voor korte ketens. De provincie zou kunnen helpen door samenwerkingsinitiatieven te ondersteunen met advies of geld.

Duurzaamheid noodzakelijk

Duurzaamheid, dus ook maatschappelijke acceptatie, is volgens de onderzoekers essentieel, zeker omdat de sector is ingekaderd tussen steden en grotere plaatsen. De sector zou daarom moeten inzetten op bijvoorbeeld alternatieve energie en het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen. Voor een specifiek innovatieadvies is volgens de onderzoekers meer studie nodig.

Of registreer je om te kunnen reageren.