Home

Nieuws 6 reacties

Fouten op kwart derogatiebedrijven

Een kwart van de steekproefcontroles op naleving van de derogatie levert fouten op.

Dat blijkt uit een overzicht van de resultaten van controles die vorig jaar zijn uitgevoerd op de derogatie voor melkveebedrijven. De controleresultaten heeft staatssecretaris Martijn van Dam (Economische Zaken) in een brief aan de Tweede Kamer gemeld en aan de Europese Commissie gestuurd. In 2015 is voor 834.529 hectare derogatie aangevraagd. Veehouders kunnen op basis van de derogatie meer mest kwijt op hun grond (230 kilo stikstof per hectare op zand en löss, 250 kilo stikstof per hectare op klei en veen).

1.400 bedrijven gecontroleerd

Bij 1.400 van de 19.812 deelnemende bedrijven is op de een of andere manier controle uitgevoerd op de derogatie. Bij 456 bedrijven werd ter plekke gecontroleerd op de derogatievoorwaarden over 2015: 7 bedrijven voldeden niet aan de eis dat 80% van de grond grasland moet zijn, 83 bedrijven voldeden niet aan de voorwaarden van het bemestingsplan, 64 bedrijven hielden zich niet aan de voorwaarden voor grondbemonstering en 4 bedrijven hielden zich niet aan andere voorwaarden, die gelden voor de huur van grond, het bemonsteren van mest of het telen van een vanggewas na de maisoogst.

Daarnaast werd bij 323 bedrijven gekeken naar de derogatie voorwaarden voor 2014. Daarvan bleken er 103 niet aan alle voorwaarden te voldoen.

Zand en löss uitspoelingsgevoelig

De derogatie heeft betrekking op de eisen van de Europese Nitraatrichtlijn waarin staat dat de nitraatgehalten beneden 50 milligram per liter moeten blijven. In 2014 was de gemiddelde nitraatconcentratie in het grondwater 40 milligram per liter, aldus Van Dam. Bedrijven in klei- en veengebieden hebben een veel lagere nitraatconcentratie in het grondwater van respectievelijk 15 en 9,5 milligram per liter. Dat verschil komt doordat zand en löss meer uitspoelingsgevoelig zijn.

Gemiddeld hebben derogatiebedrijven 237 kilo stikstof per hectare uit dierlijke mest gebruikt. Het mestgebruik in lössgebieden lijkt boven de gebruiksnorm van 230 kilo uit te komen. Daarvoor is extra aandacht voor nodig, vindt Van Dam.

Laatste reacties

 • DJ-D

  In 2014 dus al 2 groeizame jaren geleden, was het nitraatgehalte gemiddeld 40 mg per liter, 10 mg onder de norm van 50.

  Waarom moet er dan zo'n heisa gemaakt worden over plafonds en fosfaatrechten. Waarom moet iedere boer krom liggen voor mest(mineralen)afvoer en kunstmest aanvoer. Waarom zulke voorwaarden bedenken van 80 20 enzo. Vooral op klei en veen moet er toch veel meer op maat mogen bemest. Schandalig! Laat de eu het eens omdraaien (kan beter zeggen de kunstmest lobby) Wijs een vervuild plekje aan en neem daar dna monsters. (Ook zelfde diepte als in Frankrijk)Durf te wedden dat er veel vogel en mensen dna wordt aangetroffen in dat water.

  Waarom komt zoiets weer naar buiten als de boeren druk zijn op het land. Wordt dit weer bewust achter gehouden en wordt de kop afgeleid met zogenaamde fouten van 'lullige' voorwaarden en boeren weer bang moeten worden gemaakt met propaganda.

 • deB.


  Omdat het een volstrekt belachelijk land is geworden.

  Alles wat agrarisch is moet kapot, ze zijn al een heel eind

 • DJ-D

  Moeten maar eens naar Den Haag toe met de mesttank. De tank volpompen met water uit een sloot bij een riooloverstort daar en naar het binnenhof toe rijden. Spandoek op de tank met daarop. Door o.a. jullie eigen geschijt, worden wij boer'n genijd! Wel ludiek houden en niet leegspuiten.

 • teunisenwilly1

  Beloon de bedrijven die het wel netjes doen bijvoorbeeld in de melk prijs.En breng de 80 weiland 20 bouwland terug naar 70 /30 niemand heeft daar nadeel van. Hebben de extensie ook eens een klein voor deel, kunnen dan eigen krachvoer telen.

 • boelenham

  Het valt me op hoeveel moeite de overheid doet om een fout te vinden en daardoor een strafmaatregel op te leggen en hoe wijnig service men bied , wij moeten zelfs melden of wij het geld voor de tegemoetkoming melk reductie ,willen ontvangen ,.........ik vraag me af of er 1 ambtenaar is ,die een verzoek moet doen om zijn werkvergoeding (loon) wil ontvangen, het blijft een moeizame relatie zo , tussen de overheid en de landbouw ,men gaat er automatisch, van uit dat een boer ter kwadertrouw bezig is, maar de meeste foutjes betreft een vergeten kruisje ,of een onbewuste onvolkomenheid , men vergeet bewust dat waar gewerkt wordt fouten gemaakt worden , zelfs bij de belastingdienst ,heeft men meestal een herstelmoment

 • alco1

  De 80/20 of 70/30 heb ik nooit kunnen begrijpen.
  Je mag dan wel 230 rekenen voor je maisland.
  Boeren die 60 % grasland hebben, mogen zelfs voor dat grasland maar 170 rekenen.
  Dit gegeven laat mij zien dat er heel veel mensen uit hun bestuursfunctie moeten worden ontheven.

Laad alle reacties (2)

Of registreer je om te kunnen reageren.