Home

Nieuws

FPG: minister Schultz verzwakt positie grondeigenaar

De Federatie Particulier Grondbezit (FPG) vindt dat grondeigenaren in hun positie worden verzwakt door de verandering van de onteigeningsregels.

Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur & Milieu heeft de regels vrijdag 1 juli gepubliceerd. Het gaat om het voorstel Aanvullingswet grondeigendom.

FPG is ertegen dat onteigening door de overheid gemakkelijker wordt gemaakt. De juridische toets op de onteigening wordt vereenvoudigd, waardoor er alleen nog een rechter aan te pas komt als grondeigenaren daarop aansturen. Nu is het nog zo dat een onteigening standaard en volledig door de Kroon wordt getoetst. De minister wil - in tegenstelling tot eerdere voorstellen - nu wel een rechterlijke toetsing in twee instanties toestaan: eerst via de rechtbank en een beroepsmogelijkheid bij de Raad van State.

Gemeenten krijgen dubbele rol

Daarbij komt dat gemeenten en andere lagere overheden zelf besluiten kunnen nemen over onteigening. Daarmee krijgen de gemeenten een dubbele rol: enerzijds als overheidsorgaan dat de besluiten neemt, anderzijds als partij die op de woning- en grondmarkt actief is of kan zijn.

Bekijk actuele prijzen op boerderij.nl/landbouwgrond.

Marktconforme vergoeding voor grondeigenaar

In de aanvullingswet wordt ook geregeld dat eigenaren verplicht zijn mee te werken aan de aanleg van leidingen en kabels op en door hun grond. FPG vindt dat daartegenover moet staan dat grondeigenaren recht hebben op een marktconforme vergoeding voor de aanleg van dergelijke leidingen en kabels. Daardoor kan, in de ogen van FPG, een eind worden gemaakt aan de zwakkere onderhandelingspositie die boeren en andere grondeigenaren hebben bij de de aanleg van leidingen en kabels.

De FPG zet zich als belangenbehartiger in voor het bevorderen van een economisch duurzaam en maatschappelijk verantwoord particulier grondbezit. De FPG-leden beheren in totaal 200.000 hectare landbouwgronden, landgoederen, bos- en natuurterreinen.

Voor meer informatie:
Paul Kindt, voorzitter Commissie Grond- en Pachtbeleid van de FPG, via Floris van Arkel: f.vanarkel@grondbezit.nl. Kijk ook op de website of Twitter.

Of registreer je om te kunnen reageren.