Home

Nieuws

Europese vragen over akkerranden

EU-landbouwcommissaris Phil Hogan moet opheldering geven over de strikte uitleg van de regels voor ecologische aandachtsgebieden in het Europees landbouwbeleid. Dat vindt europarlementariër Jan Huitema (VVD).

Huitema heeft schriftelijke vragen gesteld over het afkeuren van een akkerrand, die breder was dan 20 meter. De Europese regelgeving schrijft voor dat akkerranden als ecologische aandachtsgebied kunnen worden aangemerkt als ze tussen 1 en 20 meter breed zijn. Op grond van die regel werd een akkerrand van 22 meter afgekeurd. Martijn van Dam, staatssecretaris van Economische Zaken, meldde in antwoord op Kamervragen dat hij zich aan die regel ergert, maar dat hij niet anders kan dan hem uitvoeren.

Hogan moet duidelijkheid scheppen

Huitema vraagt Europees landbouwcommissaris Phil Hogan of de regels echt zo strikt moeten worden uitgelegd. Hij stelt dat het onbegrijpelijk is dat regels zo worden ingevoerd. Volgens hem worden vergroeningsdoelen ook bereikt als akkerranden breder zijn dan 20 meter. Huitema vraagt Hogan duidelijkheid te scheppen in de situatie.

Of registreer je om te kunnen reageren.