Home

Nieuws

EU-rekenkamer zet vraagtekens bij certificaat biobrandstof

De Europese Rekenkamer zegt dat de certificaten voor biobrandstoffen in de Europese Unie niet altijd betrouwbaar zijn. De erkenning van de certificaten en het toezicht daarop schieten tekort.

Het blijkt bijvoorbeeld dat er onvoldoende controle is op het gebruik van afval in biobrandstoffen en op de milieuvoorschriften bij de teelt van biobrandstofgewassen.

De Europese Commissie heeft al aangegeven dat de steun voor biobrandstoffen die mede met behulp van gewassen worden geproduceerd en die ook voor voeding of veevoer kunnen worden gebruikt, zal worden beëindigd per 2020. De Europese Commissie zegt dat de steun voor investeringen in nieuwe en bestaande capaciteit voor biobrandstoffen op basis van voedingsgewassen niet langer is gerechtvaardigd, gezien de overcapaciteit op de markt voor biobrandstoffen. Vanaf 2020 stapt de Europese Unie ook af van specifieke streefcijfers voor het vervoer.

Beter letten op milieuvoorwaarden bij teelt

De Europese Rekenkamer zegt dat bij de aanpassing van de regels beter moet worden gelet op de milieuvoorwaarden bij de teelt ervan. En bovendien moet beter worden gecontroleerd op de herkomst van afvalstoffen die als grondstof worden gebruikt.

De Europese Unie heeft in de richtlijn hernieuwbare energiebronnen vastgelegd dat het aandeel energie uit hernieuwbare bronnen voor transportbrandstoffen ten minste 10% van het eindverbruik moet zijn. Dat lukt alleen als op grote schaal van biobrandstoffen gebruik wordt gemaakt, aldus de Rekenkamer.

Of registreer je om te kunnen reageren.