Home

Nieuws 1 reactie

Consumentenprijs stijgt harder dan boerenprijs

Drie decennia lang al stijgen de consumptieprijzen sneller dan de producentenprijzen.

Sinds 2000 stegen de voedselprijzen voor de consument met 28% terwijl landbouwers hun opbrengstprijzen maar met 19% zagen toenemen. Dat komt tot uitdrukking in de macro-economische rekeningen van de Belgische landbouwsector.

Daling productiewaarde

In de nieuwe brochure ‘Kerncijfers Landbouw’ merkt de FOD Economie ook op dat de landbouwsector al 3 jaar op rij (2013, 2014 en 2015) zijn productiewaarde ziet dalen.

Tussen midden 2013 en midden 2014 daalde de afzetprijsindex van de landbouw. Deze index kwam daarmee opnieuw onder het percentage van de consumptieprijsindex uit, waarbij 2010 dienstdoet als referentiejaar.

Afbeelding: brochure 'Kerncijfers Landbouw'
Afbeelding: brochure 'Kerncijfers Landbouw'

Schommelingen opbrengstprijzen

Het overzicht van 2009 tot nu toont dat producenten het hoofd moeten bieden aan grote schommelingen aan opbrengstenzijde. De consument ziet dat voedingswaren heel stabiel geprijsd zijn, maar moet zijn portefeuille wel iets verder opentrekken dan in 2009.

De consumptieprijsindex laat een duidelijk stijgende lijn zien. Het prijsniveau ligt nu ongeveer 15% hoger dan 6 jaar geleden. Deze index is een maat voor de levensduurte en weerspiegelt niet alleen de prijs van voeding, maar van een hele korf vol goederen en diensten.

Boycot Rusland

Sinds 2014 ontlopen de consumptieprijsindex en de afzetprijsindex van de landbouw elkaar doordat die laatste in het najaar een klap kreeg als gevolg van de Rusland-boycot, waarvan de prijzen nog altijd niet hersteld zijn. Met 2010 als referentiejaar prijst de FOD Economie landbouwproducten à 122% in 2013 en nog amper 91% in maart 2016.

Vrijwel alle productcategorieën kregen rake klappen. Alleen eieren, pluimveevlees, vleesvee en glasgroenten daalden niet sterk in prijs.

Eén reactie

  • tonny60

    Daarom is de voedingsmiddelenindustrie ook tegen elke vorm van aanbodregulering vanaf boerenerf

Of registreer je om te kunnen reageren.