Home

Nieuws 8 reacties

Brabant wil sturen op dieraantallen

Brabant wil een limiet stellen aan het aantal varkens, koeien en kippen, zodra de Wet dieraantallen en volksgezondheid van kracht is. Dat zegt provinciebestuurder Anne-Marie Spierings. "Het is niet de vraag óf Brabant gebruikt maakt van deze wet, maar wáár we dit gaan doen."

Spierings (D66) wil voor diverse regio’s een limiet per diersoort instellen. Een norm voor het aantal dieren per bedrijf ligt niet voor de hand. “De insteek is regulering per gebied, niet per bedrijfslocatie. We willen ruimte blijven geven aan veehouders die hun bedrijf willen ontwikkelen.” Spierings heeft de Wet dieraantallen heel hard nodig om draagvlak te krijgen voor nieuw mestbeleid in Brabant. Burgerinitiatieven en milieuorganisaties willen meewerken aan nieuw mestbeleid, mits het aantal dieren in met name Zuidoost Brabant wordt begrensd. In de provincie geldt sinds november 2015 een bouwstop voor mestverwerkingsinstallaties. “Mogelijk dat de varkens- en pluimveerechten per 2018 worden afgeschaft. Dan hebben we zeker deze wet nodig”, aldus Spierings.

Meer endotoxinen en fijn stof

Het wetsvoorstel is naar aanleiding van het onderzoek Veehouderij en gezondheid omwonenden (VGO) van de plank gehaald. De onderzoekers van RIVM, Wageningen UR, Nivel en Universiteit Utrecht noteerden als belangrijkste uitkomst dat in de buurt van veehouderijen meer endotoxinen (bacteriëndeeltjes) en fijnstof in de lucht kunnen voorkomen. Zij veronderstellen een relatie tussen die concentraties en longontsteking.

Het wetsvoorstel geeft provincies en gemeenten de bevoegdheid het aantal dieren per bedrijf of regio te beteugelen. Op initiatief van Brabant ligt het wetsvoorstel al sinds 2014 klaar.

Gelderland en Limburg niet

De provinciebestuurders Jan Jacob van Dijk (CDA - Gelderland) en Patrick van der Broeck (CDA - Limburg) zeggen geen behoefte te hebben het aantal dieren in hun regio te begrenzen. Ze sturen liever op doelen. Van Dijk: "Het gaat erom de fijnstofuitstoot te verminderen. Met techniek en nieuwe stalsystemen is een reductie van fijn stof te bereiken, niet per se met het verminderen van dieren."

De wet zal op zijn vroegst eind dit jaar aan de Tweede Kamer worden aangeboden. De behandeling van de wet is zeker niet afgerond voor de Tweede Kamerverkiezingen op 18 maart 2017. Of de wet er daadwerkelijk komt, is aan het nieuwe kabinet.

Laatste reacties

 • BW

  Het is gewoon discriminatie. In steden, op knooppunten van snelwegen, bij industrieterreinen, de snackbar, bij overstorten, enz. Overal waar je gaat onderzoeken op bepaalde dingen komen verhoogde concentraties voor. Dat is nu eenmaal inherent aan bedrijfsvoering. Het gaat erover of het slecht is voor de mens. In dit onderzoek komen dingen naar voren waar mensen last van hebben. Echter komen er ook dingen naar boven dat mensen gezonder zijn. Het is meten met twee maten.

 • boer met klompen

  Haal die dierrechten er maar inderdaad vanaf als toch alles begrenst is

 • Marcel v

  Voor geen enkele wet in Nederland is de goedkeuring nodig van milieuclubjes en burgers. Om onduidelijke reden in brabant voor mestwetgeving wel !? Bestuurders hebben boter op hun hoofd en denken dat ze het beter weten als de rest van Nederland.

 • exvarkensboer1

  Nog méér varkens koeien en kippen. Kunnen de prijzen nóg verder omlaag, zeker als China straks dat vlees etc. ook niet meer nodig heeft kunnen wij hier straks gratis vlees eten.
  Beleid van een kip zonder kop?

 • fietskip

  @exvarkensboer, hoe vaak moet ik het nog tegen je zeggen. Als er hier minder dieren komen word de prijs echt niet beter. Het vlees komt dan gewoon van verder!!!

 • A1967

  Op NOS, " Dordtse fabriek stoot nog steeds kankerverwekkende stof uit", zo gaat dat, vijf minuten in het nieuws, kunnen ze weer jaren ongestoord verder.

 • pensboer

  Mooi dat Brabant wil sturen op aantallen dieren in de intensieve veehouderij.
  Jammer dat Gelderland en Limburg denken dat ze met de uitstoot van fijn stof en ammoniak te verminderen de problemen kunnen oplossen. De problemen liggen veel breder, hoge kosten van mestafzet en mestverwerking, hoge werkdruk, overproductie van vlees, waardoor lage prijzen en veel export (65%).
  De gevolgen zijn dat veel bedrijven gedwongen moeten stoppen, een koude sanering en geen geld voor sociale begeleiding en omscholing naar ander werk. Bovendien veel leegstaande agrarische bebouwing, waar provincies en gemeenten tot nu toe weinig aan doen. Veel plannen op papier en in de lucht om de intensieve varkenshouderij aan te pakken, maar de boer die het niet redt door jarenlange lage prijzen, hij en zijn gezin hebben hulp nodig. Een oproep aan overheid en politiek: " heb oog voor de economische en sociale nood van deze boerengezinnen en kom met concrete oplossingen!" Een rechtvaardig beleid met een goede sanering, inkrimping van de dieraantallen, sympathie voor de boer die jarenlang door het landbouwbeleid van neoliberalisme voorrang geeft aan de sterksten en koplopers.
  R.Schut-Hakvoort
  ex-boerin

 • bankivahoen

  R.Schut-Hakvoort : Vooral Uw laatste 2 zinnen slaan de spijker op z'n kop , maar ik denk dat het helaas bij een sterfhuis constructie blijft. Menselijkheid hoef je niet meer te verwachten in deze maatschappij die dit juist nu zo ontbeert.
  De hele sector zou gebaad zijn bij warme sanering van knelgevallen rondom bebouwde kom , wel noodzakelijk dat er dan een vaste afstand komt tot die bebouwde kom zodat niet nieuwe bebouwing herrijst.

Laad alle reacties (4)

Of registreer je om te kunnen reageren.