Home

Nieuws

Bioboeren willen bedrijfsspecifieke mestnormen

De biologische sector moet net als de gangbare veehouderij gebruik kunnen maken van bedrijfsspecifieke mestnormen. Dat vindt de belangenorganisatie voor biologische boeren, Biohuis, in reactie op de nieuwe forfaitaire excretienormen voor biologisch gehouden vee.

Het ministerie van Economische Zaken heeft nieuwe normen ter consultatie voorgelegd. Daaruit blijkt dat de normen fors hoger zijn dan de huidige normen, soms tot bijna drie keer zo hoog.

Maria Buitenkamp, voorzitter van de werkgroep bemesting van het Biohuis: "We zijn hier niet blij mee, maar wat de precieze gevolgen zijn, moeten we nog verder uitzoeken. We zijn al langer met het ministerie in gesprek om het – net als voor de gangbare sector – mogelijk te maken om met bedrijfsspecifieke mestnormen te werken. Hokdierbedrijven moeten nu ook al de stalbalans berekenen, dus die kan zo als alternatief voor het biologische forfait worden erkend. Ook voor graasdierbedrijven willen we het gebruik van bedrijfsspecifieke normen mogelijk maken. We zijn hierover al geruime tijd in gesprek met het ministerie. Toenmalig staatssecretaris Sharon Dijksma stond hier positief tegenover.”

Voor biosector gelden gewone regels én specifieke biologische regels

Voor de biologische sector geldt naast de gewone mestwetgeving ook de biologische regelgeving. De biosector mag tot nu toe alleen met de forfaitaire normen werken.

De bestaande forfaitaire normen kloppen volgens de biologische boeren aardig goed. “Er waren weinig klachten over. Met de nieuwe forfaits moeten boeren mogelijk meer mest afvoeren dan ze hebben”, zegt Buitenkamp. Varkens- en pluimveehouders die de stalbalans berekenen, komen hiermee meestal redelijk goed uit. Ze benadrukt dat bij het gebruiken van de stalbalansen door bioboeren nog enkele aanpassingen gewenst zijn. Onderzoek hiernaar start binnenkort. Zo is bij biologische varkens bij de slacht het darmpakket en de botten zwaarder, vanwege de andere manier van houderij en voeding van de dieren.

Reactie op internetconsultatie EZ

Biohuis gaat officieel reageren op de internetconsultatie van het ministerie van Economische Zaken. Na de consultatie, die tot 30 augustus loopt, gaat het ministerie de reacties bekijken, waarna het voorstel mogelijk wordt aangepast.

Of registreer je om te kunnen reageren.