Home

Nieuws

Bemiddelaar moet pachtoverleg lostrekken

Een bemiddelaar moet het vastgelopen pachtoverleg lostrekken. Staatssecretaris Martijn van Dam (Economische Zaken) zal binnenkort een bemiddelaar aanwijzen die de verschillende partijen weer aan tafel moet krijgen.

Het pachtoverleg liep eind april vast omdat de Bond van Landpachters (BLHB) en het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK) hun handtekeningen niet onder een nieuw akkoord konden zetten.

LTO Nederland en de verpachtersorganisatie Federatie Particulier Grondbezit (FPG), grondbelegger ASR Vastgoed Vermogensbeheer, stichting LandschappenNL en Natuurmonumenten wilden wél meegaan in het voorstel om het pachtstelsel te herzien.

Prijstoetsing als mogelijkheid bij aanvangsprijs

In het akkoord staat dat reguliere pacht blijft bestaan, maar dat de aanvangsprijs door pachter en verpachter wordt bepaald met een mogelijkheid om de prijs te laten toetsen. Het huidige pachtstelsel is aan herziening toe, omdat nauwelijks nog pachtcontracten onder reguliere pacht worden afgesloten. Aan de andere kant neemt de geliberaliseerde pacht een hoge vlucht. Er zijn zorgen over de kortdurende pachtcontracten, onder meer omdat die zouden leiden tot het uitmergelen van gronden en excessen in de prijsvorming.

'Breed draagvlak pachtakkoord belangrijk'

Van Dam vindt het aangepaste akkoord dat in april voorlag, een goede basis, die 'richtinggevend kan zijn als route die kan leiden tot een voorstel dat breder gedragen wordt. Een breed draagvlak is naar mijn mening belangrijk en daarom nodig ik alle betrokken partijen uit om onder leiding van een bemiddelaar met elkaar verder te praten om de laatste verschillen te overbruggen'.

Check grond- en pachtprijzen bij u in de buurt op boerderij.nl/landbouwgrond

Of registreer je om te kunnen reageren.