Home

Nieuws

Zaak tegen Hongarije vanwege landbouwgrond

Tegen Europese afspraken in ontneemt Hongarije buitenlandse investeerders nog steeds het recht op het gebruik van landbouwgrond. Brussel stapt naar de rechter.

Hongarije moet zich bij het Europees Hof van Justitie verantwoorden voor een wet die buitenlandse investeerders het recht op het gebruik van landbouwgrond ontneemt. De Europese Commissie kaart de zaak aan nadat het vorig jaar juni Hongarije vergeefs vroeg wetgeving aan te passen. Het gaat om wetgeving die de geldigheid beperkt van contracten die investeerders hebben afgesloten voor het gebruik van grond.

Grondkwestie Hongarije had uiterlijk in 2014 moeten zijn opgelost

Hongarije trad in 2004, tegelijk met een serie andere Oost-Europese landen, toe tot de Europese Unie. Afgesproken werd dat de landen 10 jaar de tijd zouden krijgen wetten en regels aan te passen. Het gaat om wetten en regels die het moeilijk maken voor investeerders om landbouwgrond te verwerven of exploiteren. In 2013 heeft het Hongaarse parlement vooruitlopend op het einde van de overgangsperiode een nieuwe wet aangenomen die de rechten van investeerders beëindigt.

Ook Poolse grondwetgeving onder de loep in Brussel

De Commissie schrijft dat het 'zowel buitenlandse als binnenlandse investeerder hun verworven rechten en de waarde van hun investeringen ontneemt, zonder hen compensatie te bieden'. Het gaat om contracten die in 2013 zijn gesloten voor een duur van 20 jaar. Deze periode is door de wetgeving verkort tot 4 maanden.

De Europese Commissie onderzoekt nog of nieuwe Poolse wetgeving voor de verwerving van landbouwgrond door investeerders strijdig is met het EU-recht.

Of registreer je om te kunnen reageren.