Home

Nieuws 3 reacties

ZLTO blij met nieuw Brabants mestbeleid

ZLTO is blij met meer ruimte en draagvlak voor mestverwerking in Noord-Brabant. De provincie werkt aan een nieuw mestbeleid. Uitgangspunt is dat alle mest verwerkt gaat worden.

Als het nieuwe mestbeleid in Brabant inderdaad in 2017 wordt ingevoerd, dan gaat er veel veranderen voor de veehouderij- en mestsector. Drijfmest mag namelijk niet meer worden opgeslagen onder of naast de stallen, maar moet direct vergist worden op het boerenerf. Het digistaat wordt verder verwerkt in centrale mestverwerkingsinstallaties op industrieterreinen. Deze verwerkte mest moet een maatproduct gaan worden voor de akkerbouwers in binnen- en buitenland.

Circulaire economie

De uitstoot van broeikasgassen door mest wordt fors verminderd door de dagverse mest direct op het erf te vergisten. De energie die vrijkomt bij het vergistingsproces kan worden benut. Volgens ZLTO past deze werkwijze bij een circulaire economie: het zorgen van zo min mogelijk emissie, hergebruik van reststoffen in combinatie met de opwekking van duurzame energie. ZLTO beaamt dat de huidige mestafzetstructuur drastisch op de schop gaat.

Actieplan Vitalisering Varkenshouderij

Volgens ZLTO sluit het nieuwe beleid van Brabant naadloos aan bij het Actieplan Vitalisering Varkenshouderij van de POV (producenten organisatie varkenshouderij). Daarin staat dat 6 tot 7 regionale mestcoöperaties opgericht gaan worden. Deze coöperaties gaan de mest van aangesloten veehouders beheren en verwerken. 
FrieslandCampina kwam medio april ook al met een soortgelijk plan: mest direct vergisten op het boerenerf van melkveehouders waarna het restproduct verwerkt gaat worden bij 5 mestverwerkingsinstallaties verspreid over het land. Het beheer komt in handen van boerencoöperaties.

Rem op groei veestapel

Tegelijk wil de provincie een rem zetten op de groei van de veestapel. Dit najaar moet het beleid uitgewerkt zijn en voorgelegd worden aan de Brabantse Staten ter goedkeuring.

De provincie Noord-Brabant heeft met gemeenten, landbouworganisatie ZLTO, burgerinitiatieven en natuurorganisaties in 4 Brabantse regio's het afgelopen halfjaar gepraat over een nieuw mestbeleid. Doel is om draagvlak te krijgen.

Brabant neemt sinds november 2015 geen nieuwe vergunningsaanvragen voor mestverwerkingsprojecten in behandeling. De bouwstop voor mestverwerkingsinstallaties geldt tot het nieuwe provinciaal mestbeleid van kracht is. Uitbreiding van mestverwerking op eigen boerenerf is nog wel mogelijk.

Laatste reacties

 • John*

  geen opslag op t bedrijjf??? dan is het wachten op de eerste dierziektes waarbij geen mest vervoerd mag worden...

 • wnielen1

  Onzin, opslag is wettelijk verplicht! Als alle varkenshouders een vergisten moeten gaan bouwen, wie gaat dit dan betalen? ZLTO?

 • Marcel v

  Het is te schandalig voor woorden dat een boerenorganisatie het hier mee een is. We zijn verplicht om bij uitbreiding meer grond te genereren maar daar mag in de toekomst geen mest op ?! En denkt iemand echt dat er milieuwinst word gemaakt als je rundveemest die nu vaak binnen een km van het bedrijf word geplaatst op grote afstanden gaat vervoeren !!
  Ook zal de kwaliteit van de grond snel achteruit gaan als er geen dierlijke mest mag worden aangewend.
  Kortom alleen maar verliezers en de boer gaat failliet.

Of registreer je om te kunnen reageren.