Home

Nieuws 23 reacties

Waterschap ziet knelpunt

Waterschappen erkennen de schade als gevolg van de regengolven van de afgelopen weken niet, maar zoeken wel naar mogelijkheden om knelpunten op te lossen.

Tussen 150 en 200 boeren in Zuidoost-Brabant en in de omgeving van Boxmeer hebben hun respectievelijke waterschappen aansprakelijk gesteld voor schade die is ontstaan doordat onderhoud en beheer van waterlopen onvoldoende is geweest. De Zuidelijke landbouworganisatie ZLTO zegt dat waterschappen het beleid van water vasthouden, bergen en afvoeren in kritische situaties wel kunnen aanpassen. ZLTO ondersteunt boeren die een claim bij het waterschap indienen, maar benadrukt dat er geen sprake is van een collectieve actie. Waterschappen wijzen aansprakelijkheid af. Maar waterschapsbestuurder Ernest de Groot van het waterschap Aa en Maas zegt wel dat hij samen met boeren en andere betrokkenen wil kijken waar verbeteringen kunnen worden aangebracht om problemen te voorkomen of te beperken.

Bij Dodewaard hebben ondernemers gezamenlijk een pomp ingezet om de schade te beperken. De schade aan gewassen bedraagt nu al tussen de 50.000 en 100.000 euro.<br /><em>Foto's: VidiPhoto</em>
Bij Dodewaard hebben ondernemers gezamenlijk een pomp ingezet om de schade te beperken. De schade aan gewassen bedraagt nu al tussen de 50.000 en 100.000 euro.
Foto's: VidiPhoto

Overlast in Achterhoek

Die koers volgde ook het Gelderse waterschap Rijn en IJssel toen in de nazomer van 2010 wateroverlast in de Achterhoek leidde tot grote schade bij onder anderen pootgoedtelers. De juridische procedures over schadevergoeding lopen nog, maar ondertussen is het beheer- en onderhoudsplan wel aangepast om schades in de toekomst te voorkomen.

Waterschap Aa & Maas houdt inloopavonden voor getroffen boeren om te inventariseren waar zich knelpunten voordoen en welke oplossingen daarvoor kunnen worden gezocht.  Vorige week  bezochten ruim 80 boeren een inloopavond in Deurne.

Er zijn ondernemers die in de afgelopen zes jaar al voor de derde keer zijn getroffen door buien die statistisch één keer in een mensenleven voorkomen.

Van Dam bezoekt boeren

Staatssecretaris Martijn van Dam is van plan poolshoogte te nemen bij getroffen zuidelijke boeren. Hij zal ingaan op een uitnodiging daartoe. Wanneer dat gaat gebeuren is nog onbekend.

In de uiterwaarden langs grote rivieren ontstaan ook problemen. In de afgelopen weken zijn boeren door verschillende waterschappen rond de rivieren gewaarschuwd voor verhoogde waterstanden met het oog op eventuele grasoogst of het evacueren van hun vee. In sommige gebieden dreigt echter ook schade aan mais en andere gewassen die in uiterwaarden worden geteeld. Bij het Gelderse Dodewaard hebben agrarisch ondernemers gezamenlijk een pomp ingezet om de schade te beperken.

Laatste reacties

 • farmerbn

  Als de kerntaak van het waterschap het drooghouden van het land is dan moet dat ook de kernactiviteit zijn. En niet de linkse hobby's die ze daarnaast ook willen uitvoeren. Gewoon aansprakelijk stellen en hopen dat de rechter meegaat. Als wateroverlast betekend dat het waterschap moet dokken dan zullen ze snel de waterlopen goed onderhouden.

 • ...............

  Het is meer een natuurclub dan dat ze doen waar ze ooit voor opgericht zijn!!

 • bieten1

  In de omgeving van Rijkevoort beloofde het waterschap 4 jaar terug na dezelfde ellende ook om de knelpunten aan te pakken!!!!
  Je kunt wel raden wat er aan deze knelpunten is gedaan: Niets, helemaal niets.
  En nu is er weer grote schade bij dezelfde boeren!!!!!
  En weer voelt waterschap Aa en Maas zich niet aansprakelijk, natuurlijk niet. Het is weer overmacht. Het bestuur zit er om zijn zakken te vullen en laat de boeren verzuipen.

 • info36

  Waterschappen staan boven de wet, ook gezien het grote aantal zeer vervuilende riooloverstorten.

 • vermeulen05

  woon in someren tegen een waterbuffer aan deze is gemaakt om stroomafwaarts problemen te voorkomen, deze is bijna geen water ingelaten om stroomopwaarts
  problemen te voorkomen.Zo kunnen ze er altijd aan uit !!!!! Een mooie waterbuffer gemaakt en nu kan hij niet volledig benut worden wanneer het nodig is, snap het niet
  waarschijnlijk niet genoeg geleerd om het te begrijpen !!!!

 • waldpyk

  Info 36
  U stipt een zeer belangrijk punt aan.
  De Waterschappen zijn bezig beleid te maken op de "vervuiling" van boerenerven die de sloten inspoelt maar bij de eerste de beste bui lopen de riolen zo het milieu (lees de boerensloten) in. Een balk en splinterdiskussie me dunkt!

 • waldpyk

 • agratax(1)

  @info36. Wat te denken van het verhoogde waterpeil in sloten en boezems? Volgens mij verkleint dit het waterbergend vermogen van de binnenboezems. Het zgn. ecologische sloot onderhoud (niet of te laat maaien) levert afvoer stagnatie op. Allemaal zaken waar zowel Waterschap als Boeren vroeger beducht voor waren en kostte wat kostte wilden voorkomen. Nu is het volgens de wetenschappers en politiek nodig om de grondwatervoorraden te verhogen.

 • Schaapje

  Minder agrariërs in het bestuur en de lobby van natuur organisatie kost de boeren veel geld. De kern taak is droge voeten zo schrijven velen Waterschappen. Dan moet je die taak en uitvoering op nr 1 houden. Niet afdwalen naar natuur beheer. Gewassen gaan ten onrechte verloren aan dit wanbeleid. Laten we ook nog maar zwijgen over de stijgende ziektekosten door het maai en bermbeheer van de Waterschappen. Onkruiden en pollen in overvloed. .gevolg hooikoorts, meer insecten die lyme veroorzaken maar ook de knut en teken die onze dieren allerlei ziektes laten oplopen. Of de gewassen in gevaar brengen met van alles en nog wat.

 • mtspopken

  Sinds politieke partijen deel uitmaken van de besturen van het waterschap, is het een doffe elende met de waterschappen. Te laat en te weinig maaien, te veel natuurlobby, en te laat anticiperen op veel neerslag. Het ergste is dat de natuur ook nog bijna geen waterschapslasten betaald!!! Landbouw des te meer!!

 • melkveehouder .

  @mtspopken. Helemaal eens. Maar de vraag rijst nu: welke politieke partij bedoel je?

 • Peet1212

  Het waterschap Aa en Maas koopt liever grond om er poelen in te maken en laat de boeren verzuipen want kikkers zijn belangrijker dan boeren. Zo ook met de waterberging die ingezet ZOU worden om overlast te verkleinen, NIET dus , die gebruiken ze bijna niet want het water moet zo snel mogelijk weg anders duurt het nog langer aldus het Waterschap. Waterberging is dus verkapte (door ons betaalde ) natuur.

 • andreashoeve

  waterschap wast hun handen in onschuld wat nu heel makkelijk gaat

 • Jan van het Zand

  In de uiterwaarden kan je rekenen op overstroming. Kan me voorstellen dat het waterschap daar niet verantwoordelijk voor is.
  Dan is er nog de brede weersverzekering. Is die afgesloten door de boeren. Er was subsidie op........????

 • alco1

  Wat @mtspopken zegt in 20 juni 21.38 zit dicht bij de waarheid.

 • theorikyreintjes1

  De reacties die hier zijn geplaatst berusten op zuivere waarheid! Het is te triest voor woorden dat dit met opzet gebeurd! We hebben in het land van Cuyk al neer dan 20 jaar gevochten voor een goede waterhuishouding. Het plan was in 1991 unaniem aangenomen is de commissie RO in Noord Brabant. Het plan is in het kort gezegd, droogte en natschades, zoveel mogelijk te voorkomen. Naast technischevoorzieningen , is goed onderhoudt hoofdzaak. Maar aan het optijd goed vegen van de watergangen daar aan ontbreekt het ! Het vertrouwen in veel mensen heeft een grote deuk op gelopen.

 • DJ-D

  Oftewel wat de SGP zegt. Wat betreft hun vroegere standpunt over vrouwen.... zeg nou zelf o.a. thieme en v d ouwehand.......

 • F.a

  ja onder de rook van franeker is het ook hopeloos, waterschap is blij dat zij noodpompen kunnen zetten bij het kanaal, ik zou niet weten waar, het is wat met die waterschappen overal het zelfde,makkelijk besturen met andermans geld

 • boerke brabant

  wat me ook opvalt is het volgende; bij het meanderen en het inrichten van waterbergingen zijn er door diverse specialistische bureaus voor veel geld uitgebreide rapporten gemaakt. Van allerlei scenario's en modellen die lieten zien dat bepaalde regenval maar eens in de zoveel jaar zou voorkomen. Daar is door vooral boeren uit het gebied vaak op gereageerd dat het niet realistisch zou zijn , en vooral wat als het anders blijkt te zijn. Modellen waren heilig, die kloppen werd/wordt altijd beweerd. Nu heeft de praktijk aangetoond dat er niets klopt van al die scenario's en modellen. Kunnen we die dure bureautjes niet op een of andere manier aansprakelijk stellen...?

 • melkveehouder .

  @boerke brabant. Helemaal eens. Jammer genoeg komt het vaak genoeg voor dat bij die ingehuurde "specialistische bureaus" een oud werknemer van het waterschap de scepter zwaait. In dat wereldje is het ons kent ons, en die betaalt die bepaalt.

 • PIETER123

  Waterschappen behoren een vierde bestuurslaag te zijn dit heeft de geschiedenis geleerd na overstromingen waarbij helaas ook doden vallen.Is nu verworden tot een kruiwagen met vele politieke kikkers welke ook niet meer handhaaft bij gemeenten wel bij boeren.Grotere peilvlakken niet om kosten te besparen maar voor de cluster buien .Staat dan ook haaks de verplichte peil verhoging in de veenweide discussie.Overheden kunnen niet deze maatschappelijk maatregelen alleen op boeren afwentelen.En vooral je laat gewoon niet de natuurclubs het vuile werk doen met genoeg propaganda.

 • boelenham

  Bieten.1 uw reactie is zo herkenbaar ,ook op meerder plaatsen in de Betuwe ,is de reactie van het waterschap ,op een klacht van wateroverlast PEIL IS GOED, ,IK ZAL HET DOORGEVEN,ER IS IEMAND KIJKEN ,OVERMACHT, we kunnen deze reacties inmiddels dromen ,men is zelfs geirriteerd als je belt. op het verzoek om ,in deze extreme situatie, winterpeil te hanteren ,is de reactie Nee dat is onmogelijk het zou mogelijk schade aan de visstand in DE SLOOT KUNNEN OPLEVEREN, Tja het milieu is leidend en de boer moet lijden , maar wie betaald de waterschapslasten , en, wat als we eens niet betalen , met als exuus overmacht ,Hoe zal het waterschap dan reageren?

 • ceres

  een ding is zeker we hebben bij het waterschap hydrologen ecologen en biologen en een ding hebben ze gemeen ze hebben allemaal gelogen!!!!!

Laad alle reacties (19)

Of registreer je om te kunnen reageren.