Home

Nieuws 5 reacties

Waterschap maakt kunstmest van rioolwater

Waterschap Vallei en Veluwe opent vrijdag 17 juni in Amersfoort een fabriek die kunstmest uit rioolwater produceert.

De Energie- en Grondstoffenfabriek haalt fosfaat uit rioolwater en zet dat om in kunstmest. Het is de eerste fabriek in Europa die op deze manier kunstmest maakt, die direct kan worden gebruikt in de land- en tuinbouw. Waterschap Vallei en Veluwe zet hiermee naar eigen zeggen een stap op weg naar de circulaire economie. Het waterschap wijst er wel op dat voor het afzetten van de grondstoffen de regelgeving dringend moet worden aangepast.
Nu kunnen potentiële producten meestal nog niet worden gebruikt, omdat ze afkomstig zijn uit afvalwater en daarom het stempel 'afval' hebben. Een uitzondering is de kunstmest uit de fabriek in Amersfoort, aldus het waterschap.

Al 7 rioolwaterzuiveringen omgebouwd

In Nederland zijn inmiddels 7 rioolwaterzuiveringen omgebouwd tot Energie- en Grondstoffenfabriek. Vorig jaar opende Waterschap Vallei en Veluwe een soortgelijke fabriek in Apeldoorn.

Laatste reacties

 • farmerbn

  Er wordt van de boeren verwacht dat ze die troep op hun land gooien.

 • snufferman

  Tja circulair wel maar mogen we de producten die hiervan gaan groeien wel leveren met te hoge residuen van antibiotica, hormonen en chemische medicijnen anders ben je de kringloop weer kwijt

 • agratax(1)

  Waterschappen gaan afvalwater recyclen. Iedere Nederlander blij en trots. Helaas de waterschappen vergeten te doen waar ze eeuwen geleden voor zijn opgericht "Nederland beschermen tegen water overlast" anders gezegd "Zorgen dat we droge voeten houden". Helaas de waterschappen verhogen het waterpeil in sloten en boezems en zijn verbaasd dat nu zware regenbuien tot wateroverlast zorgen en schuiven de schuld op de verstedelijking, minder groen etc. Zij zijn zeer zeker niet schuldig aan de water overlast en hoeven het dan ook niet te voorkomen of op te lossen. Hun taak is terug winnen van meststoffen en medicamenten uit het riool. De burger moet zijn verharding omzetten in tuin en modderpad.

 • glaasje

  Die vieze troep wil ik nog niet op mijn land hebben. Doe die kunstmest maar naar die moestuintjes van die natuur en milieuclubjes want die willen toch niks van dierlijke mest weten. Goede dierlijkemest mag niet, maar wel die riool troep.. En ook met die regenbuien, ligt zogenaamd aan klimaatverandering. Maar al die hoge drempels in steden en woonwijken met maar 1 afvoerputje .Gek he dat het water niet weg wil.

 • fambouvy

  Hoe is het in godsnaam mogelijk dat de waterschappen zonder slag of stoot toelating krijgen voor hun "meststof" terwijl digestaat e.d. reststromen van dierlijke mestverwerking nog steeds niet zijn toegelaten? Het lijkt er sterk op dat de Overheid hier met 2 maten meet!

Laad alle reacties (1)

Of registreer je om te kunnen reageren.