Home

Nieuws

VVD maant tot actie over mestexport Duitsland

Staatssecretarissen Martijn van Dam (EZ) en Sharon Dijksma (milieu) moeten in actie komen om de export van dierlijke mest naar Duitsland vlot te trekken. Dat vindt VVD-Kamerlid Remco Dijkstra; hij heeft schriftelijke vragen gesteld.

De export van dierlijke mest naar de Duitse deelstaat Nedersaksen wordt tegengehouden omdat de autoriteiten van Nedersaksen de verwerkte mest als afval aanmerkt, terwijl de verwerkte mest valt onder de Europese verordening voor dierlijke producten. De Europese Commissie erkent dat de eisen die Nedersaksen stelt aan Nederlandse mest in strijd zijn met de regelgeving.

'Duitsers gaan met mest in tegen Europees beleid'

VVD-kamerlid Remco Dijkstra vindt dat de staatssecretarissen Van Dam en Dijksma actie moeten ondernemen. "Ik vind het absurd dat de Duitsers eenzijdig mest als afval kunnen bestempelen. Daarmee gaan zij in tegen Europees beleid. De Duitsers frustreren hiermee de circulaire economie, en puur en alleen om hun eigen positie te beschermen. Dat kan echt niet. Iedereen is het erover eens dat mest vele bruikbare stoffen en toepassingen kent. De Duitsers herwinnen zelf ook fosfaat uit mest, dus bovendien is het nog inconsequent ook. Het afvalstempel moet er spoedig vanaf", aldus de politicus. Hij wijst erop dat Nederland koploper is in het op een hoogwaardige manier verwerken van dierlijke mest. "Door constante innovatie zijn Nederlandse bedrijven in staat waardevolle grondstoffen te onttrekken en weer om te zetten in nieuwe mestproducten. Dit biedt kansen voor Nederland, maar ook voor de circulaire economie binnen de EU."

'De Duitsers frustreren hiermee de circulaire economie, en puur en alleen om hun eigen positie te beschermen. Dat kan echt niet.'

VVD bezorgd over blijvende blokkade mesttransporten

De VVD maakt zich zorgen over de positie van de Nederlandse ondernemer wanneer de mesttransporten blijvend worden geblokkeerd. Daarnaast vormt de blokkade een beperking voor de werking van de interne markt.

Of registreer je om te kunnen reageren.