Home

Nieuws 20 reacties

Tientallen miljoenen schade door wateroverlast

De extreme regenval van de afgelopen weken leidt tot tientallen miljoenen euro's schade, volgens de Limburgse Land- en tuinbouwbond (LLTB).

Ook de ZLTO verwacht vooralsnog een miljoenschade door extreme regenval. De meeste schade door extreme regenval in korte tijd doet zich voor in Zuid-Oost Nederland, maar ook in andere delen van het land zijn grote problemen ontstaan door plaatselijk extreme regenval. Op sommige percelen met aardappelen en uien is het gewas volledig verrot, maar ook ander gewassen zoals mais, tuinbouwgewassen en boomkwekerijproducten zijn regionaal zwaar getroffen.

Erger dan in 2014

Rond het grensgebied tussen Limburg en Noord-Brabant is sinds 27 mei 180 millimeter neerslag gevallen, circa een kwart van de jaarlijkse neerslag. Roermond was met 197 mm in de afgelopen 2,5 weken de natste plek van het land, normaal valt er in juni gemiddeld 65 mm. De grond is verzadigd en de regenval is nog niet voorbij. De LLTB noemt de schade nu al erger dan in 2014 toen er ook grote wateroverlast was. Volgens woordvoerder Roel Boots zijn er leden met schades van €500.000 en meer. Op 16 juni waren er al meer dan 100 schademeldingen binnen van LLTB leden. Dat is exclusief de schademeldingen die boeren rechtstreeks bij waterschappen indienen.

<em>Foto's: Bert Jansen</em>
Foto's: Bert Jansen

De ZLTO steunt haar leden ook met het indienen van schadeclaims en heeft net als de LLTB speciale informatieavonden belegd. Volgens woordvoerder Maarten Leseman richt de ZLTO zich nu samen met de waterschappen op het inventariseren van knelpunten om te kijken waar en hoe het mis is gegaan. Ook komt er overleg op bestuurlijk niveau.

Weerverzekering dekt hooguit deel schade

De zogenoemde Brede weersverzekering (BWV) die boeren kunnen afsluiten dekt doorgaans lang niet alle geleden schade. Onder meer omdat een drempel geldt waarboven schade pas wordt vergoed en ook niet volledig wordt vergoed. Ook hebben lang niet alle boeren zo'n verzekering afgesloten, waarvan een deel van de premie via het gemeenschappelijk Landbouwbeleid wordt vergoed.

Dat geldt ook voor akkerbouwer Johan Geraats in het Limburgse Baexem. Hij raamt zijn schade op circa €500.000. Volgens LLTB-woordvoerder Roel Boots zou zo'n verzekering de schade moeten dekken. "Maar voor boeren bieden die verzekeringen in dergelijke omstandigheden geen uitkomst." Wat de LLTB betreft wordt de huidige BWV-verzekering omgevormd naar een toekomstbestendig noodfonds.

Tientallen miljoenen schade door wateroverlast

'Heftige schade'

Bij verzekeraar Vereinigte Hagel zijn volgens directeur Jan Schreuder inmiddels bijna 30 meldingen binnengekomen met soms 'heftige schade'. Het gaat om gewassen van aardappelen en uien, tot mais en fruit. Bij Agriver zijn 6 meldingen binnengekomen, maar 'lang niet alle boeren zijn verzekerd' aldus directeur Marien Boersma. Beide verzekeraars melden dat het aantal afgesloten BWV-verzekeringen fors is gegroeid dit jaar.

De LLTB heeft Staatsecretaris Martijn van Dam uitgenodigd om de situatie ter plekke te bekijken. Kamerlid Jacco Geurts deed hetzelfde verzoek aan Minister Schultz van I&M, het verantwoordelijk Ministerie voor de Waterschappen. Schultz wilde dat tijdens een Kamerdebat over water echter niet toezeggen.

Schade in Noordwest-Europa

De schade door extreme regenval doet zich op meer plaatsen voor in Noordwestelijk Europa. Ongeveer een derde van de lentespinazie en zomerbloemkool in België is vernietigd en ook in andere regio's in Noordwest-Europa is de impact groot. Dat meldt de Belgische nieuwssite vilt.be. Schimmelziekten in de overige groentegewassen en de aanvang van teelten die moet worden uitgesteld als gevolg van de hevige neerslag, kunnen de schade nog doen oplopen. In Noordwest-Duitsland is 20% van het gebied waar bladgroenten, zoals spinazie, wordt geteeld, aangetast door schimmel. In de zuidelijke deelstaat Beieren heeft de overheid inmiddels noodhulp aangekondigd.

Laatste reacties

 • edjd

  Door schade en schande wijs geworden.... Al had de BWV z'n nut nog niet bewezen, dan nu wel lijkt me. Want 70% vergoeding (bij 'n goeie, uitgebreide, dekking) van €500.000.- is toch serieus geld.

 • melkveehouder .

  @Douma. Mooi propaganda praatje van agrarisch verzekeringskantoor Douma. Die hele BWV is een wassen neus. Een door de overheid zwaar gesubsidieerde verzekering om zo in de toekomst de aansprakelijkheid voor falend agrarisch waterbeheer te ontlopen. Immers, bij uitkering van schade is het altijd de vraag of " de schade anderzijds verzekerbaar is" als er schade optreedt. Wij als boeren worden juridisch bij de bok gedaan doordat er een alternatief geboden voor schade veroorzaakt door (falend) overheidsbeleid: de brede weersverzekering voor bedrijfsschadeverzekering bij wateroverlast. En jij helpt hier aan mee. Als je het hier niet mee eens bent dan lees ik dat graag. Dan kunnen we hierover op dit forum in discussie gaan.

 • teunisenwilly1

  Het beste voren graven met de spade dan heb je het minste structuur bederf .Wij hebben dit ook wel gehad de ganzen poellikte de mais er uit en de schade dan maar voor lief nemen. Het zal bij de verzekering ook zo zijn net als bij ganse schade. Eerst € 250. betalen
  Dan eerst eigen risico en uiteindeljik niets beuren

 • edjd

  @melkveehouder; jij zal het wel beter weten dan ik met m'n 20 jaar agrarische verzekeringservaring en als ik zo je commentaar lees is een inhoudelijke discussie hierover met jou bij voorbaat kansloos. Sowieso ga ik niet met mensen in discussie die onder een alias hun commentaar plaatsen. Succes verder met ondernemen, want ik neem aan dat 'melkveehouder' in elk geval voor ondernemer staat.

 • melkveehouder .

  Dat heb je goed geraden. Op watergebied kan ik zeker nog wat leren, maar kun jij me weinig wijsmaken. Jouw reactie is niet anders dan die van het waterschap:: iedere inhoudelijke debat proberen te vermijden. Kennelijk heb je buikpijn van mijn opmerking. Maar ik sta dan ook vierkant voor het belang van de landbouwsector en niet voor het verzekeringswezen.

 • piethermus1

  Gisteren had ik twee bijdrages op radio 1 om ca 16.15 en 16.38 <> vanwege bijna 2 decennia gewasschades door klimaatverandering. Intussen denk ik in oplossingen op 3 niveaus; 1) bedrijf, 2) waterschap, 3) mondiaal klimaat via landbouw als oplossing.

  Vorig jaar had ik een opinie in Trouw n.a.v. extreme buien 30 augustus. <>
  Vorig jaar waren we omstreeks deze tijd van het jaar aan het beregenen vanwege droogte, dagen met 30 graden.

  Ik gun iedereen alle goeds. Maar als iemand met 500 ha aardappelen, zoals Geraards in dit artikel stelt dat hij een kwart van zijn aardappelen verliest en gaat jammeren, dan krijg ik het idee dat hij zijn eigen bedrijfsrisico's niet op orde heeft. Een kwart is in ieder geval minder dan het eigen risico van de Brede Weersverzekering van 30%. Dat is ook een calamiteitenverzekering. Ik had vorig jaar in peen een kwart schade en jank niet. Blijkbaar maakt het meer indruk als groteren klagen. In 1998 kregen boeren in Limburg 70% van de schade uitgekeerd. Geraards met zijn 500 ha is, zo denk ik, contractteler, hoeveelheid maal prijs. Dat zijn zijn keuzes. Zijn keuzes in zijn risico's. Klink hard? Reeel.

  Ik ben qua denken 2 decennia verder dan menig boer. Div. mensen ook buiten landbouw luisteren naar me omdat ik oplossingen aandraag. Juist omdat de maatschappij de schades bij ons als boeren veroorzaakt.

 • Farmer4life2

  @eelco douma
  @piethermus1

  Dat waterschap faalt is een zeer zekere waarheid.
  Het vervelende is dat ze een semi overheid zijn en daardoor burocratie en onaansprakelijkheid de top voeren.

  Van mij mogen ze opgedoekt worden/ overgeheveld naar provincie.

  Wel vervelend dat je circa 50€ per ha/ja waterschapsbelasting moet betalen... waar ze het land nog niet eens droog kunnen houden....

 • edjd

  Dat zeg ik 'melkveehouder'; bij voorbaat kansloos dit.. Je commentaar is suggestief, tendentieus, en slaat dus als een tang op een varken. En als jij denkt dat je mij kent, dan laat ik je graag in die waan. En om eventuele buikpijn te voorkomen is dit mijn laatste post hier en ga ik m'n tijd en energie weer volop steken in het behartigen v/d belangen van mijn dierbare klanten; agrarische ondernemers! Juist, met de nadruk op 'ondernemers'!

 • piethermus1

  @Faremer4life2 Daar waar waterschappen falen, dien je ze als boer en LTO's ze aan te pakken. Als waterschappen problemen van het versteende gebied op het bordje deponeren van de boer, dan dient met dit aan te pakken. Wegkijkende waterschappen dient men aan te pakken. een waterschap is er primair voor een veilig dijk, sloot en en zulke dingen. Waterschappen zijn er niet voor de leuk van de niet-boer, die soms graag boertje pest. Anderzijds wil ik geen calimero-houding door boeren hebben. Want die werkt altijd averechts. (Calimero-houding boeren houden het sowieso niet vol).

 • melkveehouder .

  @Douma. Aan het ondernemerschap is het inherent dat er gecalculeerde risico's worden gelopen. Als je alles indekt met een verzekeringspolis ben je de loonslaaf van het verzekeringswezen en weinig ondernemer. Geen wonder dat je jouw klanten als dierbaar definieert. Jammer dat je niet inhoudelijk de discussie over het nut van de Brede Weers Verzekering aandurft, maar hier laat ik het verder bij.

 • edjd

  @melkveehouder. Jij blijft maar populistische dingen roepen maar vooruit, nog 1 poging dan; de brede weersverzekering is niet alleen 'breed' qua verschillende weerrisico's die hierin worden verzekerd, maar ook 'breed' qua hoe die is ontstaan; onder de intiatiefnemers waren ook de standsorganisaties (LTO) nauw betrokken destijds. Een breed gedragen en verzekeringstechnisch bezien heel innovatief product. Iedereen (maar jij waarschijnlijk niet) verzekerd zijn gebouwen, inventaris etc. voor brand, maar het inkomen van een akkerbouwer of tuinder staat op het land..

 • alco1

  WE zullen het eens anders zeggen:
  Degene die verzekerd hoeft niet zo te overwegen of een bepaald gewas op bepaalde gronden niet teveel risico met zich meebrengt.
  Zo kun je dus ook zelf ook niet voor teveel risico gaan en de premie uitsparen.

 • melkveehouder .

  @Douma. Jij blijft maar wazige dingen zeggen als "breed, breed gedragen, technisch innovatief" Je praat als een goed verkoper, maar hebt feitelijk niets inhoudelijks te melden over de Brede Weers Verzekering. Ik wel. De overheid liep op enig moment tegen het feit aan dat ze aansprakelijk kan worden gehouden voor schade aan landbouw(gewassen) door overheidsbeleid. Omdat de Waterschappen het onderhoud op een laag pitje hebben gezet om aan bepaalde (natuur) doelstellingen te voldoen, ontstaat er bij hevige neerslag schade aan landbouwgewassen. Als je dan bij de rechter beland is de vraag of de schade anderszins verzekerd is óf kan zijn. Zo niet, dan moet de overheid betalen. Het komt de overheid goed uit als ze kunnen zeggen dat je de mogelijkheid hebt gehad om de gewassen te verzekeren. Het is niet voor niets dat de Brede Weers Verzekering al jaren zwaar gesubsidieerd wordt door de helft van de premie te vergoeden om zo voldoende deelnemers te hebben/houden.Als er niet voldoende deelnemers zijn, houdt de verzekering een keer op te bestaan en kan de overheid niet meer stellen dat de mogelijkheid te verzekeren bestaat. Dat is één.

 • melkveehouder .

  Vervolg.. Ik heb destijds de verzekeringsvoorwaarden tot op de draad uitgeplozen. Er staan clausules in die het over bepaalde neerslaghoeveelheden binnen een bepaalde periode hebben. En juist dáár zit het venijn. Bijvoorbeeld dat er meer dan x mm neerslag moet zijn gevallen in periode y. Als je de moeite neemt en de (historische) neerslaggegevens van het KNMI er bij pakt, dan zie je dat die criteria in de voorwaarden zeer zorgvuldig gekozen zijn. De criteria worden zó opgemaakt dat verzekerden (vaak) buiten de boot vallen ook al is er natschade. Wel premie betalen, maar geen cent vangen. Boerderij heeft enkele jaren geleden een uitvoerige reportage gemaakt van slachtoffers die flinke schade hadden, dachten dit gedekt te zien door een Brede Weers Verzekering, maar door de toepassing van de neerslag criteria buiten de boot vielen.

 • edjd

  @melkveehouder. Je voert een zinloze discussie op een bedenkelijk nivo en dit lekker anoniem ook nog 's. Jij bent van 't soort waarbij het nooit goed genoeg is en die in de volksmond de klagende boer wordt genoemd en waar dus niemand medelijden mee heeft. Om in dhr. Hermus z'n woorden te spreken; een calimero boer i.p.v ondernemer. Toch maar weer 'n poging dan; ten tijde dat de overheid alweer flink wat jaren geleden meerdere keren de knip trok middels de WTS regeling waren er ook een boel boerenklachten over wie wat kreeg en waarom. Natuurlijk wil de overheid dit niet nog 's meemaken en ook nog 's het risico lopen op andere beroepsgroepen die op zeker moment en wellicht terecht zeggen; en wij dan?! Dus toen kwam de brede weersverzekering, dit met steun en instemming van boeren cq. LTO notabene en met een heel serieuze subsidie op de premie. Maar natuurlijk is dit voor een klager als jij allemaal niet goed genoeg.. Dan over de dekking; bij een goeie polis (de BWV max / de verzekeraar zal je ongetwijfeld bekend zijn?!?) vang je vanaf de drempel van 50 mm neerslag in 24 uur, dit met een eigen risico van 30%. Inderdaad; een calamiteitenverzekering. En ik weet heel zeker dat veel boeren en tuinders in het zuiden/zuidwesten allang zo'n polis hebben, of er als de bliksem eentje nemen.. En inderdaad alco1; voorkomen is beter dan verzekeren, maar in dit geval is voor een aantal boeren en tuinders in bepaalde risicovolle gebieden de BWV naar mijn mening ook zeker het overwegen waard.

 • melkveehouder .

  @Douma.Je ontpopt je als een gladde jongen die zijn hachje probeert te redden door met modder te gooien. Maar mij raak je hier niet mee, ik blijf je met inhoudelijke vragen lastig vallen. Kijk eens even bij de polisvoorwaarden als je het hebt over boeren en tuinders in risicovolle gebieden. Moet er geen teeltplan overlegd worden wat door de verzekeraar moet worden goedgekeurd alvorens de polis wordt afgesloten? Zo ja, waarom eigenlijk? Zet de (regionale) polisvoorwaarden van jouw Brede Weers Verzekering eens -via een link- op dit forum. Dat moet geen probleem zijn, toch?

 • edjd

  @melkveehouder. Hier stopt 't, want ik moet bijna overgeven / kotsen zo je wilt. Ga jij jezelf maar lekker verder belachelijk maken. Ik niet. Wie ben jij nu eigenlijk ? Voor de draad ermee als je werkelijk zo'n held bent! En wat dat teeltplan overleggen betreft; heb jij OOIT een polis of verzekeraar meegemaakt waarbij je NIET langs de acceptatie-afdeling moet? Klanten schatten hun risico's in en verzekeraars evenzo. Wat is daar zo vreemd aan? Moddergooien, laat me niet lachen man........ik hoop dat de redactie van dit forum onze hele woordenwisseling even op een rij zet en je vervolgens gaat deleten hier!

 • A1967

  Ik heb totaal geen verstand van deze weersverzekeringen, wel van een overheid die zijn verantwoordelijkheid afschuift.
  Het verhaal van" melkveehouder" is duidelijk, "eelcodouma" moet nog maar eens een verkooptraining overwegen.

 • melkveehouder .

  @A1967. Dank je wel. Is mijn moeite niet voor niets geweest! Fijne avond verder.

 • edjd

  @1967. Goede producten verkopen zichzelf, daar is dus helemaal geen verkooptraining voor nodig. Een beetje weldenkende boer of tuinder laat zich dan ook niks aansmeren, als boerenzoon weet ik niet beter dan dat. Maatwerk en kwaliteitsproducten leveren, dat is waar het om gaat. En nee, dat is geen verkooppraat.

Laad alle reacties (16)

Of registreer je om te kunnen reageren.